Стенограма, публикувана в друг форум от "Ивчо"

Модератори: ribaflic, Lord, Raptor, osata

Стенограма, публикувана в друг форум от "Ивчо"

Мнениеот spoon » 18 Мар 2012, 20:22

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДИРЕКЦИЯ „КООРДИНАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ' 1000, София, ул. „Шести септември" № 29


Рег. № I-6271, екз. №
06.03.2012 г.


СТЕНОГРАМА

от заседанието на Съвета за социално партньорство, проведено на 28.02.2012 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на министерствотоЗАМ.-МИНИСТЪР Д.ГЕОРГИЕВ: Добър ден на всички.
Уважаеми колеги, във връзка с поставени въпроси от страна на синдикалната организация СФС, публикации в медиите и на предходният съвет, който имахме /извънреден/ за обсъждане на няколко въпроса, господин министъра ще участва в началото на нашият Съвет за социално партньорство.
Поради тази причина, предлагам след участието и обсъждане на въпроси от взаимен интерес, които представляват на дневен ред актуални въпроси за разговори, да пристъпим към дневният ред, който предварително е разпространен на всички. Така че ще дам думата на господин министъра и на вас, за да можете да поставите вашите въпроси.
Имаме 6 синдикални организации, затова залата ни е малко тясна. И една част от синдикалните организации седят от страната на министерството, когато разговаряме.
Заповядайте, господин министър.

МИНИСТЪР ЦВ.ЦВЕТАНОВ: Здравейте колеги. Това, което каза зам.-министър Димитър Георгиев в общи линии е повода за днешната ми среща с вас - да разсеем всякакви съмнения, че имаме липса на диалог. Защото аз смятам, че това което правят колегите ми, и Димитър Георгиев и Веселин Вучков, мисля че сте в постоянен контакт с тях по всички теми, които вие поставяте и които трябва да бъдат дискутирани. Сами разбирате, че времето е доста ограничено, а пък аз с тях имам възможност допълнително в късните часове, или сутрешните часове да говорим по всички теми, които са обсъждани. И това, което правим като партньорство. Разбира се, че има неща, които провокират както обществено коментиране на някои теми, свързани със системата на МВР, така също и коментирани от служителите на системата на МВР относно подобна нагласа, която се формира в обществото.
Както винаги съм казал /днес ще го потвърдя пак пред вас/ - бъдете много по-премерени в изказванията в публичното пространство, защото вие сте част от формирането на общото обществено мнение за системата на МВР.
Това, което се стремим да правим е действително да се придържаме към запазване, съхраняване на всичко което е придобито през тези години, но разбира се, че в днешните условия има доста динамика, има доста проблеми, които рефлектират върху всички сектори в държавното управление. Вие виждате какво се случва в цяла Европа. Какво се случва с международните финансови институции, които влизат в дадени държави. Давам ви за пример Международният валутен фонд с Унгария. Това, което направиха - тригодишен договор за отпускането на 8 милиарда евро, само че с ясни политики, вдигане на данъците и вдигане на пенсионната възраст. Аз смятам, че това което направихме в края на годината, въпреки че не е добре да се отнемат дадени социални придобивки и възможността за по-ранното пенсиониране, но нека да бъдем честни един към друг - много са малко служителите, които се пенсионират на 44 или 45 години, когато бяха в старите условия за пенсиониране. И в момента това, което имаме като анализ - всеки един от вас е в най-жизнената си дейност и професионално да се реализира - говорим от 40 до 50 години, дори и повече. Затова смятам, че това увеличение, което беше с 2 години, всъщност то беше отговор на всичко това, което се формира като говорене в обществото от много фактори. И вие го знаете много по-добре от мен.
Това, което в момента пак искаме, да бъдем изпреварващи в политиките, които заедно трябва да постигаме, е какво можем ние да направим като послание към обществото, за да се види че всъщност в системата на МВР тя също е част от тези промени и реформи, които се провеждат във всички сектори на държавното управление. Понеже коментара е свързан с отпуските и смятам, че това е също темата, която ... , понеже сте я дискутирали тук вече няколко пъти, имаме отпуски, които всъщност те реално не се взимат. Говорим за обявяване на благодарност от министъра - 5 дни; обявяване на благодарност от главният секретар - 3 дни; 3 дни за лица, които са командировани, за преместване. Ето ви 11 дни общо, отпуски които всъщност реално само стоят като сумарно, че министерството взима 60 дни отпуска. Повярвайте, че всеки един извън системата на МВР, който всъщност работи някъде във фирма, или работи някъде другаде, получава не повече от 30 дни, или от 25 дни или от 20 дни в частните фирми. Нали разбирате какво веднага е усещането? А в момента много са тези, които искат да провокират подобно напрежение и да се свалят тези отпуски.
Спомням си един репортаж, като всъщност от него се роди идеята да говорим по тази тема - когато в bTV бяха написали „МВР взимат 60 дни отпуска". И това са 60 дни работни дни. Като ги сложите разбити, обикновеният човек казва - ами той 4 месеца го няма на работа. Води се първа категория.
Не го казвам това, за да се противопоставям с вас. Казвам го, за да търсим баланса и взаимният компромис, за да излизаме ние напред с подобно говорене, за да не даваме възможност други да регулират тези процеси. А тези процеси, когато ние сме активни в тях, ние можем да спечелим и да защитим интересите на министерството.
Тези 11 дни, според вас, има ли някой който да е против те да паднат? Като ще дам възможност да се изказвате, ще дадем възможност в законодателни промени да увеличим възможността министъра, главният секретар или съответните ръководители да завишат малко паричните награди, които могат да бъдат давани на служителите.
Трябва да ви кажа, че ако му дадем на един служител парична награда и имаме завишаване на този фонд, ще бъде много по-добре, отколкото да вземе 5 дни, които няма да може да ги ползва. Или ще си му платят някакво обезщетение, когато напуска системата на МВР, например.
Другото, което е - имаме 12 дни, които се получават допълнително. Никой не казва, че те ще бъдат взети. Но тук трябва да търсим диалог дали можем някъде да направим някакво оптимизиране и това, което вие сте поставили като въпроси и това, което го обсъждаме в министерството и това, което обсъждаме в министерството и това, което е направено като разчети от финансите, дали може евентуално извънредният труд, който в момента има някакъв лимит, да бъде отворен и да може действително тези служители, които работят и трупат този извънреден труд, те да могат да получат повече финансово обезщетение, което смятам че ще бъде много по-полезно за самите тях. Отпуската, като излезеш 12 дни, мисля че е по-лошото, отколкото да вземеш някой лев, затова че си положил извънредният труд. Но всичко това е на база възможностите чисто финансово, дали може бюджета да го издържи. Дали можем да ги осигурим тези средства. Това, което в момента финансите са направили като някакъв разчет, може би това ще струва някъде около 5 милиона лева допълнително. Тук вече трябва да се търси политическо решение. За този бюджет незнам дали ще можем да го осигурим, но за следващият да бъде ясно, че тези средства ще бъдат сложени като добавена стойност към общият бюджет за министерството. Или примерно да се търси възможност при някаква актуализация дали тези пари могат да се намерят. Но, много е важно всички ние да излезем обединени да кажем: Да, действително бяха поставени условия, имахме различия, имахме противоречия, но стигнахме до един баланс, до един консенсус и може би държавата, ако намери възможността да се осигурят някои от тези претенции, или не претенции, ами да го кажем разумни предложения, които са дадени, ние сме склонни служителите, примерно да речем 11 дни имаме отпуска от тези и тези 12, ако направим нещо, за което можем да се обединим ... , вие разбирате ли какво ще бъде посланието към обществото и какво ще бъде отношението на обществото към нас, като система? Ние се нуждаем от доверие. А това доверие можем да го получим когато всъщност виждат, че ние правим също някакви стъпки в тази посока. Виждате, че в момента работодателски организации ... , всъщност всеки започва да бушува, всеки започва да прави предложенията за оптимизиране на бюджетите. Разбира се, че в това има и голям популизъм, но все пак когато се сложи на масата, когато се обсъжда, когато се дискутира, формирането на мнението на обществото е много по-лесно и много по-манипулативно с подобен подход, който могат да го направят други. А аз искам ние да го правим. Ние да бъдем тези, които реално да казваме какво бихме могли да предложим, на база това, което дискутираме.
В момента това, което излезе вчера в някои от медиите - разберете, няма взето решение. В момента вие всъщност ни давате една забранителна линия, с която ние дори не можем да говорим по теми, които трябва да ги дискутираме. Нека, когато дискутираме някои неща, когато се формулира ясно решение - било то в ущърб на вас, било то в позитивната посока за вас, нека тогава да говорим. Ако трябва и публично. Това си е ваше право. Вие сте хора, които можете да си говорите, за да няма после говорене, че ръководството на министерството ограничава синдикализма, ръководството на министерството ограничава тази дейност да се развива в министерството. Това просто, мисля че няма кой да го каже, че сме го забранили?! Или че по някакъв начин имаме някакво отношение негативно към вас.
Знаете, когато бях път на първата среща, когато станах министър. Дори тогава направихме компромиси с това да участвате всички. Имаше синдикат, който имаше промяна, не беше регистриран, нямаше законовата възможност да участва в това партньорство, но ние оставихме да влязат всички, които всъщност по някакъв начин са в процедура за подобно регистриране. След това другите бяха отстранени. След това се създаде нов синдикат. След това пък имаше вече други противоречия, които влязоха в един синдикат, пък се създаде нов ... този процес ние се стараем нито да го контролираме, нито пък да го ограничаваме. Защото това си е ваше волеизявление и това си е желание на съответните служители, с които вие всъщност си говорите постоянно.
Това, което имате като искане за участие в тристранния съвет. Бихте ли формулирали кой ще ви представлява евентуално там? Шест синдиката е абсурд да бъдат допуснати! Можете ли да се обедините върху общи идеи, върху общи цели? И другото, което е, че това към настоящият момент с промяната и на законодателството, вие знаете, че там се създадоха много ясни критерии, с което всъщност се ограничиха да участват в това тристранно сътрудничество организации, които всъщност досега също бяха част от това социално партньорство. Евентуално да търсим възможност дали като
наблюдатели може да участвате , но просто няма как законово това да бъде
решено към настоящият момент.
Но, недейте /пак казвам/ да смятате, че ние сме застанали и сме насочили усилията си срещу вас. Мисля, че това трябва да оцените това, което все пак, въпреки кризата, правим. Предоговарянето на договора за личните документи - направили сме разплащателен план с намаляване на договора с 14 милиона евро. Тези 14 милиона евро не отидоха някъде да запълваме някакви дупки, а всъщност в момента това, което се получава като порцион 60 лв. е благодарение на това, което го направихме от там. И това беше голяма битка, за да може тези пари по никакъв начин да не се харчат за друго, а просто всеки месец да се превеждат към финансите, за да може да се плаща увеличеният порцион от 30 на 60 лв., което на месец струва някъде около 3 милион и 600 лв.
Другото, което е - знаете, че когато всъщност станах министър имах покана от Благоевградската организация, отидох там, изразих мнението, застанах твърдо зад колегите, които бяха несправедливо осъдени с такива тежки присъди и това, което се разбрахме е - казахме да не говорим по тази тема. Правя всичко възможно действително да може да има един справедлив съдебен процес, защото и МВР беше също страна по този процес. И мисля, че колегите това, което получиха на последната инстанция, беше всъщност общите ни усилия, които сме ги положили и гражданската позиция, която беше изразена от много граждани в защита на тези служители.
Виждате какво се случва в момента - атаките спрямо служители, които денонощно изпълняват служебните си задължения. Който работи няма как да не сбърка! Но, правя всичко възможно да поемам целият този удар - или аз, или ръководството на министерството, за да не рефлектира върху мотивацията на служителите. Защото най-лесно е един министър или един ръководител да си измие ръцете с даденият служител
И тук просто искам да ви кажа, че когато беше темата, свързана с атаки /хайде, няма да конкретизирам/ към министерството, лично аз съм се противопоставял само да демонстрираме, че някой всъщност веднага е махнат от системата, при положение че той не е бил виновен. Винаги съм защитавал тези принципи - когато е виновен някой, да!, но когато не е виновен ние трябва да защитаваме винаги професионалните действия на служителите. И мисля, че имаше един синдикат, който застана в подкрепа на служителите, които ги бяха обвинили в полицейско насилие при изпълнение на служебните си задължения, за което им прави чест. Незнам кой синдикат беше ... два ли бяха? Два синдиката - всъщност, мисля че вашата роля на моменти е и точно тази - да защитавате и професионалните действия на служителите. Поне така аз мисля. Защото служителите разчитат, когато членуват в един синдикат, той също да отстоява и да защитава техните професионални действия.
Няма взето окончателно решение! Темата, която дискутираме на последните няколко съвета, е да търсим общо формулиране на целите, които си поставяме. Искаме ли да бъдем водещи и ние в общи линии да се консолидираме около взимането на дадени решения или просто ще оставим натиска и ситуацията да променя ...
Ето това е, което исках да го кажа в началото. Ще ви помоля, ако имате някакви въпроси да ги поставите към мен персонално. И ви уверявам, че всичко, което водите като разговори с ръководството на министерството, с всичко това аз своевременно съм запознаван. Няма съвет, който да е проведен и който да не е дискутиран след това от ръководството на министерството. Така че, да казвате че няма диалог, мисля че е несериозно.
Ако кажете, че са провеждани много повече заседания на съвета по теми, свързани с дейността на министерството в предишни мандати, бих го приел като упрек. Но, мисля че това не сме го направили, а и политиката ни е съвсем различна. Защото смятаме, че точно заедно можем да решаваме проблемите. Разбира се, че някои ще потърсят медийно да кажат някои критики, но критиките нека да бъдат ... да не преминаваме границата. Защото обществото е изключително чувствително, а има доста, които биха могли да наливат масло в подобно говорене, което да бъде негативно за министерството. А преди всичко, смятам че всички ние, особено и вие, никой не иска да има обществено настроение, негативно, спрямо Министерството на вътрешните работи, и министерството като цяло.
Заповядайте!

Г-Н ГАЛЕНТИН ГРОЗЕВ-СИНДИКАЛЕН АЛИАНС „СИГУРНОСТ": Благодаря за ясната позиция, господин министър.
Със съгласието на председателят на Управителният съвет на САС-МВР ще представя аз нашата позиция. Чухме за отпуските. Ясно е, че мотивът е общественото недоволство и общественото внимание върху тези уж големи отпуски, които има в МВР. По отношение единствено на тези 12 дни искам да взема отношение, тъй като е заложен един несправедлив механизъм, още миналият път го говорихме, за определяне на възнаграждения на служители в МВР, които са положили извънреден труд при определени обстоятелства. Тези 12 дни, ако се махнат и се въведе заплащане на извънредният труд, както е нормално за извънреден труд за държавни служители, мисля че няма да има никакъв проблем, защото така или иначе тези 12 дни не могат да се ползват от служителите. Те не могат да си ползват отпуските на годината, но трябва да има ясна гаранция, че тези 150%, които трябва да се плаща извънредният труд, ще бъдат платени още от сега. Защото ние достатъчно добре можем да обясним на нашите хора какво ще се каже по телевизията и какво ще бъде в действителност - ще махнат отпуските, но ще започнат да им плащат повече. Само че, ако се махнат отпуските и не им се даде извънреден труд от сега, т.е. не им се плати, те тогава ще се почувстват излъгани. Така че, тези 4 или 5 милиона мисля, че са малка цена за потушаване на това обществено недоволство.
Що се отнася до другите 5 дни за благодарност и 3 дни за преместване - те са относително рядко давани като цяло в министерството, така че това си е Ваше управленско решение Вие да ги променяте. Ние там нямаме становище.
И що се отнася до диалога - хубаво е когато излезем с някаква обща позиция, да има и някакво после общо представяне на общата позиция, за да не става така - един говори по медиите едно, друг говори друго и то винаги има някакви нюанси и журналистите ги използват за свои цели. Да не говорим за тези 6 синдиката, които все се ловят за тях, все едно че няма 600 партии или 6 милиона фирми. Все едно трябва да има само едно такова нещо. Но, става въпрос че винаги се търси някакво противопоставяне. Сега аз не мога да коментирам желанията на колегите за протести. Това си е тяхно право, естествено. И дано да се реализира това, което искат. Но, нашето становище е, че при положение че никого не оставяте зад борда, защото сега идва и някакво съкращаване на длъжности за младши криминални работници, много от тях са и с висше образование и могат да отидат и като криминални работници да работят, не само като териториална полиция, стига да им се даде шанса, разбира се - ако никой не оставите зад борда, както се казва, или в тила на врага и да се чуди как да се спасява, ние нямаме нищо против. Кризата е голяма и колегите вероятно ще разберат, че няма друг изход. Още повече, щом сте взели на високо управленско ниво решение да го свършите това нещо. Но, категорично ще се противопоставим ако стане така, че на служителите им се каже - оправяйте се и си търсете сами варианта. Тогава просто няма как да замълчим, а ще си търсим правата. Но, ако за всеки един от тези хора, които са засегнати, има решение, което е компромисно и удовлетворително, ние няма да се противопоставим. Това е от нас. Благодаря Ви.
Г-Н ВАЛЕНТИН ПОПОВ-СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В МВР: Пред мен е едно много кратко писмо и ще го прочета. Радвам се, че сте тук, господин министър, защото трябва да го получите днес официално. И предполагам, че това е писмото, което вдигна медийния шум. Не че сме го търсили, иначе сме го желали.
„До господин Цветан Цветанов - министър на вътрешните работи. Копие до г-н Веселин Вучков - зам.-министър на вътрешните работи и г-н Димитър Георгиев - зам.-министър на вътрешните работи. Уважаеми господин Цветанов, проведените през последните месеци разговори между представители на Управителния съвет на Синдикална федерация на служителите в МВР и политическото ръководство на МВР очертават реална възможност за сближаване на позициите на двете страни. Във връзка с това и в изпълнение на разпоредбите на чл.257Б, ал.3 от ЗМВР предлагаме в срок до 10 март 2012 г. да се проведе пореден кръг от преговори между представители на Управителния съвет на СФС-МВР и политическото ръководство на МВР, на което да се обобщят резултатите от проведените досега разговори, с цел постигане на споразумение и прекратяване на протеста на Синдикалната федерация на служителите в МВР, обявен на 26 ноември 2011 г. Настояваме лично да участвате в тази среща. В случай, че подобна среща не се състои или резултатите от нея не задоволяват СФС-МВР ще предприемем следните действия: Всички представители на СФС-МВР в работни групи към МВР ще бъдат отзовани. Участието на Федерацията в изготвяне на документи, регламентиращи работата на служителите на МВР, ще се изразява в даване на писмени становища по подготвени от представители на МВР проекти. След установяване на .... документ, засягащ предмета на дейност на СФС-МВР, Федерацията ще уведомява МВР и ако в 10-дневен срок констатираният порок не бъде отстранен, федерацията ще предприема действия по съдебен ред. СФС-МВР ще организира не по-късно от 31 март 2012 г. национален протестен митинг в град София."
По въпроса има ли или няма диалог в МВР.
Господин министър, най-отговорно заявявам, че представител на синдикалната федерация не е твърдял официално, че няма диалог в МВР. Напротив! Във всичките си публични изяви твърдим, че в МВР има социален диалог и той търпи развитие в положителна посока. Ако някой може да посочи пример за обратното, съм готов да коментирам. Дори и в това писмо, както виждате, началото говори за действащ диалог. Повтарям - разговорите очертават реална възможност за сближаване на позициите. Ние и в това писмо подчертаваме, че има разговори с ръководството на МВР и че има реална възможност за сближаване на позициите на двете страни. Така че, ако някои медии, независимо поради какви техни причини интерпретират по различен начин това, което казваме - отговорността не е наша.
Ние твърдим, твърдяли сме и в медийното пространство в т.ч., че диалог вътре в министерство, социален диалог съществува и че той се развива в положителна посока. Това, което твърдим и това, заради което сме в състояние на протест от края на ноември миналата година е, че някак си липсва диалога между синдикални организации на служителите в МВР и държавното ръководство. Примерите за това са няколко. Примерът, заради който ние обявихме протест, тези две години увеличаване на стажа скокообразно. Въпреки че по-миналата година беше прието това да става постепенно, това беше едното. И второто беше начина, по който беше взето това решение. След заседание на тристранката, след внасяне на резултати от това заседание, на извънредно заседание на МС, при което вашите заместници, които тогава участваха, бяха изненадани. Същото нещо се повтори в края на миналата година, когато на Вас Ви се наложи да обяснявате, че няма да има за пореден път да обяснявате, че няма да има сливане на Медицинския институт на МВР и Военно-медицинска академия. И в момента, това което се случва с отпуските и с минималната възраст, показва горе-долу същото, че идва някакъв натиск извън МВР. Точно и заради това, ние сме внесли нашето предложение за възможности за участие на синдикати от МВР в тристранния съвет. За да можем преди тези неща да дойдат някъде от друго място, изневиделица, извън МВР, дори и извън МС на моменти, за да можем навреме първо да сме информирани, и второ, да сме изложили на тези, които излизат с подобни предложения, нашата позиция.
По въпроса съществува ли законова възможност това да се случи -съгласни сме. Към момента не съществува. Но съществуват два, поне чисто теоретично, варианта, това да може да стане. Едното е свързано с известни корекции на КТ, другото - с известни корекции на Глава 20 от ЗМВР. Това го коментирахме с Вашите заместници преди няколко дни.
По време на този разговор, когато коментирахме тези неща, засегнахме и въпросите за ЗИД на ЗМВР, засегнахме и въпросите за отпуските, засегнахме и въпросите за минимална възраст за получаване право на пенсия. Отново, както и в това писмо, което официално ще получите днес, ще потвърдя, че този разговор, който проведохме, по принцип ни дава основание да твърдим, че има възможност за сближаване на позициите ни до степен да отпадне необходимостта да се намираме в състояние на протест.
Това, което казвам в момента, и го казвам съвсем официално /води се протокол/, според мен е потвърждение на думите ми, че становището на Федерацията е, че в МВР има социален диалог и ние много разчитаме точно на този диалог и на неговото по-нататъшно развитие.
Във връзка с отпуските - можем да го коментираме и сега, макар че бихме предпочели да направим това, което предложи г-н Вучков - тази тема да стане предмет на една широка и по-задълбочено обмислена дискусия. Но, дори и сега можем да кажем, че ДА, там има какво да се направи. Въпросът е в момента ли да се направи, да се изчака ли да се види какви ще са възможностите, бюджетните възможности за компенсиране, това което и Вие говорихме преди малко; от кога да влезе в сила и какво точно да влезе в сила. Там сме напълно открити за диалог и отново повтарям - считаме, че позициите ни могат да се сближат до споразумение.
Единственото, което целяхме с това писмо е да направим възможно по-бързо, максималното възможното и необходимото, за да стигнем до подобно споразумение, което очевидно се очерта от досегашните ни разговори с Вашите заместници. Г-н Славчев също присъства на част от тях. За да прекратим състоянието на протест, в което се намира федерацията вече трети месец. Благодаря.


Г-Н БОРИСЛАВ МАЗНЕВ-СИНДИКАЛНАТА ФЕДЕРАЦИЯ:
Уважаеми господин министър, причината да излезем с едно такова становище беше свързана най-вече с писмото, което Вие изпратихте до всички структури в края на м.ноември м.г. Оказа се, че за голяма част от колегите от Правна дирекция, Вашият подпис няма никаква стойност и не гарантира написаното в това писмо. Дори стигнахме до парадокса миналата седмица колежка от Правна дирекция да ни обяснява, че това не е нормативен акт и няма никаква стойност за служителите. Може би това е една от причините да искаме ясни гаранции за това, което договаряме в министерството, за да са сигурни служителите, защото всичко останало оттам-нататък всява един смут в тях. Хаос в буквалният смисъл на думата, тъй като те нямат никаква сигурност какво ще се случи след един месец с тях. Благодаря.

МИНИСТЪР ЦВЕТАНОВ: Аз незнам какво сте коментирали в моя подпис, който е положен, но мисля че моят подпис е достатъчна гаранция за това, което съм положил подписа си. Аз не слагам подписа си на нещо, което смятате, че няма да се случи или ще бъде просто ей-така положен един подпис. Така че, смятам, че това малко е несъстоятелно като коментар.
Това, което искам да направя като коментар на трите въпроси, които бяха отправени към мен - и между другото, вие го споменахте преди малко колеги, нека да се стремим да взимаме решения, които да бъдат изпреварващи за предстоящото създаване на бъдещи законодателни промени.
Невинаги законодателните промени могат да бъдат предотвратени, когато има сериозен обществен натиск. Затова този диалог, който водим по темата отпуски, искаме да намерим сближаване на позиции, което обаче по никакъв начин да не повлияе на същността на отпуска, който получава служителят от МВР. Защото сами разбирате, че тези кухи отпуски, които ви ги споменах /11/ за мен те са кухи. Но те веднага създават говорене, което е излишно. Тези 12, ако намерим финансовата обезпеченост, мисля че ще бъде и по-честно и по-справедливо към служителите, когато той полага труд, той знае, че ще получи парично възнаграждение. Така че, и тези отпуски, в интерес на истината се ползват не от всички служители на министерството. Но, когато започнеш да правиш обяснителен режим затова, че тези отпуски реално благодарност се дава само при някакви награди и всъщност не всички служители ползват. Не всички служители ползват тези 12 дни, защото те са само за тези, които са с извънреден труд. И в един момент ние обясняваме нещо, обаче в обществото остава цифрата 60 дни. И оттам-нататък .... върви доказвай. Ние трябва да го избегнем това. И тук всъщност трябва да бъдем много чувствителни и вие, и ние, да бъдем като някакви датчици, които веднага да можем да се събираме и да правим обсъждания. И да казваме - това може би ще създаде проблем във времето, трябва да търсим начин да видим какво можем да направим. Нека ние да бъдем изпреварващи! Примерно, за тази възраст, където говорим да има минимална пределна. Когато говорим за пенсиониране, много малък е процента на тези, които под 50 се пенсионират, нали така? В момента горе-долу трудовият стаж, условията за пенсиониране се доближават до тази граница - 50. Другото, което е, че с това може да се постигне и друга цел - когато някой ръководител смята, че трябва да пенсионира някого, защото има или личен конфликт, или има нещо не му е удобен, нещо такова или друго нещо, всъщност той няма да може и това действие да предприеме. И служителят ще може да си остане до някакъв минимален праг, ако се приеме, че ще има такъв. Пак казвам - това са теми, които ги обсъждаме. Това не са решения, които са взети. Но, пак повтарям, понеже тази тема също се вкара за говорене и се дискутира в обществото -обществото е много чувствително. В момента виждате, че възрастта за пенсия се вдига като цяло за всички български граждани и в един момент ще кажат и ще направят коментари: чакай, защо трябва да бъдат привилегировани тези, които получават по 60 дни отпуска годишно? И като ги сложиш, те стават 4 месеца и ние пак започваме да се обясняваме, или вие, или ние, но това вече върви като една лавина, която тръгва от една малка снежна топка докато стане до нещо, което да затисне цялата система.
Пак казвам - не ме възприемайте мен, или колегите като някакви, които сме дошли тук и искаме да ограничаваме, или да намаляваме тези социални дейности или тези придобивки, които са спечелени през годините. Но нека да бъдем гъвкави и да бъдем реални в това, което дискутираме и което взимаме като решение.
Нека да направим така - до 10 март казахте, че трябва да има някакво решение - да се направи един график за провеждането на тези срещи; да се чуят и вашите предложения и действително да приемем, че някъде около 10 март пак да присъствам, за да може действително да се консолидираме около крайни решения, които можем да вземем.

Г-Н ИВ .ПАВЛОВ-СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В МВР: Нашата организация не стачкува. И не протестира в момента. Ние максимално използваме възможностите, които ни дава споразумението, което сме сключили с ръководството на МВР и във Ваше лице. До известна степен бихме формулирали проблемите в диалога, като едно общо обобщение на нещата за близките перспективи, с които се води диалога. Разбирате ли? Много изненадващо стоварвате проблемите и въпросите, по които ние трябва да се произнесем или да дадем някакво становище. Бихме могли да се придържаме към това, което е договорено и като правила на играта между страните. Т.е., сами по себе си видяхте, че изведнъж стана така, че за два дни или за три трябваше да дадем становище по определени въпроси, които се оказаха, че са много по-сложни за решаване и ще изискат по-задълбочено проучване и по-голям диапазон от време. В тази връзка, мисля че се коренят доста от проблемите. Ако ги обсъждаме по-спокойно и имаме повече време да достигнат те до нашите синдикални членове, да проучим тяхното мнение и да го върнем при Вас като обща позиция на синдикалните организации, това ще се получи.
По отношение на отпуските - това е голям проблем, с оглед на това, че не само по себе си решаването на въпроса с отпуските. А просто защото тук се изисква комплексен подход. Отпуските са част от общата картина. Ние трябва да защитаваме социалните права и придобивките на служителите. Дали искате вие като ръководство да ви запомнят с ръководството, което само е отнемало и е намалявало социални придобивки? Не вярвам! Разбирате ли? Няма такова ръководство, което иска да бъде запомнено с това. Но, трябва да се постигне нивото на срещане на интересите и консенсуса по въпросите, когато загубват или намаляват даден обем социални придобивки, какво получават срещу тях служителите. И тежестта да се пренася плавно. Не може да стоварите цялата тежест само върху държавните служители или само върху лицата, работещи по трудово правоотношение. И не може, не е допустимо примерно да се каже, че служителите в системата на МВР ще понесат цялата социална тежест на кризата! Защото докато ние обсъждаме тук нещо за намаляване, всички вие и ние сме свидетели как определени държавни институции и ведомства си раздадоха огромни бонуси в края на миналата година. Докато в системата на МВР, знаете, че един лев не сте дали. Нали е така? Ето го проблема. В този аспект можем спокойно дори да кажем, че служителите от системата на МВР са в неравностойно положение спрямо всички останали държавни служители, ако щете. И в същото време се казва, че ние като служители в системата на МВР трябва да понесем допълнителен социален натиск. Да! Да, можем да понесем такъв натиск, но в крайна сметка нека да се постигне някакъв консенсус и по-широко разбиране за нещата. Ние не искаме да водим война с ръководството. Ние искаме да постигнем общото разбиране и срещането на позициите там, където ще бъде защитен достойно интереса на служителите в системата на МВР.
Благодаря за вниманието.

МИНИСТЪР ЦВЕТАНОВ: Благодаря и аз. Понеже говорите за бонусите, трябва да Ви кажа, че декември месец СУЦ-а, който получихте беше 10 милиона и половина. На тези пари искаха някои да им сложат ръка. Не искам да ви казвам каква битка съм водил, за да може това, което действително е запазено и което фигурира в закона, да си го изпълняваме като ангажимент. Караначев е свидетел на всичко, което съм правил. Защото вие знаете как допълнително бяха намерени средства за министерството и това е благодарение на общите усилия на това, което успяхме да направим за изпълнение на служебните си задължения. Разбира се, че бюджета на министерството е недостатъчен и няма сектор, който да каже, че бюджета му стига. Но, това което пък също полагаме като сериозни грижи е да се възползваме от оперативните програми. Дори с Томислав Дончев съм говорил и вчера - да може МВР за административните сгради, които са нейна собственост, да участват по оперативни програми и да може хем да подобряваме условията на работа на служителите, хем и сградният фонд да бъде приведен в едни по-нормални порядки. Миналата седмица бях в Ямбол -трябва да ви кажа, че само като ходиш вътре в сградата виждаш, че тя просто не плаче, ами тя отдавна е плачела за ремонт, който трябва да бъде направен. Но, в момента капиталовите разходи са ни страшно ограничени. Затова тук специално към Митко Георгиев, и към хората, които работят по европейските проекти, постоянно концентрираме вниманието по трансграничното сътрудничество, по купуването на пожарните, по всичко което можем да го спечелим, да го вземем, за да можем да го вкараме и да може да бъде като добавена стойност към служителите.
Що се касае до диалога и това, което казвате - да, действително трябва повече време за обмисляне на такива неща и разбира се, че няма ръководство, което да бъде запомнено в историята или да се стреми да бъде запомнено в историята с отнемане на подобни социални придобивки. Но, пак казвам - ние трябва да бъдем много гъвкави, за да минимизираме щетата; да измислим компенсаторен механизъм, за да може действително системата да остане стабилна и да може всичко това, което го имаме реално да си го запазим.
Беше поставен въпроса за Медицинския институт и за ВМА. Да, действително това беше обсъждано и това беше политика, която да бъде реализирана в подобно сливане на съответните болници. Трябва да ви кажа, че пак не искам да казвам какви усилия съм положил, за да може да си съхраним болницата. Но, има някой път възможност, защото там специално 6 месеца тупкахме топката, успявах да убеждавам и да правим политика със съответните министри, за да се формулира общото послание, че всъщност не е удачно да се слеят МВР-болницата с ВМА. И всъщност ще се сливат само Транспортна и ВМА. Ето там, всъщност, когато вече имахме яснота, отидох и го заявих пред служителите. Разберете, ние трябва /и вие да ми помогнете също/ да взимаме правилните решения, но да ги взимаме някой път малко по-бързо, защото аз не искам да ни изпреварва ситуацията за взимане на други по-лоши решения.
Казвам го като човек, който все пак има възможност да усеща повече обкръжаващата среда и ветровете, които всъщност се задават и които излизат на хоризонта. Затова го правя някой път по-динамично да бъде.
В момента най-лесно е темата отпуски да не бъде въобще
коментирана. Обаче знам какво в момента бушува и какво се формулира като
усещане в обществото. Ние трябва да покажем солидарност към всичко това,
което се прави и се поема от обществото и да кажем какви да стъпките. Но, пак
казвам, кухите отпуски, според мен, трябва да ги а и тук доколкото
разбирам за тези 11 дни, които са благодарностите на министъра, на главния
секретар и трите дни за преместването - мисля, че тук няма спор, нали? Това
всъщност е нещо, което реално не засяга

Г-Н ИВ. ПАВЛОВ: Господин министър, то по принцип значи тези наградните дни, които са, това е един вид Ваш инструмент. На ръководството. Вие, ако искате да се лишите от този инструмент, никой не може да Ви отнеме това право. Ние като синдикални организации не можем да Ви въздействаме върху този въпрос. Това е инструментариум на ръководството. Ако решите, че ще имате друг инструмент Ваше решение си е!

МИНИСТЪР ЦВ.ЦВЕТАНОВ: Ама, чакайте. Този инструментариум или този инструмент, който аз ползвам - в един момент той седи и ти го слагат общо 60 дни.


Г-Н ИВ .ПАВЛОВ: Да, точно това казвам.

МИНИСТЪР ЦВ.ЦВЕТАНОВ: Решението може да е мое, но аз мога да кажа, че тази година няма да награждавам с благодарност никой, за да не ползва 5 дни отпуска. Ама това според вас, нормално ли е? Не е нормално. По-
добре е , значи вижте, ние трябва да задоволяваме обществената потребност,
някой път, когато има формиране на негативно отношение към МВР. И да видят, че МВР е тази, която активно участва в решаването на тези проблеми. Мисля, че това е разумното. Пак казвам - ние сме отворени за диалог и мисля, че заедно можем да решим ...

Г-Н ИВ.ПАВЛОВ: Ставаше въпрос за това, че просто когато коментираме отпуските, те са много видове и тези 12 дни, които са за извънреден труд, нямат нищо общо с инструмента отпуск по награда. Защото 12-те дни са един вид компенсация. Те са компенсация и не бива да ги месим нещата. И когато говорим за компенсациите, те тогава 12-те дни компенсации за извънреден труд са обвързани с нещо друго. С часовете, които се заплащат и се компенсират съответно чрез заплащане. Т.е., там нещата не стоят на плоскостта на отпуската. Там стоят на определяне начина за компенсиране на положения труд. До там спираме. И тук колегите, надали някой около масата ще е против, ако има адекватна форма за компенсиране да отпаднат съответни тези дни отпуск, тъй като повечето от нас, които са достигнали ... малко са хората, които достигат до ползването на тези 12 дни, а още по-малко са тези, които имат възможността да ги ползват. Те са достигнали, но не могат да ги ползват.

МИНИСТЪР ЦВ.ЦВЕТАНОВ: Което означава, че тук ако постигнем един консенсус и ние се ангажираме с осигуряването на тези финансови средства, които трябва да компенсират положения труд, мисля че тогава вече можем всички ние заедно да правим еднакво говорене, което всъщност ще бъде много добре чуто и за обществото, ще бъде много добре възприето и от самите служители. Защото служителят ще каже - както казвате 12 дни, дали ще имат толкова или няма, всичко зависи от ръководителят. Другото което е - дали ще ги ползвам, не се знае, защото по всяка вероятност може би вероятността да не ги ползвам е по-голяма.
Колеги, само ще ви помоля да бъдете по-кратки.

Г-Н БОРИСЛАВ МАЗНЕВ: Тъй като изпаднахме в едни коментари по темата, действително ние нямаме право да се месим по отношение на даваните като награда отпуски, които ни се полагат. Те са Ваше право по закон. Но що се касае за трите дни при преместване - ние имаме едно предложение, което следва да бъде обсъдено, тъй като при преместването от едно населено място в друго на служителят му се налага да пренесе доста голяма част от вещите, които са лично негови, тъй като над 70 % от служителите работят с лична своя техника на работата - бюро, компютри и т.н. Това нещо може да бъде компенсирано със самата заповед за преместване. Служителят може да бъде освободен от изпълнение на служебните задължения за един период и така отпуската да отпадне от самия закон, като дни.

МИНИСТЪР ЦВЕТАНОВ: Аз мисля, че с компютрите и с принтерите решихме проблема. Незнам?


Г-Н БОРИСЛАВ МАЗНЕВ: Само за 900 разследващи полицаи,
господин министър. В МВР работят и други служители, освен разследващите полицаи.

МИНИСТЪР ЦВЕТАНОВ: Има едни законодателни промени, които искаме да предприемем, откъдето всъщност пак министерството може да получи допълнително финансиране, с което да бъдат закупувани подобни технически средства. Но, нека да не влизам в детайли.
Нека да продължи тази среща. Димитър Георгиев ще приеме всички тези въпроси, които се поставят от вас, защото с Николов имаме планирано мероприятие за 11,00 ч. Запазвам си правото, ако желаете отново пак да направим подобна среща. Вече когато са формулирани, и са обсъждани, и се е стигнало до някакъв консенсус, с който вече трябва да се консолидираме всички, за да може действително всички ваши членове да бъдат спокойни, че решенията, които взимаме са на база диалог, конструктивен, с позитивна насоченост.

Г-Н : Колеги, извинявайте, вие ме познавате, аз съм
новоизбраният президент на Националния полицейски синдикат. Нашата организация, смея да твърдя, без да звучи като хвалба, е най-старата синдикална организация в МВР. Аз помня времето, когато нямаше социален диалог, а беше монолог. И поне за тези години съм се научил кое трябва да бъде приоритет за един синдикалист. Не да генерира социално напрежение и после да прави, че го потушава. А много лесно беше едно време - пращахме писма, но нямаше с какво да заплашим ръководството, че ще напуснем някакви органи, защото то такива нямаше /консултативни/. Но, тук не искам да разбирате, че ние сме били казионна организация и винаги сме се стремели да бъдем слуги на ръководството, защото то доста ръководство се е сменило през тези години. Ние винаги сме търсили баланс между интересите на ръководството и тези на служителите. А наистина целта на синдикалната организация е да защитава честта и достойнството на българския полицай и в този аспект беше декларацията, която изготвихме със Синдиката на служителите в МВР. Но, когато говоря за баланс искам да кажа, че тези придобивки ние ги нарекохме компенсации. Те са компенсация за някакви ограничения. И когато говорим за ограничаване, намаляване на тези компенсации, мисля че е редно да възбудим дискусии към отпадане на част от ограниченията. И тук само ще си позволя, докато пътувах в автобуса /дълго пътуване имах/ си набелязах някои неща: това е ограничението, което имаме за членство в национално представени синдикални организации. Нашата организация преди време направи едно предложение до тогавашното ръководство и тогава излезе с предложение да имаме право на асоцииран член в една от национално представените синдикални организации. Отговори ни се, че не можем и ние се задоволихме само с договор за взаимопомощ. Ако отпадна това ограничение, ние ще можем чрез тази национално представена организация да участваме в националния съвет за тристранно сътрудничество.
Друго нещо, което е наше ограничение и аз няколко пъти съм го поставял в този формат, е правото на защита и имунитет на синдикалните лидери, каквато имат останалите по Кодекса на труда.
Тук ще отбележа и още два елемента, като ограничение. Това е работата на второ място, която да, е забранена за държавните служители, но повярвайте ми, ние направихме едно изследване /нашата организация/ и го представихме тук, пред вас в края на миналата година, че съществуват държави в еврозоната, където то е разрешено при определени, да го наречем, ограничения. Вътрешни ограничения.
Другото нещо, което е, е т.нар. време на разпореждане. Повярвайте ми, наистина служителите, особено в малките населени места, откъдето идвам аз, наистина те са 24 часа на разположение и ако им въведем едно такова -работа на второ място, те ще кажат - нас това не ни удовлетворява, тъй като
ние Т.е., този елемент е пряко свързан и с неползването, невъзможността да
си ползват отпуските, което е пък функция на щатното разпределение. Имаме наистина незаети щатни бройки.
Това е, което исках да отбележа. Благодаря Ви. Извинявам се, че отнех от времето Ви.
ЗАМ.-МИНИСТЪР Д.ГЕОРГИЕВ: Благодаря.
Колеги, аз предлагам да приключим тази дискусия и да дадем
възможност на министъра да следва програмата си, тъй като той е доста
ангажиран. Ние сме отворени на всякаква дискусия, по всички въпроси. Няма
открити въпроси пред нас, които да не се коментират. По отношение на това,
по какъв начин да стане участието в тристранката
spoon
Полицай
Полицай
 
Мнения: 161
Регистриран на: 12 Авг 2011, 19:52

Re: Стенограма, публикувана в друг форум от "Ивчо"

Мнениеот spoon » 18 Мар 2012, 20:23

МИНИСТЪР ЦВ .ЦВЕТАНОВ: Колеги, благодаря ви. Приятен ден.

ЗАМ.-МИНИСТЪР Д.ГЕОРГИЕВ: По отношение на това, което в тристранката трябва да се обсъжда, мисля че трябва да бъдем много внимателни какъв ще е подхода за това нещо, защото вие може да загубите своята идентичност. А затова не сте мислили, може би. Имайки желанието да участвате във всички формати.
Аз предлагам да се върнем на дневния ред.

Г-Н : Във връзка с тази явно предстояща среща около 10
март, която ще се състои, както каза и г-н Павлов, както казаха и колегите от Федерацията, има много неща, които изискват комплексен подход.
Моля Ви, наистина кажете какви са вижданията на министерството по отношение на целият комплекс от социални придобивки и компенсации, които имаме: 12-те заплати; първата категория труд, която се очаква да се прекатегоризира; плащането на осигуровките /което постоянно се носи във въздуха/ от държавните служители, всички тези неща, които останалите държавни служители извън МВР и МО, и ДАНС, ги нямат. И НРС и НСО. За тези неща кажете какво е виждането на министерството, за да можем да знаем -ще се плащат ли 20 заплати при пенсиониране, няма ли да се плащат, от кога ... какво е вашето виждане, за да можем да говорим. Защото така на час по лъжичка наистина остава впечатлението, че министерството тук ни натиска като бурма. Един напред, половин назад, един напред, половин назад оборот, и най-накрая ще ни завинти до край. Така че, кажете какво е и ние ще си знаем цялата история каква е и на който не му изнася, в крайна сметка ще се изнесе. То щом това е държавна политика и имате възможност да го определите и да го вземете като решение, ще си го направите! Но просто да знаем какво е, защото всякаква несигурност е по-лоша от сигурността, която дава едно лошо решение. Което примерно ще искате да вземете. Лошо, от наша гледна точка.
Това е молбата - да представите цялостната визия на тази среща на 10 март, не само по отношение на отпуските, защото това е една част; по отношение на възнагражденията; по отношение на служебното положение; по отношение на компенсациите при пенсиониране най-вече. Ето тези неща са много важни за всички служители и те от тях си правят сметка още колко да продължат да работят в МВР, честно казано.

Г-Н В.ПОПОВ: За да приключа аз нашето участие по темата, въпреки че това смятах да го поставя за разглеждане в Разни, доколкото поне смятах, че едва ли е въпрос на обсъждане на този формат, но след като министъра така формулира нещата, реално ние нямаме нищо против обща среща с участието на министъра, но дотогава, ако това ще стане някъде около 10-ти, дотогава бихме искали наистина да се проведе поредна среща с представители на ръководството, за да можем да изясним нещата и така или иначе ще трябва -нямаме нищо против това да се случи на някоя обща среща, на която ще участват и колегите от останалите синдикати, но така или иначе ще трябва да финализираме тези преговори за прекратяване евентуално на протеста, в който все още сме ние като синдикат. Това беше идеята. Нямаме нищо против това да стане в доста по-широк формат, както го предложи министъра, стига наистина да се случи и това.
Защото ние няма да прекратим това състояние на протест, докато не стигнем до някакво споразумение и не получим някакви гаранции, че това споразумение ще се спазва.


ЗАМ.-МИНИСТЪР Д.ГЕОРГИЕВ: Добре, колеги, във връзка с това,
което беше споменато, тъй като ние всъщност направихме така, че програмата започна от точка Разни по дневния ред, аз благодаря много за проявените позиции в хода на изложената информация до момента.
Направих една справка в календара - 10-ти е в събота. Предлагам тази среща да я направим на 9-ти, в петък, като дотогава /срещата да бъде обща във формата, в който сме сега/ да имаме възможност да проведем по една или повече срещи със съответните синдикални организации поотделно, за да може да се изслушат техните виждания, да търси възможност за общо решаване на въпроси, които са поставени от всички синдикални организации и да търсим вариант на 9-ти да имаме една консолидирана обща позиция, която обща позиция да даде възможност да се затвори темата, която е свързана с реформите в МВР за тази година. Ако нещо не изскочи, което е черезвичайно и е наложително страшно много. Защото ние говорихме предишният път, че живеем в един динамичен свят и не можем да се изолираме и да не реагираме по въпроси, които се поставят и касаят системата и министерството. Ако сте съгласни на такъв подход, поемам ангажимент в рамките на днешният ден да направим график, който график да бъде с по-интензивни срещи до 9-ти, на 9-ти да направим една среща, съвместно с господин министъра, за която допълнително ще определим часа, с оглед на това, че не знам каква е неговата програма. Но, за 9-ти съгласни ли сте да направим такава среща?

Г-Н В.ПОПОВ: С това сме съгласни, господин Георгиев, с едно уточнение - нека не говорим за затваряне на темата за реформи в МВР, защото това означава страшно много да натоварим програмата до 10-ти.

ЗАМ.-МИНИСТЪР Д.ГЕОРГИЕВ: Добре, съгласен съм. Тук става въпрос в следното нещо: да разгледаме въпросите, които са свързани с отпуските; да разгледаме въпросите, които са свързани с ранното пенсиониране; да разгледаме въпросите, които са поставени по Закона за МВР, тъй като измененията в ЗМВР е нещо, което предстои да се направи в рамките на пролетта. Това имах предвид като казах затварянето на системата, защото в рамките на ЗМВР са й въпросите, които са свързани с категоризацията на труда; са въпросите, които са свързани с 20-те заплати и т.н. Така че, това нещо когато се финализира и се знае каква е ясната визия, всеки един ще бъде спокоен за това, че тези въпроси са разгледани и са поставени на обсъждане. Това имах предвид.
Добре, и понеже тук сега г-н Славчев е по-запознат с програмата на министъра, казва, че вероятно министърът ще има пътуване между 7-ми и 10-ти март, ние на 11,12 и 13-ти март имаме национално съвещание, ако разбира се, с ваше съгласие и нямате нищо напротив, да го направим след 13-ти ... не, нека да я фиксираме датата още отсега, аз даже ще видя ... 16-ти е другият петък. Съгласни ли сте на 16-ти?

Г-Н В.ПОПОВ: Нека да е 16-ти, но аз пак искам да уточня, защото ми
се струва, че леко се разминаваме. При последният разговор коментирахме
част от тези теми, за които и днес става дума, и очевидно ще става дума и за
вбъдеще, основно отпуски и минимална възраст за получаване право на пенсия
и ги разглеждаме като тема на дискусия, която се предполагаше да продължи
повече време


ЗАМ.-МИНИСТЪР Д.ГЕОРГИЕВ: Разбира се. Не сте ме разбрали
правилно. Значи, разберете - това, което трябва да дискутираме сега е да кажем какво правим със ЗИД на закона, който в момента е качен на страницата и формата, в която трябва да бъде придвижен, за да се промени. Ако така или иначе, достигнем споразумение и решим, че най-подходящо за системата е да се ангажира политическо решение за осигуряване на тези 5 или 6 милиона, които са необходими за освобождаване на извънредният труд, който да се плаща над тези 50 часа, с оглед отпадане на тези 12 дни, то това не може да стане в рамките на тази година. Така или иначе, трябва да се пипне закона есента и той да може да влезе в сила от 01 януари 2013 година.

Г-Н В. ПОПОВ: При това положение нямаме възражения, още повече доколкото ние все пак имаме известни предложения за промени в Глава 20, на които очевидно също не им е времето в този ЗИД на ЗМВР и се надявахме евентуално в един по-следващ етап някъде през есента, /но през тази година/ да ги коментираме и тях, за да могат евентуално да влязат.


ЗАМ.-МИНИСТЪР Д.ГЕОРГИЕВ: Точно така.


Г-Н В.ПОПОВ: Ако стигнем до едно мнение.
ЗАМ.-МИНИСТЪР Д.ГЕОРГИЕВ: Съгласни сме да се обсъдят тези
неща.


Г-Н В. ПОПОВ: При това положение, нямаме нищо против това, което
казахте.

ЗАМ.-МИНИСТЪР Д.ГЕОРГИЕВ: Добре.
Значи, на 16-ти, в петък, часът ще го уточним допълнително.
Господин Грозев.

Г-Н ГРОЗЕВ: Две технически предложения. Първо да кажа, че сме съгласни - която й дата да определите, сме съгласни с нея, щом ще има разговори и среща, сме ЗА.
Второто нещо и третото са, тъй като по места има определен проблем с отпуските, повечето колеги не са от София, /пък и дори и аз, дето съм от София/ и другите имат проблем с идването по такива срещи, молбата е да изведете с официални писма графиците за срещите и хората, които ще участват в тях. Ние ще подадем списъци, предполагам и всички колеги. Това е първото, за да може да стигнат до структурните звена и да нямаме проблеми с ръководителите, защото и те се притесняват къде ходим и какво правим.
Второто нещо е, във връзка със срещите, тъй като на 09-ти единствено Вие ще имате информация, ако не се случи нищо друго, хубаво е да ни изпращате след всяка среща резултатите. В смисъл, какви предложения са разглеждани и какво е постигнато като договореност със съответният синдикат, за да може останалите да не си губим времето излишно и да се чудим, а просто да получим нещо като брифинг от всяка среща. Мисля, че не е толкова трудно -по една страничка от срещата да се изпрати след нея. За да не се дублират нещата и да имаме готови виждания всички какво другите са предложили. Можем да подкрепим, предполагам, това което е разумно на останалите синдикати и да не се убеждаваме на самата среща.
ЗАМ.-МИНИСТЪР Д.ГЕОРГИЕВ: Ние бихме могли не да
представяме цялостен протокол от срещата, а просто най-важното нещо, където е постигнато съгласие и където има отворен въпрос. Ако сте съгласни по такъв начин да процедираме. Добре.


Г-Н ГРОЗЕВ: Добре. Това е разумно.

Г-Н ХР.ХРИСТОВ: Тъй като министърът тръгна и не успя да ни чуе всичките, аз бих искал да му предадете това, което ще кажа: с благодарност към него и към цялото ръководство за проблема, който беше решен с Медицинския институт. Действително това успокои изключително много хората, не само в болницата, а и в санаториумите, и мисля че това, което в последно време наблюдаваме - медиите да ни създадат проблеми и притеснения на хората, това не е добре наистина. Един проблем, който буквално изправи на нокти тези хора в продължение на половин година, в крайна сметка е било безсмислено.
Но, положителният резултат определено е налице, за което чест прави на ръководството, че успя да го защити.
По отношение на диалога - тук и колегата спомена, може би аз съм с най-бели коси, от най-първите години, от самото начало тук на ССП, и факт е наистина /имам ги записани по години заседанията/, че за тези три години близо, толкова активен социален диалог е воден може би за всички останали взети заедно. Или поне близо толкова, което определено говори за желанието на ръководството да го има този диалог и да се вслушва в мнението на синдикатите, а чрез тях и на хората, които представляват. Което определено е една положителна стъпка.
Това, което беше направено от ръководството и беше увеличен порциона в това трудно време, поет и изпълнен ангажимент, също трябва да се отбележи положително. Искам да подчертая и това, че поставените от нас проблеми също има желание и воля да бъдат решени и тук искам категорично да настоя пред всички колеги и пред ръководството, това което финансово беше потвърдено като възможност за 5-те процента от добавката за МВР, нищо че е включено в дневния ред - чл.203, ал.3 определя правото на министъра да го определя и след като беше заявено от финансовата дирекция, че има финансова възможност настояваме това още от март месец да се реализира, защото ние можем цяла година да си водим разговори, а тези хора /да не повтарям мотивите, достатъчно много сме ги коментирали/ са с най-ниските заплати в системата и разликата в заплащането многократно се увеличава.
Друг съществен проблем, който настояваме и ще продължаваме да настояваме да намери едно разумно решение, в рамките на тези средства бюджетни, в рамките на тази бройка държавни служители - правото на ЛРТП на безплатно пътуване в обществения градски транспорт. Не искаме нито стотинка допълнителни пари и нито една бройка повече карти от това, което се полага. Считаме, и работна група имаше миналата година, и г-н Вучков лично предложи текстове, които работят, има и мнозинството, всички сме убедени и знаем тази истина, че половината реално не го ползват, не бих искал и определено трябва да ви кажа, че се въздържам от изяви в обществото това да го поставям, защото си е наш вътрешен проблем и разчитам на разума да надделее, за да намери едно разумно решение и това косвено, в тази липса на средства ще даде възможност социално да бъдат подпомагани хората с най-ниските заплати.
И последно искам да се спра на проблема, който поставиха колегите. Ние го обсъждахме това - по-голяма част от синдикатите, имахме среща специално, писма писахме, за участие на държавните служители, аз тук бих разширил кръга, защото това сме го коментирал. Нашият синдикат членува във Федерацията на държавни учреждения към КНСБ, там също има държавни служители, това са хора със специален статут, различен от този по Кодекса на труда, и считаме, че най-добре би бил решен проблема, ако към МС се създаде такъв ССП на държавните служители. И както колегите споменаха тук, държавните в МВР, в другите специализирани ведомства, където има държавни служители, там са и затворите, и ДАНС, и НСС, и НРС, НСО, така също и държавните служители в държавната администрация, които са по общият закон, те също са държавни служители, има много общи проблеми, които считаме, че мястото е там. А Федерацията е правила постъпки към Министерство на държавната администрация, но то вече беше закрито и това практически не се стигна да се реализира. И затова, понеже те са служители на държавата, Министерският съвет е органът, който считаме, че към него трябва да бъде изграден такъв Съвет за социално партньорство и там именно да се обсъждат и поставят проблемите на държавните служители. Не само в МВР, а въобще в цялата държава. Благодаря.
В тристранката участва и правителството като страна и когато ние имаме консенсус и постигнем в такъв един Съвет за социално партньорство по обсъжданите проблеми, които касая общо държавните служители, както осигурителни вноски, както ред други неща, които са важни за всички /разбира се има и специфика/, правителството като страна в НСТС, ще участва и ще ги излага там тези проблеми.

Г-Н МАЗНЕВ: Извинявам се, само една реплика, НСГА като клетка на КНСБ, синдикалната структура, от която дойдоха най-големите проблеми за всички държавни служители в МВР, е представена по един или друг начин в тристранката. Защо се бъркате вие там, където нямате дори членове при вас? Тук говорим за държавните служители. Ако говорим за ЛРТП-та, няма проблем, но вие сте представени в тристранката.

Г-Н ХР.ХРИСТОВ: Вие защо се бъркате там, където не сте по Кодекса на труда, за хора, които са по Кодекса на труда? Аз говоря по принцип.

Г-Н МАЗНЕВ: Ние сме подписали Колективен трудов договор, г-н Христов. Ако не знаете, прочетете го. И Вашият подпис седи там. За мен по-странно е какво търсите Вие тук, след като не сте служител на министерството.


Г-Н В.ПОПОВ: Господин Георгиев, аз искам да предложа нещо, така или иначе сме в точка Разни. Да вземем да я приключим и след това да се върнем по дневния ред.
Там имаме само три въпроса и трите са много кратки.
Първият е, че имаме известна забележка към начинът, по който се водят някои от протоколите от заседанията на ССП. Доколкото ми е известно, не можах да присъствам на заседанието на 06 декември, но на това заседание е бил поставен /което след това коментирахме и с Вас, доколкото си спомням на една друга среща/ въпроса от кой бюджет се изплащат осигуровките на държавните служители в МВР. Дали от държавният бюджет или от бюджета на министерството. По този въпрос в протокола обаче няма нищо. Във връзка с това, апела ми е за малко по-голямо внимание при изготвяне на протоколите, а молбата на федерацията е отново да започне да се прави стенограма и да се изпраща стенограма от заседанията. Нищо против, това да става и с малко закъснение след разпращането на протоколите. В случая не става дума за спешност, но е добре да го имаме. Доколкото все пак върви записа. Мисля че останалите колеги ще са на същото мнение - бихме искали да имаме и стенограма от заседанията.
По другите два въпроса - колегата Мазнев.

Г-Н МАЗНЕВ: Към точка Разни искахме да поставим и един проблем, който е свързан с командировките на държавните служители при осъществяването на курсовете в ЦСПП-Варна. Касае се за това, че в командировките и в заповедта за командироването не се включва времето за пътуване, въпреки че същото е предвидено в чл.12 от Наредбата за командировките в страната. За доста служители, които живеят отдалечено от Варна - като пример ще посочим Доспат, Петрич и почти всички от западната част на страната - понякога им се налага да пътуват от порядъка на 18 до 20 часа, за да стигнат до Варна. Това време не им влиза в командироването, не им се заплаща и би следвало съгласно чл.12 от Наредбата за командировките, в заповедта за командироване да бъдат включени и дните за пътуване. Респективно тези дни да им бъдат заплатени на служителите.
И другият проблем, който искаме да поставим, е свързан с членският внос на нашите синдикални членове от специализираните полицейски сили, т. нар. жандармерия. По-специално в регион Плевен. Колегите вече цяла година събират членският си внос на ръка, защото от дирекцията, която се намира в София, отказват да ги привеждат, въпреки че имаме споразумение. В тази връзка искаме да се обърнем към г-н Караначев да се предприемат съответните действия, ако е необходимо да се издаде заповед, окръжно или каквото е необходимо, за да може колегите да осъществяват членството си по най-удобният за тях начин. Благодаря.
Г-Н В.ПОПОВ: Един от въпросите, поставен от колегите от НСГА, ще използвам случая, че те поставиха този въпрос, става дума за картите за пътуване с обществен транспорт, да повторя позицията на федерацията. Имаше едно предложение на г-н Вучков за промяна в чл.209 от ЗМВР, което ние подкрепихме и продължаваме да подкрепяме. Нека да отпадне думата „държавни" от текста на чл.209 и смятам, че въпроса ще бъде решен.


Г-Н : /не се чува/


ЗАМ.-МИНИСТЪР Д.ГЕОРГИЕВ: Т.е., това означава, че ще има налични карти някъде и когато някой изпълнява служебните си задължения, ще отива при началника си и ще каже „дайте ми една карта".

Г-Н В.ПОПОВ: Не. Това означава нещо друго. Давали сме го като пример нееднократно. Аз като служител на Гранична полиция не ползвам такава карта. Просто защото не ми се налага при изпълнение на служебните ми задължения да използвам обществен транспорт. Същото важи, предполагам ще го потвърдят колегите от „Огнеборец", за пожарникарите, които участват конкретно в пожарогасенето. Те не се придвижват с автобус до мястото на пожара. Докато от друга страна, колегите от Държавния противопожарен контрол им се налага да използват градски транспорт.
Г-Н : Само за да допълня колегата. При издаването на
карти се изготвят списъци. Там, където няма градски транспорт, респективно не се издават карти на служителите, въпреки че в бюджета се предвиждат средства за всички държавни служители. Т. е., принципно дори и в големите градове не всички служители, които имат право да пътуват безплатно в градския транспорт, заявяват получаването на такива карти. Мисля, че в тази разлика от заявените и реално съществуващите служители като щат, могат да бъдат поети тези карти за колегите ЛРТП.

Г-Н ХР.ХРИСТОВ: Точно за това говорим, колеги. Аз ви благодаря за ясната позиция.
За ваша информация, и част от ЛРТП също няма да ги ползват тези
карти и реално не ги ползват. Така че в рамките на общият брой на държавните
служители, т.е. ако картите се дават по броя на държавните служители, ще има
и за едните, и за другите, и пак ще останат карти. Това е въпрос на
разпределение. Когато има желание и разум ще се намери решението. Ние сме
го предлагали, но


Г-Н В.ПОПОВ: /не се чува/


Г-Н ГРОЗЕВ-СИНДИКАЛЕН АЛИАНС „СИГУРНОСТ": Във връзка с предложението за картите на ЛРТП, предложението което беше дадено миналата година от зам.-министър Вучков е добро. Също го подкрепяме.
По отношение на точките, които искаме просто да се маркират в момента и очакваме от тях писмен отговор - предполагам, че не сте в състояние в момента да отговорите. Просто искаме да ги маркираме и се надяваме на отговор в близко време.
Първото е по отношение на ОД на МВР-Русе. Няколко пъти сме поставяли въпроса там - не са давани тонизиращи напитки от октомври 2011 г. И на Комисията за социален диалог, които комисии също много рядко се провеждат, отговорът е бил че не са били доставяни от София.
Също проблем с Комисията за социален диалог има в ОД на МВР-Силистра, където от средата на миналата година почти не са провеждани такива заседания. Знаете, че по правилата има срок, в който трябва да се провеждат.
Искаме също да знаем кога ще се провеждат профилактичните прегледи в следните областни дирекции: Русе, Варна, Плевен, Силистра, Търговище и СДВР, както и какъв ще бъде самият механизъм на провеждане и обема на това, което ще включва. Това изрично искаме да бъде изписано в текст, а не да ни се казва, че има общи правила и такива неща. Просто да знаем, защото специално в Дулово проблема е, че колегите от РУП-Дулово, които са около 70 човека, трябва да ходят на преглед в Силистра, докато лекарите, които са в Силистра са двама или трима човека и не е целесъобразно да се харчат толкова лични средства на тези хора. Вместо да отидат двама души до Дулово, ще отидат 70 души в Силистра. Това е вторият въпрос.
В ОД на МВР-Русе в момента няма нито едно служебно куче. В кучкарникът, който е в София, условията са отвратителни за поддръжка на кучета. Хората си гледат кучетата в тях. С разрешение на началниците си. Просто защото не могат да им се осигурят условия през зимата. Просто трябва да отидете и да видите за каква мизерия става въпрос. Тези кучета са с офицерски чин по старому. А са при такива условия, където никой не би могъл да оцелее. Не куче, ами който й да е. Така че там трябва спешен ремонт да се направи на тези бази. Той не е толкова скъп, но просто го поставяме като въпрос и очакваме отговор как ще стане това нещо. Защото наистина тези кучета ... , едно куче при използване при масови мероприятия, същото е и с конюшните. При масови мероприятия животните вършат работа на 10 до 15 полицая. А са в условия, на които не може да издържи никое живо същество. Особено зимата.
Следващият въпрос е за полуботушите, модел 06. За първото шестмесечие на 2011 г. номерата над 44 са произведени от фирма „Техномат Меркурий" ОООД-Габрово, като са с объркана кройка и типовете дават много често дефект. Така че, правим уточнение това нещо да се погледне защо е така
и евентуално да бъдат изтеглени от употреба и да бъдат заменени. Друг проблем, който съществува, това ....


Г-Н Б.СЛАВЧЕВ: Може ли писмено да ги дадете тези въпроси?


Г-Н ГРОЗЕВ: Ами мислехме, че официално сега щом ги казваме, ще
се

ЗАМ.-МИНИСТЪР Д.ГЕОРГИЕВ: Вижте сега, тук ако тръгнем да търсим всички въпроси, които са отворени в Разни, можем да стоим тук много време.

Г-Н ГРОЗЕВ: Аз само Ви ги казвам. Не търсим отговор сега в момента. Просто ги казвам. Добре, няма проблеми. Ще ги изпишем отделно и в писмо. Не е проблем. Искахме да намалим малко документооборота. Няма проблем, ще ги дадем тези писма.
И последният въпрос е - тъй като сега има едни конкурси за израстване в категория Д за ОДЧ-та. Пропуснати са ОДЧ-та от АЕЦ „Козлодуй". Просто ги няма в заповедта. Там има дежурна част, която е пропусната и тези хора просто ги няма в заповедта. Явно е техническа грешка. Молбата ни е да бъде разгледано и да ни бъде отговорено кога ще се включат и кога ще има конкурси при тях. Това е по точка Разни. Аз благодаря.


ЗАМ.-МИНИСТЪР Д.ГЕОРГИЕВ: Благодаря. Списъкът стана доста
голям.

Г-Н ГРОЗЕВ: Извинявайте, за последно. Отдавна бяхме пратили едно писмо с предложения за изготвяне на анекс към КТД за включване на САС-МВР към КТД. Очакваме някакъв отговор на това писмо - каква е ситуацията и какво ще се случи всъщност.
ЗАМ.-МИНИСТЪР Д.ГЕОРГИЕВ: Ами всъщност, хайде ще започнем отзад напред с въпросите. За да ви включим вас към КТД, това означава, че трябва да се отвори КТД-то отново за разглеждане, защото няма начин, по който вие да се присъедините и да се доподпишете допълнително в рамките на този КТД. Така че въпросът в момента е - колегите от Правна служба се опитват да намерят кога е най-подходящият момент, за да отворим отново КТД-то за разглеждане от абсолютно всички синдикални организации и да се подпише от всички. Тъй като вие няма как да се присъедините към този КТД. Трябва да се подпише от всички наново.
Така, това е по отношение на КТД-то. Но ще ви информираме за това какво ще е решението.
Второто нещо, конкурсите за израстване в категорията. Колегите от Човешки ресурси са тук. Молбата ми е директно да изпращате тази информация към тях. Вие сте го адресирали към мен, за да не губим време. Към директора на Човешки ресурси. Поставете този въпрос писмено. Аз ще помоля, изпреварващо вие да го подготвите, за да може да им се отговори.
spoon
Полицай
Полицай
 
Мнения: 161
Регистриран на: 12 Авг 2011, 19:52

Re: Стенограма, публикувана в друг форум от "Ивчо"

Мнениеот spoon » 18 Мар 2012, 20:24

Г-Н : /не се чува/ писмо от Дирекция „Охранителна
полиция", където бяхме пуснали искане по наше споразумение за информация. Отговориха ни, че трябва да се отправи до министъра, респективно до зам.-министъра. Писмото е тук, при мен, ако искате ще Ви го покажа. Не било в тяхна компетенция да ни кажат колко районни инспектори и колко приемни имало.

Г-Н В.ПОПОВ: Ние имаме подобен проблем и този въпрос може би наистина трябва да го изчистим. Споразуменията, които имаме и изобщо ЗМВР задължават ли ръководители на структури по чл.9 да ни дават информацията, която искаме или тя трябва да минава през министъра или през Вас? И исканията, и информацията след това.
Защото пък ние имахме подобен проблем с Дирекция „Инспекторат" тези дни. С Човешки ресурси в това отношение си работим много добре. Не е имало случаи да поискаме информация и да не я получим. Но, от Инспекторат и от някои областни дирекции, за това също сме Ви информирали, поставят въпрос - ами питайте министъра, защото той е поел ангажимент да ви дава информация. Което според нас не е точно така, но трябва да се уточни.

ЗАМ.-МИНИСТЪР Д.ГЕОРГИЕВ: Разбирам. Аз заради това, тъй като
има и териториални съвети, които са в рамките на всеки един съвет, който е в
рамките на областната дирекция по съответната структура, въпросът би
следвало да се постави директно към тях и те да отговорят съобразно
компетентностите си. А не да се товарим с допълнителна информация и всичко
да се концентрира тук при нас и това нещо да прави допълнително
документооборот. Аз мисля, че така е най-гъвкаво и най-лесно би могло да се
направи. Но, нека, може би Правна дирекция да дадат едно становище по този
въпрос и ние можем да го дадем като указания, писмени, до директорите и
съответно с копия до синдикалните организации, за да имате основание вие да
задавате

Г-Н В.ПОПОВ: Ако има някакъв вид информация, която да искаме чрез министъра или чрез Вас от ръководители на структури по чл.9, ОК!, но поне да знаем за кой става дума. Иначе съм напълно съгласен с Вас, че по-добрият вариант е да си искаме директно това, което ни трябва, за да не натоварваме и Вас.


ЗАМ.-МИНИСТЪР Д.ГЕОРГИЕВ: Това е от една страна. От друга
страна, по-бързо ще се получи информацията, защото няма да дойде при мен, аз съответно да го насоча към съответната структура, или социален диалог, който е към областната дирекция или било към главна дирекция и т.н.

Г-Н ГРОЗЕВ: Само за протокола. Само да кажа номера на писмото от ГДОП - ОВ 1578 от 2012 г. Пише: „Без санкция на министъра на вътрешните работи исканата информация директно от ГДОП е в несъответствие със споразумението. Предвид гореизложеното, ви предлагам да адресирате искането до министъра на вътрешните работи ...".


ЗАМ.-МИНИСТЪР Д.ГЕОРГИЕВ: Господин Грозев, нали се
разбрахме, че ще направим преглед на това, което го има в рамките на споразумението и ще изготвим указания? Въпросът е поставен и е ясен.

Г-Н ВЕНЦИСЛАВ СТАНКОВ-НАЦИОНАЛЕН СИНДИКАТ НА ПОЖАРНИКАРИТЕ И СПАСИТЕЛИТЕ: Господин зам.-министър, явно тук трябва малко да бъдем по-нахални, за да се доберем до микрофона, защото иначе не можем да си кажем нашето мнение.
Искаме само в точка Разни да поставя един въпрос. Има една заповед 1з-2030 от 04.08.2011 г. на главния секретар на МВР и бе създадена работна група за изготвяне на проект на Методика за категоризиране на областните управления и районните служби за пожарна безопасност и защита на населението. За задача на работната група бе да предложи оптимизиране структурните звена и минимален необходим щатен състав. Работната група на свое заключително заседание, имаше представители от Националния синдикат на пожарникарите и спасителите, взе решение че съществуващият щат на областните управления, както и предложеният минимално допустим щатен състав в участъците за пожарна безопасност и защита на населението, не позволяват изпълнението на изискванията за осъществяването на пожарогасителната и спасителната дейност. И въпреки заключението на работната група, в момента се провеждат срещи на ръководството на главната дирекция с началниците на областните управления във връзка с категоризацията на службите и минималният необходим щатен състав, без участието на представители на синдиката.
За съжаление господин Николов си тръгна. Аз видях в дневния ред,
че той ще вземе отношение по точката, която касае нашият синдикат


ЗАМ.-МИНИСТЪР Д.ГЕОРГИЕВ: Аз Ви предлагам да го отнесем въпроса към точка Втора от дневния ред, тъй като ще я отложим за накрая. Господин Николов ще се върне.


Г-Н В.СТАНКОВ: Ще се върне ли? Добре.

ЗАМ.-МИНИСТЪР Д.ГЕОРГИЕВ: Да. Ще разменим дневният ред. Добре, господин Павлов, последно.

Г-Н ИВ.ПАВЛОВ: Последно, господин Георгиев. мисля, че след поставените много важни въпроси с кучетата и храненето им и отглеждането им, аз искам да поставя един въпрос, свързан с отглеждането на хората.
Важният, съществен въпрос е, и искам да заостря вниманието на ръководството /виждам тук, че колегите нямат интерес в тази посока/ обаче нашата синдикална организация проявява съществен интерес по отношение на това кога най-после ще стане факт целеполагането и задействането на СУЦ-а и издаването на заповедта на министъра за тази година. Това са въпросите, които ни касаят и ние искахме да го поставяме като отделна точка в рамките на заседанието на ССП, тъй като по принцип и миналата година бяхме свидетели на 4-месечно закъснение. След два дни идва първи март, а ще отчитаме петмесечие само след определен период от време, който няма да съответства на целеполагането и на срока за формиране на дейността по изпълнение на общите индивидуални цели.
Благодаря за вниманието.

ЗАМ.-МИНИСТЪР Д.ГЕОРГИЕВ: Благодаря за въпроса. Ние проведохме вчера заседание на Съвета за управление по цели. Избрана е обща цел за министерството. Тя е формулирана на принципа на нормативната уредба от предходната година, с оглед на това, че нямахме достатъчно добра продуктивност на работната група, която имаше за цел да оптимизира работата на системата за управление по цели. Така или иначе, за да спазим абсолютно всичко, което е по нормативна уредба, вчера беше проведена такава среща, формулирани бяха целите на министерството, целите на главните дирекции, съответно ще бъдат разпратени до абсолютно всички структури, като ще се спази цялата нормативна уредба. Отчели сме това нещо, което вие казахте, че може да се получи такова забавяне. Именно поради го направихме в рамките на м.февруари, за да може да има една своевременност. Макар и да нямаме по-добра система, да използваме тази, която функционира и да не лишаваме хората от допълнителното възнаграждение, което могат да получат.
По отношение на точките, които бяха поставени. Аз ще направя много бързо едно резюме. Молбата ми към г-н Грозев е - изпишете ги тези въпроси, а ако искате ги изпишете в един общ материал, ако искате ги изпишете поотделно. Въпроса е на Ваша преценка. При всички положения за мен по-добрият вариант е да бъдат поотделно поставени, за да могат да бъдат насочени към съответните структури. Готов съм да ги поема като документация. Пратете ги на мое внимание. Ще отговорим писмено на всичките въпроси.
По отношение на въпросите, които бяха поставени от г-н Попов. За членският внос бих искал да дам думата на г-н Караначев. Защо се получава това нещо?

Г-Н КАРАНАЧЕВ: Получава се така, защото хората които отиват във финансовите службите често бъркат сметката, по която трябва да се превежда членският внос и оттам се получава разминаване. Затова моят призив е към всички синдикалисти да си кажат на своята членска маса - когато се подава там, че е съгласен да му се удържа от трудовото възнаграждение, да посочва и сметката, и синдиката. Защото някои посочват сметка, но не посочва в кой синдикат е и касиерката се чуди къде да го превежда. И това го има. И понеже нещата още не са улегнали, затова съвместно трябва да го направим. Защото и касиерките, знаете, и те са много натоварени. Нямат възможност да питат всеки и затова, за да се спестим тези излишни въпроси, предлагам съвместни указания да се направят към нашите членове да си посочват със заявлението и сметката, и синдиката, в който членуват и така няма да има проблеми.
Пуснах едно писмо, сметките които са дадени от съответните синдикални организации /защото от Варна имаше проблем, заплатите трябва да
се плащат и ние не можем да спираме нещата, заради това, че някой е объркал
сметката /.


Г-Н : Извинявам се господин Караначев, че Ви прекъсвам
- проблемът е следният: или аз неправилно съм се изразил или Вие грешно сте ме разбрали. Не говорим за сметки объркани, говорим за отказ, специално за СПС, тъй като дирекцията им е в София, отказ на тези структури, които имат в провинцията да си превеждат парите по банков път. Разбирате ли? Не говорим за объркване на декларации и заявления, говорим за Жандармерията. Бившата Жандармерия. Говорим за СПС-та специално. Дирекцията им е в София и отказва да приема заявленията за привеждане по банков път на членският внос на хората от провинцията.

ЗАМ.-МИНИСТЪР Д.ГЕОРГИЕВ: Молбата ми е това нещо да го проверите и да се реши.


Г-Н КАРАНАЧЕВ: Това вече е друг въпрос. Добре.


ЗАМ.-МИНИСТЪР Д.ГЕОРГИЕВ: По отношение за времето за
пътуване при командироване. „Човешки ресурси" да вземат отношение.

Г-Н В.МИНКОВ-ДЧР: Ние ще вземем отношение. Ще проверя какъв е случая, но по принцип трябва да се знае от всички, че учебната година се планира годишно и когато един курс е планиран например от 01 до 10 март или до 30 март, ние подготвяме заповед на главния секретар за командироване и изпращане на служителите на курс от 01 до 10 март или до 30 март. Когато се планира учебната година, тя се планира по бройки, заявени от структурите и не се отчитат особеностите като разстояния и откъде ще бъде служителят, който ще бъде изпратен на съответният курс. Мисля, че поне досега не ми е известен случай да не е проявено разбиране, ако някой служител пътува от по-далече и трябва да бъде в понеделник на курс в ЦСПП-Варна, а пътува от Благоевград и ако закъснее с няколко часа и се появи по-късно на дадения курс да е създало някакъв проблем. Няма механизъм и правила разписани за изпращане предварително един ден по рано на служители от дадено населено място, в зависимост от разстоянието на курс за обучение.
Г-Н : Това нещо е предвидено в Наредбата за
командировките в страната, чл.2 изрично посочва: „Командировките се определят в календарни дни и включват дните за изпълнение на задачата, дните за пътуване, и почивните и празничните дни следва да се признават за командировка и дните на пътуване." Съгласно чл.12 от наредбата такова нещо в заповедите, които се издават в МВР, се предвиждат дните за пътуване. Става дума, че следва в самата заповед да бъде предвидено, а пък вече структурните звена да си определят кой е по-близо и кой е по-далече.

Г-Н В. ПОПОВ: Всъщност въпросът може би може да се реши, ако в общата заповед на главния секретар просто се добави за служители, които са от по-отдалечени места, съответните ръководители, които им издават конкретно заповедта за командировка да го предвидят това нещо и да ги командироват един ден по-рано. Доколкото и в центровете настаняването също в повечето случаи започва в предишния ден. Точно имайки предвид подобна ситуация. Мисля, че такъв механизъм може да се намери. Просто най-обща формулировка в заповедта на главния секретар - за служители, които пътуват от по-отдалечени места, ръководителите, които издават заповедите им за командировка, да бъдат предвидени и да бъдат командировани от предния ден.

Г-Н В.МИНКОВ-ДЧР: Заповедта на главния секретар препраща към
заповед, нормативната база за командироване на служителите в страната, така
че съответните ръководители могат да се съобразят и да


ЗАМ.-МИНИСТЪР Д.ГЕОРГИЕВ: Добре, за да няма пропуски, молбата ми е едно допълнително писмо като разяснение по отношение на наредбата да бъде подготвено на подпис на главния секретар, ако искате и на мой подпис /готов съм да го подпиша/, ако искате и на подпис на директора на „Човешки ресурси" до всички структури, за да може да се вземе впредвид това нещо и да се отстрани.

Г-Н В.МИНКОВ -ДЧР: Ще го подготвим на Ваш подпис, тъй като той е финансов въпрос.


ЗАМ.-МИНИСТЪР Д.ГЕОРГИЕВ: Добре.

Г-Н КАРАНАЧЕВ: /не се чува/. ... това беше една от мерките за ограничаване. Така че, съвсем спокойно ръководителите на тези отдалечени дирекции могат да преценят.


ЗАМ.-МИНИСТЪР Д.ГЕОРГИЕВ: В тази посока да се направи. По
преценка на ръководителят да се включва съответно времето за пътуване.
Г-Н : /не се чува/
Г-Н КАРАНАЧЕВ: Не може да е еднакво.

ЗАМ.-МИНИСТЪР Д.ГЕОРГИЕВ: Вижте сега, тук ме карате да коментирам нещо, което ви е ясно на всички вас. България не е по диагонал повече от 700 километра. За какви пътувания говорим от събота, от неделя, като това се пътува за 4 или за 5 часа по диагонал?!


Г-Н В.ПОПОВ: Не и с обществен транспорт, господин Георгиев.

ЗАМ.-МИНИСТЪР Д.ГЕОРГИЕВ: Ама дори и с обществен транспорт да се пътува ... в рамките на деня ....
Г-Н : Писмото, с което сме уведомени от едно от
дружеството е - отиване до град Варна от град Доспат е приблизително 14 часа. От град Доспат до град Пазарджик с автобус: тръгва в 06,20 ч., пристига в 09,20 ч. Тук са три часа. От Пазарджик до Варна с влак - в 12,45 ч. на обяд, пристига в 20,00 ч. вечерта. При приключване на занятията имат 16-17 часа пътуване обратно и изглежда така - прибирането от Варна е приблизително от 18 до 24 часа с престой и спане по гарите. От Варна влака тръгва в 17,00 ч., в зависимост от разписанието. От Пловдив до Доспат в 14,30 ч. и пристига в 18,00 ч.


ЗАМ.-МИНИСТЪР Д.ГЕОРГИЕВ: Пак ви казвам - това не е въпрос,
който трябва да се разглежда в Съвета. Това е въпрос, който трябва да се отнесе директно до местният ССП, който е към областната дирекция. Това трябва да се отнесе към Пазарджик. Сега ние, заради него загубихме толкова
много време, заради един частен случай, който е възникнал
Молбата ми е към ДЧР - специално за ОД на МВР-Пазарджик, по този случай да дадете указания, за да може това нещо да се спазва. Защото пак ви казвам - България не е толкова голяма, за да изпадаме в някакви такива необходимости за решаване на случаи, които са от частен характер.


Г-Н Б.СЛАВЧЕВ: Нали местните съвети за това са създадени?

ЗАМ.-МИНИСТЪР Д.ГЕОРГИЕВ: Значи, ако ние решаваме абсолютно всичко, което на местно ниво не може да се решава ... , разберете аз не съм съгласен по този начин. По-добре да ги премахнем тях.
Добре. Това го приключихме.
По отношение на протоколите - считаме ли, че ще има протокол, в който ще се включени заключенията и допълнително искате да бъде представена стенограма?


Г-Н Б.СЛАВЧЕВ Сега ми казват, че стенограмата трудно може да се изготви, защото не всички се представят. Повечето не се представят. Не винаги се идентифицират хората, които говорят. Който се е представил е записан като име, който не се е идентифициран - не е.


Г-Н В.ПОПОВ: Ще се представяме. Не е проблем. От наша страна.

ЗАМ.-МИНИСТЪР Д.ГЕОРГИЕВ: ДКИАД може ли да организира това нещо?
Може ли да се предостави тази стенограма на електронен носител до
съответните

СТЕНОГРАФКАТА: Стенограмата не е протокол от заседанието. Това са две различни неща. Протоколът се изготвя от секретаря на ССП, а стенограмите - от стенографките. Абсолютно винаги, когато са повикани стенографки на заседанията на ССП, се изготвят стенограми. След като се направи, стенограмата се предоставя в Деловодството на ДКИАД и оттам, всеки който иска да я има, може да я изиска.


ЗАМ.-МИНИСТЪР Д.ГЕОРГИЕВ: Добре. Съгласяваме се
единодушно, че ще има протокол и стенограма, която може да пристигне по-късно от протокола.
Другият подход, който можем да направим е - при поискване от ваша страна да ви бъде предоставена.
Кажете кое е по-удачно? Добре, протокол и изпращане на стенограма по електронната поща.
Добре. Горе-долу с тези въпроси приключваме точка Разни.
Нека да се върнем на дневния ред.
Дневният ред всички го имат разпространен. Той се състои от 5 точки, като първата точка е свързана с обсъждане писмо на главния секретар на МВР относно съкращаване на длъжностите „младши разузнавач" и трансформирането им в длъжности „младши полицейски инспектор".
Искам да дам думата на „Човешки ресурси" да представят информация по тази точка.

Г-Н В.МИНКОВ -ДЧР: Господин зам.-министър, колеги, с докладна записка рег.№ К-1861 от 14.02.2012 г. на комисията, създадена с МЗ 1з-53 за оптимизиране на основните структури на МВР по чл.9 и щатните им разписания, се взе решение, утвърдено от министъра на вътрешните работи длъжностите „младши разузнавач" да се съкратят от щатовете на отдел „Криминална полиция", РУ „Полиция" и при СДВР и ОД на МВР, РУТП, Транспортна полиция, ГДКП и се включат в щатовете на Охранителна полиция с длъжности младши полицейски инспектор категория Д или полицай, старши полицай категория Е. Изключение да се направи само за младшите разузнавачи, работещи по линия на издирването и експертно-криминалистическата дейност. В тази връзка, главният секретар на МВР с писмо рег.№ I-1595 от 21.01.2012 г., което е тема на точката от дневния ред, разпореди на директорите на ГДКП, СДВР и ОД на МВР да изготвят предложения за промени по щатовете на звената „Криминална полиция", като им се дава възможност да оптимизират дейността, без да се редуцира състава на служителите, работещи по линия на издирването и експертно-криминалистическата дейност. От друга страна, органите по чл.186, ал.1 от ЗМВР със свои заповед следва да назначат служителите, заемали съкратените длъжности „младши разузнавач" на вакантни длъжности в Охранителна полиция.
Какви са размерите на дейността? Към момента щатната численост на младшите разузнавачи в изброените структури е 1260 щатни бройки, вкл. и експертно-криминалистическата дейност, като реално заети са 1045. Щатните промени ще обхванат само част от тези служители, тъй като по предложение на директорите, определен брой от младшите разузнавачи ще продължат да изпълняват задачите си, свързани с издирването и с експертно-криминалистическа дейност.
Решението на ръководството на министерството относно трансформирането на длъжностите „младши разузнавач" е вторият етап от провежданата цялостна политика за реформиране на Криминална полиция, която е в съответствие с европейската практика звената по криминална полиция да бъдат с разследващи функции. Практиката в европейските страни е работата с агентурния апарат да се осъществява от специално създадени за целта звена. В тази връзка, първият етап от извършената реформа на Криминална полиция приключи през м.ноември 2011 г., като щатно се обособиха звена „Работа с оперативни източници" във всички областни дирекции на МВР.
Функциите на тези звена основно са свързани с привличане и ръководство на агентурен апарат и подпомагане дейността на служителите от оперативно-издирвателните структурни звена на дирекциите. Целта е дейността по подбора и изучаването на лица, както и привличането им към доброволно сътрудничество за противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, да бъде изпълнявана от служителите в звената „Работа с оперативни източници". По този начин работата на звената „Криминална полиция" ще се съсредоточи изцяло по разследването на престъпления, в активно участие в образуването на досъдебни производства. В тази връзка, решението за съкращаване на част от длъжностите „младши разузнавач" и отпускането по щатовете на Охранителна полиция на бройки за младши полицейски инспектори и полица цели, освен реформирането на Криминално полиция и повишаване на ефективността на дейността, изпълнява от Охранителна полиция и осигуряване на засилено полицейско присъствие, особено в по-малките населени места на територията на страната.
В заключение искам да ви уверя, че това е един осъзнат процес на реформа, на базата на направен оперативен анализ и това представлява една образно казано жива идея, която ще се обсъжда и на националното съвещание, което ще се проведе на 12 и 13 март. Там ще бъдат изслушани всички областни директори по тази тема. Все пак трябва да ви обърна внимание, че компетентни да дават становища, предложения и мнения по тази тема са професионалните ръководители на съответните структури. Тъй като те осъществяват общо и непосредствено ръководство, организират и носят отговорност за дейността на дирекциите, които ръководят и при реализирането на този процес по никакъв начин не се засягат нито социални права, нито жизнено равнище на служителите, нито някои други права. Завърших.


ЗАМ.-МИНИСТЪР Д.ГЕОРГИЕВ: Благодаря. Имате думата, колеги.


Г-Н В.ПОПОВ: Не съм съгласен, че не се засягат социални права. При преназначаване от щат „младши разузнавач" в Криминална полиция на щат „младши полицейски инспектор" е възможно да се получи разлика в заплащането на база заплащане за специфични условия на труд. Или за специфични служебни дейности. Това е първо.
Второ, при преназначаване от щат „младши разузнавач" категория Д на щат „полицай" или „старши полицай" категория Е също е възможно да се получи разлика в заплащането, както заради категорията, така и заради заеманата длъжност. Може да бъде назначен при положение, че му се съкращава длъжността. Тогава може да бъде назначен на по-ниска категория и с по-ниска категория, което е проблем. При съкращаване на длъжността това е допустимо. Поне така аз знам. Ако не е - поправете ме! Но, като минимум отива на длъжност от по-ниска категория. Това като минимум. И пак ще кажа -при съкращаване на длъжността, човекът може да си изгърми на длъжност „полицай" категория Е и да си отиде категория „Е". Законът го допуска.
Това е едното, което ни притеснява, и там става дума за пари. Може да не са много, но става дума за пари. И то в посока надолу. Ако има гаранция, че това няма да се случи, ще отпадне едно наше голямо притеснение.
Вторият въпрос е свързан с натоварването на тези, които ще останат в Криминална полиция, имам предвид инспекторите категория Г, разузнавачите, но това вече е последваща тема. Можем да я коментираме.
Третото нещо, което наистина се очертава като проблем и което коментирахме е, че от една страна е взето някакво решение или поне главният секретар пише до ръководителите на основни структури, че ръководството на
МВР е взело решение нещо да стане. От друга страна се очаква това нещо допълнително да се коментира на националното съвещание, което беше отложено очевидно от началото на февруари за началото на март. А в същото време, това което ни притеснява, че неофициално това вече се прилага и изпълнява от ръководители по места. Коментирахме го този въпрос на последната ни среща и това, вярвайте ми, наистина се прави неофициално. Просто на хората „на ухо" се казва: „пускай си рапорта, защото иначе може да увиснеш лошо". Друга тема е колко може да увисне и колко не. Факт е, че това се случва и наистина ни притеснява, защото притеснява нашите членове. А колкото до това какво работят младши разузнавачите и разузнавачите, може би наистина се нуждае от допълнителен коментар от някой който е по-навътре от мен в нещата.

Г-Н БОРИСЛАВ МАЗНЕВ: Тъй като тази тема предстои да бъде развита малко, а от тук присъстващите, така като виждам, аз съм единственият който се е занимавал с оперативна работа и мога да си кажа най-добре мнението - на първо място, бих искал да отчетем, че след проведената на 27-ми януари среща, на която беше обявен ... , бяхме заляти с питания от страна на младши разузнавачи относно изказването на г-н Славчев, че младши разузнавачите не водят агентура, не водят досъдебни производства, така че няма как чисто обективно този модел да остане. Основният въпрос беше - знае ли някой в МВР какво работят младши разузнавачите, въобще знае ли някой какво работят полицаите? Съгласно длъжностната характеристика на младши разузнавача, рег. № К-9843 от 10.09.2010 г. младши разузнавач участва при провеждането на оперативни комбинации и други оперативни и оперативно-техническо мероприятия, както и изпълнява други задачи, възложени му от служебното ръководство в рамките на предоставените му правомощия. В тази връзка, младши разузнавачите работят наравно с инспекторите в Криминална полиция, като на тях им се налага същият план, който им се налага и на инспекторите в Криминална полиция.
Младши разузнавачите, господин Славчев, не само водят агентурен апарат, на тях им се иска минимум трима човека на година да бъдат вербовани, по план. Освен това, на тях им се изисква абсолютно същият брой оперативни дела, какъвто се иска на всеки един криминален инспектор. Също така, не е предвидено, че младши разузнавачите дават и дежурни по управление, за разлика от младши полицейските инспектори, които не дават такива дежурства. Т.е., около 50% от дежурствата в РУ-та се осъществяват именно от младши разузнавачите. Кой ще поеме техните дежурства при това положение, след като те бъдат превърнати в младши полицейски инспектори, след като няма да могат да изпълняват такива правомощия?
За едно нещо обаче сте прав - никой в Криминална полиция, с изключение на разследващите полицаи, не води досъдебни производства. За това нещо наистина сте прав. Но, това нещо на няколко пъти се изтъква, че инспекторите в Криминална полиция участват в досъдебното производство. Участват тогава, когато им бъде пуснато постановление от разследващият полицай. Или в качеството си на дежурен, в рамките на дежурството им, ако осъществи някой оглед или някое друго процесуално-следствено действие в рамките на неотложността му като дежурен. Оттам-нататък, досъдебното производство, в целият срок по НПК, се води от разследващите полицаи. Не от инспекторите Криминална полиция, не от младши криминалните разузнавачи, не от никой друг! Единствено, разследващите полицаи са органите по НПК, които могат да водят досъдебно производство.
В тази връзка, още веднъж ние се изразяваме крайно против тази прекатегоризация на служителите. Още повече, че ЗМВР забранява, с изключение на случаите, в които се наказва един служител, да бъде понижаван в категория, каквото е това разпореждане, въпреки че според това, което ни беше обяснено в писмото на главния секретар, има препоръчителен характер. На много места то вече се изпълнява като разпореждане и на много места младши криминалните разузнавачи вече се прекатегоризират и са прехвърлени на други щатове като младши полицейски инспектори.
И само, за да се обоснова и за да приключа темата за младши криминалните разузнавачи, само ще ви дам за пример, че тази лаборатория, която беше разбита в Нови Пазар, най-голямата лаборатория за производство на марихуана, цялата разработка, господин Славчев, е на младши разузнавачи. Цялата разработка. Благодаря.

Г-Н ВЪРБАН МИНКОВ-ДЧР: Мога да ви уверя, че нещо се бърка процеса. Не става въпрос за прекатегоризация на служителите. Мога да ви уверя, че на служителите ще бъде предложена равна по степен длъжност в рамките на категорията, която притежава. Така че, в това отношение няма да бъдете ощетени по никакъв начин. По отношение на допълнителното възнаграждение, което в момента получавате за агентурно-оперативна и издирвателна дейност, Да!, те няма да го получават, защото те няма да изпълняват такава дейност. Както служителите в „Човешки ресурси" не получават допълнително възнаграждение за агентурно-оперативна и издирвателна дейност, въпреки че идват от такива структури и работят при нас, но те не продължават да получават такова допълнително възнаграждение. То се дава за направление на дейност.


Г-Н : Извинявайте, че Ви прекъсвам. Миналата седмица
спорихме за подписа на министъра дали е актуален или не е. Но на това писмо, рег.№ I-1595 от 21.01.2012 г. седи подписа на главния секретар на МВР главен комисар Калин Георгиев. И тук изрично пише „съкратените щатни бройки да се включат в щатовете на Охранителна полиция с длъжности „младши полицейски инспектор" категория Д или „полицай", „старши полицай" категория Е. Е, това не е ли прекатегоризиране? От категория Д в категория Е какво е?

Г-Н В.МИНКОВ-ДЧР: Не. Тук става въпрос за друго. Тук става въпрос за тези длъжности, които се съкращават, да бъдат предложени за създаване в съответните структури. Т.е., дава се възможност или указание длъжностите да се използват за оперативна дейност, а не да се предлагат за създаване в административни-структурни звена. Защото съкратените длъжности „младши разузнавачи" могат да бъдат предложени от ръководителите на съответни структури за усвояване в тиловото обслужване или във финансовото осигуряване.
Т. е., дават се изрични указания длъжностите, които се съкращават по тази линия на дейност, да бъдат предлагани като оперативни длъжности в друго направление на дейност.


ЗАМ.-МИНИСТЪР Д.ГЕОРГИЕВ: Не се казва колко длъжности да
бъдат каква категория, а се дава възможност на всеки един ръководител да предложи равностойната длъжност на това, което ще бъде предложено на всеки един от младшите разузнавачи да бъде равнопоставена и той самият определя колко да бъдат тези длъжности.

Г-Н В.МИНКОВ-ДЧР: Така е. И в заключение тук искам да отговоря на последният въпрос - не са давани указания за предварително изпълнение на окръжното. Срокът за предлагането на щатните промени е 29-ти, т.е., утре. След това ще бъдат анализирани пак тези предложения за щатни промени. Ще бъдат докладвани заповеди на министъра и след това вече могат да бъдат извършени съответните преназначавания на служителите. Аз предполагам, че това ще бъде факт след националното съвещание, когато ще бъде разгледан пак отново въпроса, професионално, от ръководството на министерството. Ако случаи на младши разузнавачи, преназначени на други длъжности по щата на съответната структура, може да бъдете сигурни, че това е станало с тяхно съгласие. След подаването на заявление.

Г-Н В.ПОПОВ: Не сме твърдели, че има такова указание. Не ни разбирайте погрешно. Сигурен съм, че няма.


Г-Н ГРОЗЕВ: Може ли и другите да вземат отношение?


Г-Н В.ПОПОВ: Вероятно ще може, г-н Грозев. Надявам се. Незнам да имам някакво ограничение за време на говорене. Както и Вие нямахте преди, когато се извинихте 6 пъти за последно.

ЗАМ.-МИНИСТЪР Д.ГЕОРГИЕВ: Чакайте малко. Нека да се изслушваме.

Г-Н В.ПОПОВ: Искате да кажете, господин зам.-министър, че може да се гарантира, че няма да бъде преназначен младши разузнавач на длъжност категория Е, така ли да разбирам?

ЗАМ.-МИНИСТЪР Д.ГЕОРГИЕВ: Такова е нашето разбиране и такова е нашето усещане.

Г-Н В.МИНКОВ: Може да се гарантира, че по собствено тяхно
желание, когато има изявено волеизявление от самия служител. Но, когато се
съкращава длъжността, на служителя се предлага длъжност от същата
категория. И при отказ да заеме тази длъжност от същата категория, тогава
вече може да му бъде предложена /или липса на такава длъжност/ - макар че
вакантни длъжност има прекалено много в


Г-Н В.ПОПОВ: Категория Д?

Г-Н В.МИНКОВ: Категория Д. Те ще бъдат създадени тези длъжности. Ще бъдат трансформирани. Съкращава се и се прави полицейски инспектор от категория Д.

Г-Н Б.СЛАВЧЕВ: Искам и аз да кажа две думи, защото ми се налага да изляза. Понеже г-н Мазнев подхвана темата - Вие много добре развихте моделът, който съществува у нас от началото на 50-те години и който е дошъл от Съветския съюз. Този модел, за това агентурно обезпечаване и за тази оперативна работа съществуваше във всички социалистически държави, които в момента са държави-членки на ЕС. Последната държава, която се е отказала от този модел, доколкото знам това е Словакия, преди 11-12 години. Ние сме единствената страна държава-членка на ЕС, която продължаваме да работим по този начин. Добре! Дори и да остане този модел и да съществува, той няма да е задълго. Дори и да отложим засега. А ние правим едни постепенни стъпки. Имайте напредвид, че едва ли ще просъществува във времето напред.
Що се касае до професионалните аспекти, доколкото знам Вие след това имате срещи и с главния секретар и там можете да ги коментирате. Те не са предмет на коментар тук, на Съвета за социално партньорство.

Г-Н ГРОЗЕВ-САС: Притеснението ни е в тази посока, че не е направен предварителен анализ колко точно по структурни звена са младшите криминални разузнавачи, които ще бъдат съкратени от тази длъжност категория Д и къде ще бъдат назначени след това. Има ли освен това виждане в ръководството на МВР относно тяхното образование, относно техният ценз? Повечето от тези служители са с висше образование. Повечето да не кажа, но една много голяма част. Това, че са с висше образование им дава право да кандидатстват за вътрешни конкурси за свободни места от категория Г в Криминална полиция. Ако им дадете възможност на тези хора да кандидатстват за категория Г за вътрешно израстване, те никога няма да се преместят в Охранителна. Те ще си останат в Криминална полиция и ще ползват целият им капацитет. Така че, това е наше предложение, да погледнете специално за всеки един случай и в крайна сметка, след това национално съвещание вероятно ще бъде, да ни кажете колко от тези хора, защото те ще останат единични случаи най-накрая, някои доброволно ще бъдат помолени да си подадат заявленията. Имаме такъв случай. За съжаление, колегата в момента не е в състава на ССП, за да дойде да ви каже как „доброволно" си пускат заявленията в ОД на МВР-Варна, например. Как „доброволно" си подава заявление. Аз също съм свидетел как се подава „доброволно" заявление. Така че, тази теория за доброволният подпис и волеизявлението, може да мине при някой, който не е в МВР и сигурно е в някоя друга структура. Но, проблема е най-вече в това да не остават хора, които след това ще бъдат категория Е. Защото тези хора, в по-голямата си част, не са дошли категория Д. Рядко са тези, които директно са отишли в категория Д младши разузнавач. Те са в по-голямата си част хора от патрула или от други сходни структури, които са се издигнали в годините и са имали достатъчно качества и са проявили достатъчно упорство в работата си, за да станат криминални работници. За тях това е върха на кариерата им - категория Д, младши разузнавач. Сега ги връщате обратно в Охранителна полиция. Доколко ще им е хубаво, доколкото и повечето от тях имат и стаж за пенсия /голяма част от тях/, то ще се види колко ще напуснат. Но, въпроса е, че когато има възможност да им дадете шанс за израстване, дайте им го, за да може тези хора да си намерят това, което наистина са работили толкова време. Те наистина водят много дела. Мога да ви покажа в конкретен пример - каза колегата за Нови Пазар, аз пък ви казвам, че за Ботунец има един младши криминален работник, който има 100 души или 120 първа категория и над 200 втора категория. Той ги води сам! От 6000 души компактно ромско население. И няма оперативен работник там! Тези хора заслужава да останат да работят. Вие ги пращате в териториална полиция и неговото място, както и на много такива, няма кой да го поеме. В момента. Просто физически няма. И това е масова практика в структурните звена по страната. Защото има недокомплект. Няма кой да им работи работата на тези хора. Това, разбира се, ще удари по-нататък по главите на началниците. Но, това си е ваш проблем. Просто ви казвам каква е реалността.

Г-Н В.МИНКОВ: Господин Грозев, аз пак Ви казвам, аз не искам да коментирам какви са причините и самият анализ, за да се стигне до тази реформа, както и натовареността на отделни служители. Разбира се, всички директори ще направят предложения и ще оценят качествата на всеки един служител, когато правят предложения за трансформиране на длъжности за промени по щата, дали ще се съхранят някои от тези служители като служители, младши разузнавачи по линия на издирването - това е вече въпрос на преценка на съответният ръководител.
По отношение на анализа - направен е анализ, направен е и анализ и на обхвата на реформата. Пред мен е по структури колко длъжности се засягат. Как са разпределени. Имаме и по-подробни таблици.
По отношение на това, че служителите имат висше образование и могат да израстват в категория. Да, това е тяхно право. Ние няма как да ги насърчаваме и да ги хващаме за ръка и да ги караме да участват в конкурси или да ви докладваме после как са протекли тези конкурси. Ние обявяваме конкурси по предложение на съответните ръководители. Конкурси за израстване в категория в министерството не са спрени. Няма нито едно предложение за обявяване на конкурс за израстване в категория, който да е спрян.
spoon
Полицай
Полицай
 
Мнения: 161
Регистриран на: 12 Авг 2011, 19:52

Re: Стенограма, публикувана в друг форум от "Ивчо"

Мнениеот spoon » 18 Мар 2012, 20:25

Г-Н Б. МАЗНЕВ: В тази връзка, един от въпросите, който искам да
задам е - тъй като явно реформата е насочена изцяло към полицейското
разследване и най-вероятно повишаване на неговото качество, предвижда ли се
след като имате намерение да премахнете почти всички младши криминални
работници, предвижда ли се увеличаването на служителите категория Г в
Криминална полиция при това положение? Увеличаване на щата категория Г?
Тъй като виждам, че отпада почти изцяло

ЗАМ.-МИНИСТЪР Д.ГЕОРГИЕВ: Значи, само искам да ви акцентирам върху нещо, което е много важно. Вие в момента правите анализ на действията на главния секретар и на професионалното ръководство. Защо, какво правите, какво предвиждаме и т.н. Вие ще имате среща с него следобяд. Тук, в рамките на ССП, сме за да разглеждаме въпроси, които са свързани със социалния статус на служителите, какво би могло да се наруши от това, от тази трансформация, когато те се преназначат на другите бройки. Ще се съкращават ли или няма да се съкращават? Отговорено беше, че няма да се съкращават. Отговорено беше, че ще се създадат бройки, които ще бъдат равнопоставени, ще се предложи на всеки един. Защо сега правите такъв анализ? Вие искате да извършите анализ и да се запознаете с анализа какво ще се прави след това.
Защото аз се притеснявам, че губим време.


Г-Н Б.МАЗНЕВ: Ще Ви обясня сега, господин Георгиев. Ако ме изчакате, ще Ви обясня. Става дума за това, че може би най-евтината работна ръка в министерството са младши криминални работни. Най-евтината работна ръка! Защото на тях им се вменяват задължения, които са на инспекторите, а им се плаща като на сержанти. Точно затова е!

ЗАМ.-МИНИСТЪР Д.ГЕОРГИЕВ: Добре. Благодаря. Мисля, че с това изчерпахме тази точка.

Г-Н : Във връзка с това, че ще бъдат преназначени тези хора,
предвидени ли са средства за тях да бъдат облечени в униформа, с какво ще си
изпълняват служебните задължения? Къде ще ги изпълняват? Това са много
хора, които


ЗАМ.-МИНИСТЪР Д.ГЕОРГИЕВ: Разбира се, че са предвидени тези
неща.


Г-Н ИВ .ПАВЛОВ: Колко време вече говорим по една точка, която няма нищо с нашата работа, на Съвета за социално партньорство. Точно така. И с вашата няма. Вие тук не сте в качеството си на разузнавач, а сте в качеството си на представител на синдикална организация. Кой е социалният въпрос, който обсъждаме тук?

ЗАМ.-МИНИСТЪР Д.ГЕОРГИЕВ: Нека да прекратим дебата по тази точка. Тя е изчерпана. Втора точка ще я отложим за по-късно, тъй като г-н Николов не е дошъл още.
Преминаваме към точка 3 - Информация за работата на работната група, сформирана със задача да изготви проекта за изменение и допълнение на Правилника за работа на ССП.
Госпожа Димова, имате думата?


Г-ЖА Р. ДИМОВА-ДПНД: Уважаеми господин зам.-министър, уважаеми господин Славчев, уважаеми колеги, ще бъда много кратка. Предоставям следната информация, в качеството си на заместник ръководител на работната група за промяна на правилата на ССП. За да се пристъпи към промяна на правилата, постъпиха предложения от синдикалните организации. В рамките на работната група е проведено само едно заседание на 28 октомври 2011 г. Обсъдени са редица предложения от синдикалните организации, като се вървеше от първи член към следващите. Разгледани бяха членове от 1 до 13 и поради напредване на времето и невъзможността в рамките на едно заседание да се приключи разглеждането на всичките предложения, бе взето решение от самата работна група да се отложи за неопределено време, тъй като не можеше да бъде фиксирана към момента такава дата.
Сега, към настоящият момент, поради независещи от мен и от самите членове на работната група причини, поради известна натовареност, това не можа да бъде осъществено и по едни прозаични причини, които не е нужно да ги оповестявам.
Предлагам да продължи работната група, аз така го виждам, в едно заседание или две, ако не може да приключи в едно, ще са две заседания. Предлагам ви следният график, който е на вашето внимание. Вие ще получите писмо за деня и часа. Предлагам ви работната група да заседава в дните сряда, четвъртък или петък, или това са 14,15-ти. Установихме, че 16-ти ще бъде зает деня. 21-ви, 22-ри и 23-ти. За следващата седмица - аз съм служебно ангажирана и няма да бъда в София. Моля ви, помислете за тези дни и ако искате директно към мен отправете предложения и аз ще го съгласувам с графика на зам.-министър Георгиев, за да продължим работата на ССП. Останаха спорни въпроси, които моля ви, ако искате, отново обмислете, за да може окончателно да решим какво се променя и какво не. Какво е добро за работата на ССП, за да може да бъде по-ефективна.
ЗАМ.-МИНИСТЪР Д.ГЕОРГИЕВ: Благодаря.
Колеги, имате ли някакви други дати, които биха били възможни да ви удовлетворят повече, за да се търси реално възможност за приключване на работата на работната група? 14-ти и 15-ти, 21-ви, 22-ри и 23-ти, като идеята е в края на месец март наистина да имаме един ревизиран Правилник за работата
на ССП?

Г-Н В.ПОПОВ: Просто в съответствие с Вашият график определете един основен и един допълнителен ден, за всеки случай, ако не ни стигне един ден за заседанието и да приключим темата.
ЗАМ.-МИНИСТЪР Д.ГЕОРГИЕВ: Благодаря за конструктивността. Така ще го направим и г-жа Димова ще изпрати информация до всичките структури.

Г-Н Р.ДИМОВА: Колеги, моля да ме разберете, в понеделник и вторник ми е невъзможно да отделям време за синдикална дейност. Аз трябва да определя деня. Не говоря, че днес е такъв ден. Разберете ме правилно. Имам ангажименти с това, че се подготвят материали за внасяне в МС. Това е важен момент за мен и аз отделям цялото време за това.


ЗАМ.-МИНИСТЪР Д.ГЕОРГИЕВ: Госпожа Димова, никой не
коментира кои са Ви възможните дни. Тук става въпрос за следното нещо: Вие да направите графика и да го изпратите до всички, като има и резервен ден, ако не стигне времето, то да се разчита на него. Ако трябва да влезем и в м.април. Но, наистина да сме във възможност да имаме един ревизиран Правилник за работата на ССП, който да позволи работата да върви по-гъвкаво и по-гладко, за да не се губи толкова време.
С това изчерпахме тази точка.
Следващата точка е Обсъждане на възможността за промяна на размера на добавката за работа в МВР на ЛРТП. Тук искам да предоставя думата на г-н Караначев, но преди това да ви дам малко информация. В общи линии, от становищата, които се получиха от синдикалните организации, две са синдикалните организации, които са с твърдо становище за това, че подкрепят идеята да се изпълни по така предложения начин. Една от синдикалните организации дава един гъвкав отговор, който показва, че тя е ДА или НЕ, и има три синдикални организации, които са против това да се прави в рамките на така предложения механизъм, като те предлагат да стане, да се извърши за сметка на допълнителни средства като не се пипа размера на средствата, които са от СУЦ. Така че, това е ситуацията от предоставената информация.
Аз ще дам думата на г-н Караначев, той да каже какво е неговото становище.

Г-Н КАРАНАЧЕВ: Колеги, вече за трети път го обсъждаме този въпрос. Имахте възможност, по искане на Синдиката на гражданската администрация, да ви предоставя точни данни за средни брутни заплати, по години как са се движили увеличенията на заплатите на държавни служители и на ЛРТП. За да бъдем по-конструктивни, вече у вас се е формирало едно виждане, тези предложения, които бяха направени за допълнителни средства, към настоящия момент е неприложимо. Това чухте и от министъра, и сега бюджета е недостатъчно обвързан. Знаете, че 7 милиона по-малко е в текущата издръжка това, което рефлектира, намалението. Не е вече милиард и 6 милиона, а е 999 милиона. Но, в тези наши предложения, които ги направихме да стане за сметка на средствата, които са определени за стимулиране за годишни резултати, ако това нещо бъде прието от вас - да се намалят с 10 лева /на всички говоря/, това значи 20 лева годишно, съответно лицата по трудово правоотношение ще имат възможност и сега, и без това се налага, от 01 май, във връзка с промяна на минималната работна заплата на 290 лв., за най-ниско платените, които са неквалифицирани работници, това нещо да бъде направено. В смисъл да се качи, защото основната заплата в момента е 291 лв., това което е като таван, а за да има възможност, това което е и по КТД по договаряне, трябва да има и интервал. И затова, долу за тези работници от
01 май и това, което се предвижда с постановлението да се приеме, следва да стане от 291 лв. диапазон до 305 лв.
Ако това нещо стане това, и се обединим тук и приемете това предложение да се направи увеличението с тези 5 % на добавката, този момент го избягваме. Така ще бъдат всички засегнати, в смисъл на всички ще се повишат заплатите, които са по трудово правоотношение, с 5 % основните заплати и от май месец няма да се наложи на ниско квалифицираните да качваме заплатите само за тях. Това е моето предложение - ако имате някакви виждания и някакви други конкретни неща, но ... пак ви казвам, възможност да искаме едни допълнителни средства, просто на този етап няма кой да ни обърне внимание.

ЗАМ.-МИНИСТЪР Д.ГЕОРГИЕВ: Бих искал всички какво ще кажат в рамките на няколко минути, с ПОДКРЕПЯМ или НЕ ПОДКРЕПЯМ, за да можем да вземем решение.

Г-Н ХР.ХРИСТОВ: Колеги, ние сме вносители на това предложение и настояваме да се приеме и да се реализира, още повече - сега чувам предложението на г-н Караначев, че ще стане за сметка на намаляване с 10 лева на всички служители. Максималната стойност на СУЦ-а, нали така? Т. е., това ще касае и ЛРТП, естествено, намаляването, а възможността да се реализира очевадно е налице и мисля, че при тази ситуация просто всички трябва да бъдем единни в това отношение. Аз няма да повтарям мотивите, които сме излагали при внасянето за разликата, която само за последните 3 години се е увеличила с едно 15-20 процента, разтваряне на ножицата за плащането между между двете категории служители.
Така че, настоявам сега да се вдигне от 01 март с 5%, а за планирането на бюджета за 2013 г. да се вземат предвид останалите 5% и от 2013 г. добавката за МВР да стане 32 на сто, така както е в Министерство на отбраната.
ЗАМ.-МИНИСТЪР Д.ГЕОРГИЕВ: Добре. Т.е, Вие поддържате и
подкрепяте?


Г-Н ХР.ХРИСТОВ: Категорично.

ЗАМ.-МИНИСТЪР Д.ГЕОРГИЕВ: Добре. Национален полицейски синдикат.


Г-Н : Така представено това предложение, според мен е
израз на солидарност. Така че ние го подкрепяме.

ЗАМ.-МИНИСТЪР Д.ГЕОРГИЕВ: Благодаря. Алианс „Сигурност".

Г-Н ГРОЗЕВ: Ще помоля само да изчакаме малко, тъй като при нас има определено желание да чуем всички аргументи и накрая ще кажем нашето становище.

ЗАМ.-МИНИСТЪР Д.ГЕОРГИЕВ: Добре. Синдикат на служителите на МВР.

Г-Н ИВ. ПАВЛОВ: Ние сме дали нашето становище и в писмена форма по този въпрос. И мисля, че то е пределно ясно.
С оглед на това, че г-н Караначев изложи, че става въпрос само за 10 лева, и то за всички служители, от СУЦ-а, категорично подкрепяме.

ЗАМ.-МИНИСТЪР Д.ГЕОРГИЕВ: Благодаря. Пожарникари и спасители.

Г-Н СТАНКОВ: Господин зам.-министър, още на миналото заседание ние изразихме нашето становище, както и писмено Ви е предоставено.
Действително, съгласни сме, че лицата по трудово правоотношение са служителите с най-ниските възнаграждения в МВР. Съгласни сме, че хората не ползват карти за пътуване, но съгласете се, че няма как да вземем становище да се вземе от едните и да се даде на другите. Категорично сме против по този начин да се поставя въпроса и да се създава конфронтация между синдикалните организации. Министърът на вътрешните работи има тези правомощия, така че решава - прави ли го това!
Нашето предложение е, аз и миналият път коментирах въпроса, може да се промени матрицата също, така че да остават средства и същевременно да покрият тези проценти, за да се увеличат средствата на ЛРТП.
Благодаря Ви.


ЗАМ.-МИНИСТЪР Д.ГЕОРГИЕВ: Т.е., да разбираме, че по-скоро не
подкрепяте?


Г-Н СТАНКОВ: Неутрални сме в случая.

ЗАМ.-МИНИСТЪР Д.ГЕОРГИЕВ: Неутрални сте. Добре, благодаря. СФС.

Г-Н ДОБРОМИР ДОБРЕВ: Ние подкрепяме увеличението с 5% за добавката на служителите ЛРТП, но не подкрепяме това да става за сметка на системата за управление по цели. Имаме аргументи, че тази сума, която ни беше изпратена, не е точна за намаляване. Тъй като 50 000 служители по 20 лв., стават един милион на година. А тук говорихме за 2 милиона и 700 хиляди. Значи очевидно сумата е три пъти по-голяма ...

Г-Н КАРАНАЧЕВ: Става въпрос и за тези, които няма да бъдат реализирани, от наказани и това, което се получава в края на годината. Защото ние това, което ние реализираме в първото раздаване, го даваме в края на годината.
Г-Н ДОБРЕВ: Ако ще става за сметка на СУЦ, категорично сме
против.

Г-Н В.ПОПОВ: За да приключим, извинявам се, имам един въпрос към колегите от НСГА. Вие няколко пъти казвате, че това е ангажимент, който министърът е поел към вас. Бихте ли ни казали кога и по какъв начин е поет този ангажимент.

Г-ЖА ЕМИ СИМЕОНОВА: ..../не се чува! На срещата през септември месец с господин министъра. И той тогава каза - ако не може да се увеличат, да се дадат карти за пътуване, ще се увеличи с 10 процента добавката за МВР. Това е ангажимента на министъра.

Г-Н В.ПОПОВ: Идеално. В такъв случай защо всичко това се насочва към колегите ви от останалите синдикални организации, а не към министъра? Въпрос. След като той е поел някакъв ангажимент. Това първо.
Второ, споменаха го и колегите от „Огнеборец", казах го и аз преди -нашата позиция е твърдо ЗА предложението, което направи зам.-министър Вучков за изменение в чл.209, когато става дума за карти за използване на градски транспорт. И то точно в този му вид. Отпадане на думата „държавни" от текста „държавните служители в МВР при изпълнение на служебните им задължения ползват безплатно обществен транспорт". Толкова по транспорта.
Второ, ние сме категорично против идеята, поет от министъра ангажимент да се реализира за сметка на друга категория служители от министерството. Според нас това никак не е добра идея.

Г-ЖА ЕМИ СИМЕОНОВА: Може ли да кажа още нещо? Нашето предложение не е отправено до председателите на синдикалните организации. Нашето предложение е отправено до министъра. Решението е на министъра. Това, че господин министъра решава да попита ли синдикалните организации. Нние не можем да се месим тези работи. Това е отговора.
А за картите за пътуването - ако тук беше само един синдикат на държавните служители, бихме могли да се разберем, но при наличието на 6 синдиката, на всяко заседание един от синдикатите е против и няма консенсус. Затова се разберете вие.


ЗАМ.-МИНИСТЪР Д.ГЕОРГИЕВ: Благодаря.


Г-ЖА МИЛЕНА ЛЮБЕНОВА-СИНДИКАЛЕН АЛИАНС „СИГУРНОСТ": Държа да подчерта, че съм ЛРТП член на този синдикат. Синдикален алианс „Сигурност" също подкрепя предложението на г-н Караначев за увеличение на 5%. Още повече, ако ми дадете само време малко да доразвия това, коментирах с колегите, че предвид на това увеличение на минималната работна заплата, което ще стане факт от 01 май, заплатите на най-ниско платените, неквалифицираните служители в МВР, почти ще се изравни със заплатите на т. нар. квалифицирани, които са системни оператори и т.н. Благодаря.

ЗАМ.-МИНИСТЪР Д.ГЕОРГИЕВ: Благодаря. При така изложените становища, имайки предвид и желанието на ръководството това да се направи в една подходяща посока, за да се увеличи възнаграждението с 5% на служителите, които са ЛРТП, и предвид на това, че от шест, 5 синдиката подкрепят това нещо, аз предлагам с мнозинство, без думичката „единодушно", да приемем едно решение, което решение да бъде изпълнено от март месец или от началото на юни. Господин Караначев ще каже кога е по-подходящо.

Г-Н В.ПОПОВ: Извинете, господин Георгиев, това решение на ССП ли трябва да бъде? За което говорите.


ЗАМ.-МИНИСТЪР Д.ГЕОРГИЕВ: Ами това е решение, което го
взимаме на ССП.
Г-Н В.ПОПОВ: ССП не може да взема решения по такъв начин.
Г-Н : ..../не се чува/

Г-Н МАЗНЕВ: Съгласно правилата на ССП, трябва да бъде взето с консенсус решението. Само че, ние не можем да подкрепим такова решение, което е жива форма на популизъм. Няма да има никакво повишаване на заплащането на служителите ЛРТП, тъй като ще им бъде взето от СУЦ-а. Изчислихме и се касае за някакви 6-7 лева на месец увеличение на заплащането. Предвид колежке, изчислете си колко пари на месец ще ви бъдат взети от СУЦ-а и си ги изкарайте от заплащането и ще ви стане ясно с колко пари ще ви се вдигне заплатата. Хайде, добавете си и данъците.

Г-Н КАРАНАЧЕВ: Тук сега не може да се говори така, защото увеличението /аз съм го направил тук/ е от порядъка само в основната заплата около 20 лева. Аз говоря средно. И това нещо като му се сложи и процент -25%, което покрива удръжките, значи 20 лв. и е 240 лв. на година. Те ще загубят 20. Говорим неща наизуст.
Плюс това колеги, това е една база, която ще постигнем, за да може по-лесно да изравним после добавката с това, което е в отбраната. Както държавните служители имаме някакво уравнение, така и досега сме го поддържали това, ето и с порциона - когато отбраната бяха 60 лв., всички казват „Да, там толкова взимат", нормално е и при тях да има същите искания и затова по-лесно е сега 5% и догодина, ако има възможност, да регулираме
нещата и да се получи едно малко наистина Те изостанаха много, много
изостанаха, вече една чистачка в „Кауфланд" взима 590 лв. заплата.
Един полицай взима 870 лв., с процента, с прослужено време ...

Г-Н В. ПОПОВ: Толкова взима един полицай категория Е. Ако ще говорим така. Нека попитам още нещо - господин Караначев, аз не взимам толкова, а съм категория Д. 865 лв. ми е заплатата, която съм получил преди няколко дни.
Г-Н КАРАНАЧЕВ: Чисто.
Г-Н В.ПОПОВ: Да.
Г-Н КАРАНАЧЕВ: Аз говоря за бруто. Ние говорим за брутни
заплати.

Г-Н В. ПОПОВ: Аз имам един друг въпрос - означава ли това, което чухме преди малко, че министерството иска за сметка на СУЦ-а, да покрие едни разходи, които така или иначе ще бъде задължено да покрие през април? За най-ниско платените ЛРТП. Означава ли това нещо такова или не?


ЗАМ.-МИНИСТЪР Д.ГЕОРГИЕВ: Не означава.

Г-Н КАРАНАЧЕВ: Не означава. Това, което се отделя, тези 20 лв. са недостатъчни. Това ще стане за сметка на другите икономии, които се реализирани. Реално.

Г-Н В.ПОПОВ: Ами, хайде нека да изчакаме да вдигнете минималните заплати на ЛРТП и пак да обсъдим въпроса.


ЗАМ.-МИНИСТЪР Д.ГЕОРГИЕВ: Добре, ако вие считате, че не
проявявайки разбиране, не проявявайки солидарност към ситуация, която е в момента, отстоявате на вашата позиция, аз предлагам да не го разглеждаме повече този въпрос. Всеки си е казал мнението. При това положение - ще се постави на допълнително обсъждане въпроса, като се променят вече правилата за работа на ССП ще се даде възможност да се гласуват нещата, и когато се даде възможност и се гласуват с мнозинство, ще може да бъдат взимани решения, които да са в интерес на хората и на служителите в рамките на министерството. Защото по този начин аз считам, че определено вие се явявате като една спирачка на нещо, което е добре да се направи. Нещо, което може да се направи солидарно за всички, имайки впредвид, че тази група служители са най-ощетените, с най-ниското заплащане и с най-малките привилегии. Макар и да имат КТД.

Г-Н Б.МАЗНЕВ: Извинявам се, господин Георгиев, но не можем да
приемем подобно обвинение като спирачка. Това предложение е жива форма
на популизъм обяснихме го няколко пъти.


ЗАМ.-МИНИСТЪР Д.ГЕОРГИЕВ: Аз не казвам, че ви обвинявам в
нещо. Вие го приемате като обвинение.
В момента, аз Ви изслушах, Вашите мотиви. Казах моето виждане, което е по този въпрос. Предлагам по тази точка да не коментираме повече нищо. Защото няма да постигнем нищо конкретно.

Г-Н ХР.ХРИСТОВ: Само ако може да уведомим министъра за това,
че от 6 синдиката пет го подкрепят и на основание закона той да си вземе
решението. Ние настояваме все пак от март месец да е, защото така можем да
си продължим да го обсъждаме


ЗАМ.-МИНИСТЪР Д.ГЕОРГИЕВ: Министърът ще бъде уведомен.


Г-Н Г.ГРОЗЕВ: Тъй като въпроса така или иначе касае професионалното управление и политическото управление на министерството, то е от компетенцията изцяло на министъра и в никакъв случай не е от компетенцията на ССП. Тук беше проведено определено допитването и разглеждането на въпроса беше приключено. Ясно е какви са резултатите. Също се присъединяваме с един допълнителен акцент към предложението на НСГА - задължително да бъде уведомен министърът за това състояние на нещата, което е в момента, и крайното решение да си го вземе той. Но, каквото й да е то, да не се отлага, защото тези хора все пак ги очакват тези пари. Ако ще ги взимат или няма да ги взимат - нека това да стане ясно. Така или иначе, това е от компетенцията на министъра - решението на този въпрос.

ЗАМ.-МИНИСТЪР Д.ГЕОРГИЕВ: Тук за пореден път искам да кажа, че желанието на ръководството на министерството е да обсъжда всички въпроси, които са свързани с финансови акценти, с неща, които касаят статуса на служителите. Това е причината, за да го поставим на обсъждане. Нито сме взели решение как да го направим, нито нищо. Вие сте абсолютно прави - може да се промени и формулировката, и разпределението на средствата в средствата, които са определени за СУЦ, и по този начин ще се реализират икономии, които могат да бъдат и повече. И може да се определят средствата. Те са общи в перото Заплати. Това, че ние търсим разбиране от всички, е въпрос на желание от наша страна да имаме общи решения, общи консенсусни становища по теми, които са важни за цялото министерство. Но, напредък по тази точка няма повече, така че няма да обсъждаме и да губим време.
Точка Пета.

Г-Н ИВ. ПАВЛОВ: Господин Георгиев, извинявам се - напредък има голям - Подкрепяме!
Мнозинството от синдикалните организаци

Г-Н ИВ. ПАВЛОВ: Господин Георгиев, извинявам се - напредък има голям - Подкрепяме!
Мнозинството от синдикалните организации подкрепят и категорично държим за това нещо - ЛРТП-та желаем да получат по-добро възнаграждение за полагания от тях труд, с оглед на важността на тяхната ... Значи, сметките ги прави г-н Караначев. Аз няма да ги правя.

ЗАМ.-МИНИСТЪР Д.ГЕОРГИЕВ: Добре. Затваряме темата, защото загубихме много време.


Г-ЖА : ..../не се чува/


Г-Н : ..../не се чува/
Г-Н : .... /не се чува/


Г-ЖА : .... /не се чува/

ЗАМ.-МИНИСТЪР Д.ГЕОРГИЕВ: Колеги, моля ви. Приключваме дебата по тази точка.
Пета точка - Обсъждане на проблема с липсата на обезпечаване на компютърна техника и принтери за полицейските инспектори и младшите полицейски инспектори от група „Териториална полиция" към РУ.
Господин Грозев, може да кажете какво сте установили, защото въпроса идва от вас.

Г-Н ГРОЗЕВ: Видях, че този проблем с ЛРТП предизвика естествено голямо брожение, ако колегите са така добри да изслушат този проблем ... той е проблем, който се натрупва от 20 години и касае едно нещо, което е крайно несправедливо спрямо определен клас служители в МВР. Които винаги са били подминавани в осигуряването и обезпечаването на тяхната дейност. Не говоря, че това са единствените служители, които са пренебрегвани и обезпечавани. Особено фрапантен е случая, тъй като от години се говори за Стратегията „Полиция в близост до обществото", по нея се възлага основната позитивна роля на МВР за изграждане на имидж на системата и т.н., в очите на гражданите. Възложено е на същите тези полицейски и младши полицейски инспектори да изпълняват дейностите по тази стратегия. Основно на тях. Не само, но основно на тях. Има всяка година отчети по въпроса, работни групи и в крайна сметка тези служители никога не са получавали техника. Това се дължи на два фактора. Първо, подценяване на дейността им, което каквато й да се говори, е факт и е налично, тъй като лично съм го изпитвал на гърба си и в момента го изпитвам.
Второто нещо е, че има едно двойно подчинение и двойно осигуряване по-скоро на районните инспектори. По-новому: полицейските инспектори. Или кварталните, по простонародно казано. Тези хора работят в приемни, осигурени от общините. Така са поставени нещата, като обезпечаването им обаче е от МВР. Т.е., общината не осигурява униформи и пистолети и прочие, това го обезпечава министерството. Напоследък и станции даже дори раздадоха. Това, което никога не са получавали служителите, са компютри, с които те основно си вършат работата. Полицейският инспектор не си върши работата с пистолет, с палка или с някакво друго транспортно средство. Той кола няма. Няма и никакво друго обезпечаване от МВР, освен един пистолет. Така че, молбата ни е, при положение че този въпрос вече е много пъти поставян и между впрочем и от директори на структурни звена, и от самите колеги полицейски инспектори, да си намери вече разрешението, защото сега пък се влиза в един много пряк конфликт с една министерска заповед, която е на господин Цветанов. За забрана на даренията. Оказа се, че тези служители всеки ден нарушават тази заповед по принуда. Те работят на дарени компютри, на намерени от тях, или на закупени от тях - изобщо цялата система е в противоречие със заповедта. Така че това трябва да се прекрати по най-бързият начин, защото е най-фрапантният случай за нарушаване на реда за носене на службата. Още повече, че наистина след като сега виждаме, че има намерения от ръководството да се увеличава щата на Териториална полиция и т. н., там ще дойдат допълнително служители и вероятно това ще доведе до допълнително натоварване, не е нормално тези хора да нямат с какво да работят. Наистина бяха правени някакви проучвания, аз съм свидетел, след като на годишният анализ на СДВР го поставих този въпрос, пратиха едно питане къде по РУ-та има компютри и се установи че има не навсякъде. При началниците на групи, които са в самото районно. Така че, всъщност проблема си стои на общо основание. Може да проверят всички на кой районен инспектор му е зачислена такава компютърна техника. На никой. Основно защото домакините казват: „Ама аз щом го изнеса навън това нещо, все едно съм го хвърлил на улицата." Това е оправданието, което го казват на приложно ниво. И когато поставихме въпроса в Софийско и казаха, че на всяко структурно звено са дадени по 15 компютъра, отидохме при един от началниците на едно от районните и той каза - мога да ви дам като върнат от старите компютри. Ние питаме сега защо от старите компютри. Ние „втора ръка" служители ли сме, полицейските инспектори и не заслужаваме ли и ние равноправно отношение? Има структурни звена, където компютрите са сменяни по 4-5 пъти вероятно. При нас не са получавани нито веднъж. Дори и стари. И това естествено показва, че ние сме втора категория, явно. При положение, че в същото време се казва: „Вие сте острието на „Полицията в близост". И това е масов проблем в цялата страна. Не е проблем на мен. Аз компютър си имам. Не е проблем, който например да си мислите сега - ето този сега е станал районен инспектор и сега търси компютър. Проблемът е за около 2000 души и сега ще стане на още 1000 души.

ЗАМ.-МИНИСТЪР Д.ГЕОРГИЕВ: Благодаря за представената информация. Аз ще дам думата на директора на КИС, за да каже какво е разпределението на компютрите и след това на директора на Управление на собствеността, за да може да предоставят какво е виждането. По принцип те ще дадат актуална информация какви компютри са разпределени на структурите. Заповядайте.

Г-Н ИВ.ДИМИТРОВ-ДКИС: Така поставен въпроса, със сигурност понеже е поставен от хора, които професионално участват в тази дейност, аз мога да кажа само това, което съм събрал от моите колеги. В тези структури „младши полицейски инспектори" в момента се експлоатират 651 работни
конфигурации с около 30 % Аз не правих квалификации по Вашият
коментар, моля за извинение. Мога да ви кажа по градове как са разпределени. За СДВР наистина прави впечатление - 23 са работни конфигурации, които са разпределени. Наистина за СДВР прави впечатление, че са малко конфигурациите. Мога да Ви кажа, че примерно в Пловдив, който е вторият по големина, или третият град, са 38 конфигурациите. Да, наистина конфигурациите вероятно не са достатъчни.
Позволявам си от техническа гледна точка да направя коментар как се разпределят тези техники. За сведение, предполагам, че всички знаете не по¬зле от мен, във ведомството в последните три години техника в комуникационната част се получава изключително целево за решаване на технически задачи, свързани с дейността по Шенгенските информационни системи и охрана граничния контрол. И това е не защото няма желание, а защото такъв е бюджета.
От гледна точка на техниката, която е разпределяна - да, факт е, в немалко областни структури и регионални структури са преразпределени техниките и са предоставени техники, които са ползвани след преконфигуриране и довеждане до работоспособно състояние. Там е отчитано мнението и становището на служителите, на административните ръководители и на ползвателите за естеството, за което ще се ползват тези машини. Има много нови машини, които са инсталирани последните две години в дейността по издаване на български лични документи, защото това е производство. И там грешката е недопустима. Аз не се защитавам и оправдавам, но просто това са били финансовите възможности.
От гледна точка на това, което казах - аз си записах и нещо, което го връщам с предложение към вас - с колегите от Човешки ресурси сме започнали една дейност, която тук използвам формата да популяризирам, искаме да направим карта на работното място. Там където са предоставени техники. Моят телефон е достъпен. Мога да ви дам и имейл адрес в ДКИС. На ваше разположение съм, за да можем да направим такава карта. За да правим едно по-коректно разпределяне на техниката.
От гледна точка на доставката, колегата ще ви информира. В последната доставка, която се е случила в края на миналата година, са доставени около 300 РС-та, които основно са разпределени към дейността по документооборот. Това е ангажимент на държавата по създаването на електронно управление и правителство и от тази гледна точка така са разпределени машините. Има точно разпределение на техниката. Това е нещото, което мога да ви кажа.
И използвам също формата, за да ви кажа, че вътрешната поща, с най-добри чувства към синдикалната дейност, не е предназначена за синдикална дейност. Т. е., тя е с доста снижени като трафични възможности параметри и когато вие се опитате да информирате вашите членове, страда професионалната работа. Молбата ми е да я използвате по целесъобразност и да не се сдобива с масовост. Т.е., имаше няколко случая, в които вие информирахте ваши членове и се получаваше срив на системата.
Компютърна връзка ще ви предоставим за интернет. За вътрешната мрежа .... Благодаря за вниманието.

ЗАМ.-МИНИСТЪР Д.ГЕОРГИЕВ: Добре. Благодаря за въпроса. Той е актуален. И аз ще помоля колегите от КИС да направят запитване чрез своите структури, които са по места, съвместно с Охранителна полиция, да се види каква е необходимостта от осигуряване на компютърна конфигурация, макар и тя да не е новодоставена. Защото тя се използва, както разбрах от вас, за целите, които са за изготвяне на документи само. Не е необходимо кой знае какви технически параметри, за да може да се пишат документи. Да можем да запознаем на следващият Съвет за социално партньорство каква е необходимата бройка и да се търси решение, при което да се насочва техника за нуждите на тези структури от МВР. Защото наистина не бива да се категоризират служителите като първа, втора ръка. Това не е нещо, което ние правим тук. Знаем какви са ни затрудненията и какви са ни финансовите възможности. Тази година не се предвижда да се закупуват компютри. Поне аз с такава информация разполагам. Господин Иванов ще потвърди това нещо. От тези, които са купени миналата година, когато се разпределят и ако се освободи част от компютърната техника, която се ползва към деловодни системи в момента, молбата ми е да бъдат пренасочени и да се отделят именно за нуждата на тези служители, които са младши полицейски инспектори от групи „Териториална полиция" към РУ-та.

Г-Н ГАЛЕНТИН ГРОЗЕВ: Молбата ми е да ми кажете във Варна, в Русе, в Плевен и в Търговище и Силистра колко компютърни конфигурации има.
Г-Н ИВ. ДИМИТРОВ: Във Варна има 36 компютърни конфигурации. В Силистра има 3; в Плевен са 34; в Търговище са 15; в София има 23. В Русе са 34.

Г-Н ГАЛЕНТИН ГРОЗЕВ: Това е на полицейски и младши полицейски инспектори зачислена техника?

Г-Н ИВ. ДИМИТРОВ: Да. Като тя е варирала от 2006 до 2011 г., като техниката е подменяна през това време. От 16 работни станции в Русе до 34 през 2011 г. Това нещо е дадено един път по административен път, и втори път - от служителите от КИС, като нещата са с малки различия, но са близко до истината.

ЗАМ.-МИНИСТЪР Д.ГЕОРГИЕВ: Благодаря за предоставената информация. С това изчерпваме тази точка.
Искам да се върнем на точка 2 с едно предложение - тя е внесена от Синдикалната организация „Огнеборец". Предлагам да я разгледаме тази точка когато направим графика за среща със самата синдикална организация, поради това, че в момента не присъства никой от страна на ръководството на ГД ПБЗН и това ще ни даде възможност пък да не отнемаме време и на колегите, които са тук, от другите синдикални организации, тъй като е специфична и касае само тях. Ако сте съгласни по това предложение, моля да гласувате?

Г-Н -„ОГНЕБОРЕЦ": Съгласни сме, господин
заместник министър, тъй като очевидно няма никой представител от Главната дирекция. Въпросът е доста обезпокоителен и искаме в най-скоро време да се осъществи тази среща.
ЗАМ.-МИНИСТЪР Д.ГЕОРГИЕВ: Това, което мога да поема като
ангажимент е първата среща по обсъждане на точките, които бяха предоставени, да бъде с Вашата организация, за да може да го изтеглим във времето най-напред.
Благодаря на всички за участието в този Съвет за социално партньорство.
Ще пожелая хубава и успешна седмица и още един път - на разположение сме по всички въпроси, които са характерни и касаят социалния диалог. Благодаря!СТЕНОГРАФИРАЛА:

/подпис/

/В.Калчева/
spoon
Полицай
Полицай
 
Мнения: 161
Регистриран на: 12 Авг 2011, 19:52


Назад към Синдикат на служителите в МВР /ССМВР/

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта