ССМВР

Модератори: ribaflic, Lord, Raptor, osata

ССМВР

Мнениеот STO92 » 15 Фев 2012, 22:44

http://ssmvr.mvr.bg/default.htm
Тук може всеки да се запознае с това което го интересува относно ССМВР !
Благодаря на админа, че намери място и за ССМВР !
Всички мнения са полезни за нас ! ;)
НЯМА НЕВЪЗМОЖНИ НЕЩА !!!

Изображение
=======================
ИМА НЕЩА, ЗА КОИТО НЕ ЗНАЕМ !!!
Аватар
STO92
Полицай
Полицай
 
Мнения: 128
Регистриран на: 12 Ное 2009, 00:19

Re: ССМВР

Мнениеот STO92 » 16 Фев 2012, 20:01

Рег.№ М-11 / 09.02.2012 г.

ДО
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРА НА
ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И
РЪКОВОДИТЕЛ НА ССП-МВР

На Ваш рег.№ І-2893 / 03.02.2012 годинаУВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

След като запознахме членовете на ССМВР и обобщихме получените мнения, предложения и препоръки, УС на ССМВР изразява следното становище по предложенията на работодателя, касаещи промяна в размерите на отпуските, ползвани от държавните служители в МВР по чл.212 от ЗМВР :

По точка 1 от предложенията нямаме възражения и други предложения .
По точка 2 от предложенията считаме, че размерът на допълнителния платен годишен отпуск по чл.212, ал.1, т.2 който се ползва от държавните служители в МВР е обосновано определен и създава необходимите условия за регенерация и възстановяване на трудовата функционалност на държавните служители с оглед на спецификата и тежестта на полагания труд. В тази връзка определяме, като неприемливи и двете предложения по т.2. Считаме, че е възможно да се подложи на обсъждане вариант при определяне размерът на отпускът по чл.212, ал.1, т.2 да не се включва приравнения трудов стаж, а размерът на допълнителните дни отпуск да се определя само на база реално прослуженото време в МВР .
По точка 3 от предложенията считаме, че е подходено абсолютно неправилно и правно неиздържано. Отпускът по чл.212, ал.1, т.3 е съвсем различен по вид отпуск и представлява компенсация за полагания от държавните служители извънреден труд. Намаляването му следва да е обвързано с промяна във вида и начина на компенсиране на държавните служители за полагания от тях извънреден труд. При обстоятелството, че се цели намаляването на този вид отпуск, то би следвало работодателя да предложи друга форма на компенсиране, или да създаде такава организация на работа, която нормативно да не се допуска безвъзмездното полагане на труд.
По точка 4 от предложението считаме, че допълнителния платен годишен отпуск по чл.212, ал.1, т.5 от ЗМВР представлява една правна възможност и по своето съдържание е един вид инструмент, който ползва преди всичко работодателя, като му дава една допълнителна възможност да стимулира и мотивира служителите за постигане на по-добри резултати в служебната дейност. Премахването на този отпуск от една страна изпразва от съдържание наградата”обявяване на благодарност”, а от друга страна намалява възможностите на работодателя да стимулира и мотивира по адекватен начин служителите, проявили допълнително старание при изпълнение на основните си функции и задачи.
По точка 5 от предложението смятаме, че отпускът по чл.212, ал.1, т.4 е извлечен и пренесен в ЗМВР от общото трудово законодателство, като подобна норма съществува в почти всички актове, уреждащи правото и ползването на отпуск. Този текст и до момента не е масово използван и не води до сериозно нарастване в броя на дните ползван годишен отпуск от държавните служители. Нашите анализи сочат, че неговото премахване няма да доведе до съществено намаление в полагаемите дни годишен платен отпуск, както и до сериозна икономия на финансови средства.
При така направените ни предложения, прави впечатление, че липсва статистическа информация относно натрупаните отпуски по отделните точки, както и не е представена икономическа прогноза за размера на очакваните икономии на финансови средства от предлаганите промени. Няма информация и за това по какъв точно начин работодателя възнамерява с евентуално икономисаните средства да подобри материално-техническата база и условията на труд на служителите в МВР.
Всичко от посоченото по-горе ни кара да изразим своето мнение, че преди да бъдат предприети стъпки в посока „орязване” на отпуските следва да се задълбочи дебата и евентуалните промени да са на база реални и конкретни анализи и прогнози, основаващи се на достоверна и актуална статистическа информация.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
УС НА ССМВР : ……… ( П ) ………
( ИВАН ПАВЛОВ )
НЯМА НЕВЪЗМОЖНИ НЕЩА !!!

Изображение
=======================
ИМА НЕЩА, ЗА КОИТО НЕ ЗНАЕМ !!!
Аватар
STO92
Полицай
Полицай
 
Мнения: 128
Регистриран на: 12 Ное 2009, 00:19

Re: ССМВР

Мнениеот STO92 » 24 Фев 2012, 19:54

22.02.2012 година
град София

По инициатива на ръководството на МВР, на 22.02.2012 г. се проведе среща на членовете на Съвета за социално партньорство в МВР, като се обсъдиха :
1.Предложенията от ръководството на МВР за намаляване на различни видове отпуски ползвани от държавните служители в МВР ;
2.Въвеждане на задължителна минимална възраст за придобиване право на пенсиониране от държавните служители в МВР – 50 години.
След проведените дебати в зала между социалните партньори до сближаване на позициите не се стигна. Синдикалните организации отхвърлиха всички предложения направени от ръководството на МВР.
Взето бе решение въпросите да бъдат дискутирани отново на извънредно заседание на Съвета за социално партньорство в МВР.

УС на ССМВР

23.02.2012 година

По повод достигнала до ръководството на ССМВР информация, тиражирана от други синдикални организации в МВР за дистанцирането на ССМВР от социалния диалог и обсъждане на въпроси свързани с подобряването на социалния статус на служителите, повишаване на работната заплата и подобряване на условията на труд, информираме служителите в МВР, че разпространената информация не отговаря на истината.
Синдиката на служителите в МВР продължава да участва активно в социалния диалог и във всички форми за неговото реализиране.
През настоящата година в рамките на социалния диалог, и от никой социален партньор – синдикални организации на служители в МВР не е обсъждано предложение за повишаване на трудовите възнаграждения в системата на МВР.
От ССМВР не е получавана никаква входяща кореспонденция с която синдиката да е канен или да му е предлагано да се включи или подкрепи инциатива и предложения свързани с повишаване на трудовите възнаграждения и заплати на служителите в МВР.

УС на ССМВР24.02.2012 година

На 23.02.2012 г. по покана на Зам.министър В.Вучков се проведе среща с представители на ръководството на МВР за обсъждане публикувания в интернет страницата на МВР проект за изменение и допълнение на ЗМВР. В срещата взеха участие директор на ДПНД – г-жа Райна Димова и юристи от същата дирекция. В Рамките на проведеното обсъждане бяха разгледани предложенията на ССМВР направени с писмо рег.№ М-17-2012 г.
Като цяло се стигна до общото становище, че направените предложения от страна на ССМВР са мотивирани и обосновани и ръководството на МВР ще се съобрази с тях при подготовката на окончателния вариант на Проекта на ЗИД за ЗМВР.

УС на ССМВР

http://ssmvr.mvr.bg/Novini/NOVINI+SEPTEMVRI+2011.htm
НЯМА НЕВЪЗМОЖНИ НЕЩА !!!

Изображение
=======================
ИМА НЕЩА, ЗА КОИТО НЕ ЗНАЕМ !!!
Аватар
STO92
Полицай
Полицай
 
Мнения: 128
Регистриран на: 12 Ное 2009, 00:19

Re: ССМВР

Мнениеот STO92 » 28 Фев 2012, 21:17

28.02.2012 година

Днес 28.02.2012 година се проведе редовно заседание на ССП-МВР.В заседанието взе участие Министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов и членовете на съвета. Заседанието протече по обявения дневен ред, като бяха направени промени в реда на обсъждането на отделните точки. От страна на синдикалните организации бяха внесени множество частни проблеми, които касаеха отделни изолирани случаи и за тяхното решаване и разглеждане бе подходено по различен начин.
Пръв в заседанието взе думата министър Цветанов, който внесе допълнителна яснота и изрази позицията на МВР по водения социален диалог и нивата на взаимодействие. Част от изложеното от министър Цветанов засегна бъдещото обсъждане размера на различните видове отпуск ползван от служителите на МВР а също така и въпроса за възможността за въвеждане на минимална възраст за пенсиониране на държавните служители и аспекти на ранното пенсиониране.
Основно бе решено , че въпросите от частен характер и касаещи конкретни проблеми следва да се поставят за решаване от комисиите за социален диалог .

По точка 1 от дневния ред ръководството даде да се разбере , че това е въпрос засягащ управлението на системата, а що се отнася до социалните аспекти преназначаването на служителите на нови длъжности ще става при запазване на тяхната категория и осигуряване на длъжности аналогични по заплащане на досега заеманите.
По точка 2 от дневния ред обсъждането бе отложено за по късен етап поради ангажираност на ръководството на ГД”ПБЗН”.
По точка 3 от дневния ред докладва директора на Дирекция”ПНД” като ръководството пое ангажимента до социалните партньори в кратък срок да бъде спуснат график за провеждане заседания на работната група подготвяща изменения и допълнения на правилата за работа на ССП, като същата приключи дейността си до края на месец Март.
По точка 4 от дневния ред протекоха разгорещени дебати, като по-голямата част от синдикалните организации подкрепиха предложението за покачване на процентите за работа на ЛРТП в МВР от 22 на 27 %. Директора на Дирекция”ПУБ” изнесе информация, че по направените от тях разчети необходимата сума за това покачване ще доведе до намаляване на максималните суми по СУЦ с 10 лева. Единствено СФСМВР бе категорично против това предложение да стане реалност, поради несъгласието да се използват средства от СУЦ. Поради липса на консенсус съобразно правилата за работа на ССП остана възможността решението за увеличаване на добавката да бъде взето от Министъра на вътрешните работи, независимо от несъгласието на СФСМВР.
По точка 5 от дневния ред директора на Дирекция”КИС” предостави информация, че към момента за нуждите на”Териториална полиция” МВР е предоставило над 600 компютърни конфигурации. Той изрази съгласието си, че вероятно на места компютърната техника е недостатъчна но към момента това са възможностите на МВР. Изнесена бе информация , че през 2012 година няма планирано закупуване на нова компютърна техника със средства от бюджета. Предстои разпределение на нова компютърна техника за придобита със средства от бюджета за 2011 г., която ще обезпечи функционирането на системите за водене на деловодната дейност в МВР. Председателя на ССП, предложи при замяна на наличната техника на деловодствата с нова, изведената от употреба техника да се предостави за нуждите на”Териториална полиция”.

УС на ССМВР

http://ssmvr.mvr.bg/default.htm ;)
НЯМА НЕВЪЗМОЖНИ НЕЩА !!!

Изображение
=======================
ИМА НЕЩА, ЗА КОИТО НЕ ЗНАЕМ !!!
Аватар
STO92
Полицай
Полицай
 
Мнения: 128
Регистриран на: 12 Ное 2009, 00:19

Re: ССМВР

Мнениеот spoon » 28 Фев 2012, 22:46

STO92, сърдечно благодаря, колега!

Най-после някой да се "осмели" да даде информация. То по сайтове и форуми - пароли ти искат, членство, като че ли ще влизаш и получаваш информация от заседание на ФБР, а не от ССП.
Благодаря!
spoon
Полицай
Полицай
 
Мнения: 161
Регистриран на: 12 Авг 2011, 19:52

Re: ССМВР

Мнениеот STO92 » 01 Мар 2012, 19:47

ПРОТОКОЛ от заседанието на ССП проведено на 22.02.2012 година

http://ssmvr.mvr.bg/NR/rdonlyres/B044D6 ... kolSSP.dochttp://ssmvr.mvr.bg/default.htm
НЯМА НЕВЪЗМОЖНИ НЕЩА !!!

Изображение
=======================
ИМА НЕЩА, ЗА КОИТО НЕ ЗНАЕМ !!!
Аватар
STO92
Полицай
Полицай
 
Мнения: 128
Регистриран на: 12 Ное 2009, 00:19

Re: ССМВР

Мнениеот STO92 » 01 Мар 2012, 19:51

spoon написа:STO92, сърдечно благодаря, колега!

Най-после някой да се "осмели" да даде информация. То по сайтове и форуми - пароли ти искат, членство, като че ли ще влизаш и получаваш информация от заседание на ФБР, а не от ССП.
Благодаря!


Няма защо да ми Благодариш !!!
Още веднъж искам да се обърна към всички заинтересувани от реформите, промените в МВР и поставените цели, за техните мнения, коментари, предложения и всичко което може да помогне за постигане на едно по-добро бъдеще !!! ;)
НЯМА НЕВЪЗМОЖНИ НЕЩА !!!

Изображение
=======================
ИМА НЕЩА, ЗА КОИТО НЕ ЗНАЕМ !!!
Аватар
STO92
Полицай
Полицай
 
Мнения: 128
Регистриран на: 12 Ное 2009, 00:19

Re: ССМВР

Мнениеот STO92 » 06 Мар 2012, 21:28

02.03.2012 година

На 02.03.2012 година по предложение на Ръководството на МВР и съгласно утвърден график се проведе среща с представители на УС на ССМВР.
Графика за провеждане на работни срещи обхваща всички синдикални организации в МВР.
На работната среща за пореден път на обсъждане бяха подложени следните въпроси :


1.Възможност за участие на синдикалните организации в МВР в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).
2.Оптимизиране размера на отпуските в МВР.
3.Обсъждане на възможността и предложението на Ръководството на МВР за въвеждане на минимална пределна възраст за пенсиониране на държавните служители (ДС) в МВР – 50 години.
4.Въвеждането на квота на представителност за синдикалните организации, за участие в Съвета за социално партньорство (ССП-МВР).

Представителите на Синдикат на служителите в МВР (ССМВР) изтъкнаха, че към този момент националното законодателство не предоставя такава правна възможност на синдикалните организации в МВР. Ръководството на МВР уведоми представителите на синдиката, че се обсъжда възможността, при обсъждане на въпроси засягащи права на служители от МВР, на синдикални представители да се предостави възможността за участие в заседанията на НСТС със статут на наблюдател. Обсъжда се и въпроса за даване на възможност за участие в дебатите и обсъжданията провеждани в заседанията на НСТС, но без право на глас при вземането на решения. От страна на ССМВР бе изразено, че подобен род участие е абсолютно безсмислено и безпредметно. Представители на ССМВР биха взели участие в заседание на НСТС но отчитаме, че това няма да води до практически ефект. Представителите на ССМВР застанаха на твърдата позиция, че всички въпроси касаещи трудовите, социално-икономически и осигурителни права на служителите в МВР следва да се разглеждат и обсъждат най-напред в законово регламентирания консултативен орган – ССП-МВР. Това е органа и мястото където следва да се формират общите позиции на синдикалните организации в МВР и предложенията на ръководството, които да подпомогнат във вземането на ефективно управленско решение от страна на работодателя. Считаме за крайно неуместно извеждането на социалния диалог извън рамките на МВР.

По отношение на отпуските на ДС в МВР представителите на ССМВР отново потвърдиха становището на членовете си, изразено с писмо № М-17/2012г. Препотвърдена бе позицията , че е право на работодателя да определи видовете и размерите на ползваните от ДС отпуски, но членовете на ССМВР са против самоцелното ограничаване и орязване на отпуските. Във тази връзка отново бе сериозно поставен въпроса за компенсирането на полагания извънреден труд и неговото компенсиране чрез отпуск. ССМВР е на твърдата позиция, че следва полагания извънреден труд да се компенсира чрез заплащане и компенсирането му чрез отпуск да отпадне.


По отношение въвеждането на минимална пределна възраст за пенсиониране на ДС в МВР – 50 години се проведе продължителен дебат. Представителите на ССМВР изтъкнаха, че след направеното допитване сред членовете на синдиката е установено, че подобна мярка среща подкрепа след служителите с продължителен трудов стаж в МВР. В същото време се обърна внимание, че въвеждането на още един критерий и условие за възможността за ранно пенсиониране на ДС в МВР води до неимоверното стесняване на кръга лица, които биха могли да се възползват от него в чистия му вид. Най-ощетени и до голяма степен лишени да се възползват от това право ще са служителите започнали работа в системата на МВР от 18 до 23 годишна възраст, както и тези започнали след 35 годишна възраст. Упоменатите служители за да достигнат необходимата им възраст ще трябва да прослужат над 30 години служба в МВР. Членовете на ССМВР счетат, че е крайно неудачно служителите на МВР работещи при високи нива на натоварване и риск, като например тези осъществяващи ППД, да осъществяват тази дейност в продължение на 30 и повече години.
Представителите на ССМВР бяха запознати с постъпило предложение от СФСМВР , СП”Огнеборец” и НСГА за въвеждане квота на представителност за синдикалните организации в ССП-МВР. Участниците от страна на ССМВР изразиха своето становище, че поради това, че този въпрос не е предоставен на вниманието ни преди провеждане на срещата не е възможно да бъде конкретно и подробно дискутиран. По него следва да се извърши допитване до членовете на синдиката и се вземе решение от УС на синдиката, но едва когато бъде направено конкретно, точно и ясно и писмено депозирано предложение което да бъде обсъдено. Към този момент представителите на ССМВР изразиха, че няма място за притеснение относно членството на синдиката в ССП-МВР поради обстоятелството, че подписаното между синдиката и Министъра на вътрешните работи споразумение дава достатъчно възможности и гаранции за водене на социален диалог с участието на ССМВР.

УС на ССМВР


http://ssmvr.mvr.bg/default.htm
НЯМА НЕВЪЗМОЖНИ НЕЩА !!!

Изображение
=======================
ИМА НЕЩА, ЗА КОИТО НЕ ЗНАЕМ !!!
Аватар
STO92
Полицай
Полицай
 
Мнения: 128
Регистриран на: 12 Ное 2009, 00:19

Re: ССМВР

Мнениеот STO92 » 14 Мар 2012, 21:44

13.03.2012 година - 1

На 13.03.2012 г. от 10,00 часа в град София, офиса на НСП”Огнеборец” ще се проведе среща на представители от синдикалните организации в МВР. Срещата е по инициатива на НСГА. Повод за срещата са предстоящите промени в ЗМВР и други социални въпроси. На срещата ще се направи опит за сближаване на позициите на различните синдикални организации в МВР и обединяването около общо становище по въпросите за оптимизиране отпуските, въвеждането на минимална пределна възраст за пенсионирането – 50 г., промените в правилата за работа на ССП и други социални синдикални въпроси. ССМВР ще бъде представлявано от Десислава Банкова – главен секретар на УС, Иво Тодоров – член на УС и Наско Ламбев – председател на НКК.


13.03.2012 година - 2

На 13.03.2012 г. от 10,00 ч. се проведе среща на представители на синдикалните организации в МВР. На проведената среща не се достигна до сближаване на позициите на отделните синдикати по нито един от актуалните за момента въпроси, обсъждани в рамката на социалния диалог. Една от синдикалните организации счита, че поради претендирания от нея най-голям брой членове, има правото да монополизира социалния диалог като останалите синдикални организации или не следва да бъдат допускани до социалния диалог, или могат да участват само като нейни креатури. Като цяло впечатлението на представителите на ССМВР взели участие в срещата, е че по този начин не е възможно синдикалните организации в МВР да водят ползотворен и ефективен социален диалог и да отстояват на необходимото ниво интересите на служителите в МВР.
Налага се извода, че е необходим нов подход и нова организация на водене на социалния диалог, което неизбежно преминава през актуализиране и промяна както правилата за работа на ССП, така и промяна на текстовете на Глава ХХ от ЗМВР.ПРОТОКОЛ ССП - 28.02.2012 година - http://ssmvr.mvr.bg/NR/rdonlyres/9CDA05 ... 212SSP.doc


http://ssmvr.mvr.bg/default.htm
НЯМА НЕВЪЗМОЖНИ НЕЩА !!!

Изображение
=======================
ИМА НЕЩА, ЗА КОИТО НЕ ЗНАЕМ !!!
Аватар
STO92
Полицай
Полицай
 
Мнения: 128
Регистриран на: 12 Ное 2009, 00:19

Re: ССМВР

Мнениеот STO92 » 20 Мар 2012, 21:29

На 19.03.2012 г. от 12,00 ч. се проведе първото заседание на Комисия за защита от дискриминация /КЗД/ по сигнал на СФСМВР срещу МВР.

В първото заседание на Комисия за защита от дискриминация /КЗД/ по сигнал на СФСМВР срещу МВР двете страни изразиха съгласие да започнат преговори по сключване на споразумение за възстановяване на равното третиране на служителите в МВР.
Според синдикатите в МВР, служителите работещи на сменен режим са дискриминирани в заплащането спрямо служителите, които полагат труд само в работни дни от 8.30 до 17.30 часа. Начинът на формиране на заплащане за двата режима на работа е един и същ, без да се взима предвид спецификата на труда през нощта и на празници, както е съгласно Кодекса на труда и Закона за държавния служител. Претенциите на синдикатите по отношение на времето на разположение са аналогични.
Министър Цветанов не присъства на заседанието и бе упълномощил юрист на МВР да го представлява по преписката, който уважи аргументите на СФСМВР за равно третиране и се съгласи на помирителна процедура.
Срокът даден от КЗД за подготовка на необходимите нормативни промени, от страна на МВР е 2 месеца.

Насрочено е следващо заседание на КЗД на 04.06.2012 г.


http://ssmvr.mvr.bg/Novini/20032012_1.htm
НЯМА НЕВЪЗМОЖНИ НЕЩА !!!

Изображение
=======================
ИМА НЕЩА, ЗА КОИТО НЕ ЗНАЕМ !!!
Аватар
STO92
Полицай
Полицай
 
Мнения: 128
Регистриран на: 12 Ное 2009, 00:19

Следваща

Назад към Синдикат на служителите в МВР /ССМВР/

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта