ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на Министерския съвет 31 октомври 2011

Модератори: ribaflic, Lord, Raptor, osata

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на Министерския съвет 31 октомври 2011

Мнениеот katana » 02 Ное 2011, 20:45

http://pris.government.bg/prin/document ... SiuWFUVQ==


ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на Министерския съвет 31 октомври 2011 г.


Заседанието започна в 10,15 часа и се ръководи от министър-председателя Бойко Борисов.....

Точка 7
Проект на Решение за одобряване проект на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г.


....

БОЙКО БОРИСОВ: Вучков!ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: За първи път виждаме едно предложение за промяна в Закона за МВР и в Закона за отбраната и въоръжените сили, в Закона за ДАНС, в Закона за съдебната власт. Става дума простичко казано за обезщетенията, които получават държавните служители от тези ведомства при прекратяване на служебното правоотношение и придобиване право на пенсия. Това е един от фундаментите, по които се развива държавната служба в тези ведомства.
Тук, внимателно прочитайки параграф 7 от Закона за ДОО забелязваме (казвам отново за първи път ние от МВР виждаме това предложение) заплатите, които досега като обезщетение бяха 20 да станат 15, а размерът на това обезщетение да не се определя от толкова месечни възнаграждения, колкото прослужени години имат служителите, а да стане 75 % от брутното месечно възнаграждение за всяка прослужена година.
Проблемът е, че за първи път виждаме това предложение. Това ще предизвика в МВР едно голямо сътресение. Най-малкото, защото знаем от догодина постепенно с четири месеца се увеличава осигурителният стаж за придобиване право на пенсия на държавните служители и в МВР има известна редукция на бюджета за следващата година. Държим недокомплект, защото се опитваме да се вкараме в размера на бюджета, който ни е определен, може би около 4-5 хиляди служители със щат, който не е зает. Тоест със сигурност едно такова предложение, което пак казвам, за първи път го виждаме днес, ще предизвика едно несправедливо сътресение във вътрешното министерство, което мисля, че за последния месец и половина пое изключителни отговорности по опазването на охраната на обществения ред и не заслужава подобно решение.
Мисля, че тези параграфи трябва да отпаднат от законопроекта. Изобщо ако се обсъжда тази тема, трябва да се направи по цялата траектория на процеса на обсъждане, включително и от нашите партньори във вътрешното министерство най-напред, след това в другите съвети.


БОЙКО БОРИСОВ: Ангелов!


АНЮ АНГЕЛОВ: Аз ще добавя само няколко неща. Това, което каза господин Вучков, е абсолютно същото и за Министерство на отбраната. Трябва да се има предвид, че Министерство на отбраната няма възможност да регулира, тоест отпада на офицери, които имат 25 години стаж по никакъв начин, съгласно закона. Това означава през ноември и декември да постъпят лавина от рапорти за освобождаване, за да могат, първо, да използват 25 години, и второ, да получат 20-те заплати. Това е едно от обстоятелствата, което аз като министър няма как да влияя върху него.
Само преди няколко месеца приехме четири месеца постепенно да станат 27 години. Сега променяме кардинално това, става от 1 януари 2012 г., няма стабилност в държавната служба в тези три основни системи, на които се крепи държавността. Не знам от какво е продиктувано това. В мотивите няма нищо, една обща фраза.
Вижте, военнослужещите са получавали 20 заплати далеч преди 1989 г. Защо тъкмо нашето правителство, сега, след изборите, ще трябва да прави това? За мен от политическа гледна точка това е абсолютно необяснимо и не налага нищо. Моят бюджет е намален с 10 милиона, аз с обезщетенията ще се справя. Кое налага тогава тази промяна? Единствено искането на господин Данев, което е от 1999 г. това искане. Нито едно правителство не го е правило. Сега изведнъж ние се съгласяваме с господин Данев и с КРИБ. Тези стъпки назад по принцип политически много лошо се възприемат в армията, искам да ви кажа директно.
Междувпрочем искам да спомена, че за държавния служител това важи, тъй като законът е влязъл в сила 1999 г., още никой не е получавал 20 заплати и за тях по принцип това не е ощетяване. Аз считам, че това е изключително силно ощетяване на системата на отбраната, на системата на вътрешните работи, системата на сигурността като цяло. Ние сме непрекъснато критикувани, аз лично, че съм премахнал раздел „социална политика”, без да се отчита, че всичко съм го вкарал в другите членове на закона. Сега изведнъж ще подложим на яростна критика от самите военнослужещи това, което смятаме да направим. Още повече, това по никакъв начин не е обсъждано с мен, не е обсъждано в рамките на Министерство на отбраната, ние също имаме синдикати и не сме го обсъждали това нито със синдикат „Подкрепа”, нито с другата синдикална организация.
Аз съм за това от член 18 да отпадне и от параграф 8 от преходните и заключителни разпоредби също да отпадне. Аз не мога да съгласувам подобен закон.

МАРГАРИТА ПОПОВА: Това, което казаха колегите Вучков, министърът на отбраната, важи и за правосъдието, но никой не е обсъждал това нещо със съдебната система. Това трябва да се обсъди поне с Висшия съдебен съвет. Тук опира до характера на труда и това е обезпокоително. Дори и за съдебната охрана да е, трябва да се обсъди. Коректно е да се постави, хората да знаят за какво става дума, така че нека да сме коректни.


СИМЕОН ДЯНКОВ: Това предложение излезе на Тристранния съвет, който е единственият национално представителен съвет за синдикати и работодатели и излезе от работодателските организации, от КРИБ, от БСК, подкрепиха го всички останали работодателски организации. Подкрепи го и КНСБ при условие, че парите, които се спестят тук (те не са много на първа стъпка) явно отиват към социални дейности. И затова всъщност нямаше възможност да се обсъжда, защото единствените национално представени организации го обсъдиха и решиха, че това е добра стъпка да се направи отсега.
Защо аз също смятам, че това е добра стъпка? Първо, много трудно е да се обясни защо всички държавни администратори, примерно финансисти имат до десет работни заплати, а примерно охраната на съдилищата, ДАНС и т.н. имат двадесет. Това е много трудно да се обясни на хората. В момента държавните служители имат до десет заплати. Само в службите на Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната има до двадесет заплати. Аз смятам, че това е неразумно, защото обикновеният коментар е, че вие сте на 24 часа, пък другите не са на 24 часа… Съдебната охрана определено не е на 24 часа и голяма част от вашите служители също не са на 24 часа. Моите служители като работят по бюджета са на 24 часа, вчера работихме, миналия ден работихме и т.н.
Да, предлагано е това много пъти в миналото, не е станало, във вашите бюджети има дефицити. Това е един начин постепенно да се затваря този дефицит, но и да има социална справедливост. Много е трудно да се обясни, защото примерно учители, здравни работници, финансисти и т.н. имат до десет заплати като излизат в пенсия, докато в някои от другите структури има двадесет заплати. И затова предлагаме петнадесет, пак е повече отколкото останалите държавни служители, но изглежда твърде много да е два пъти повече, отколкото останалите служители.

АНЮ АНГЕЛОВ: Моля министър Дянков да прочете чл. 104 от Закона за държавния служител, там никъде не се прави разлика между финансисти, юристи или каквито и да е. Съгласно този чл. 104, ал. 1 означава, че те имат право на толкова месечни заплати, колкото са прослужили, но не повече от двадесет. Сега да не го чета закона, има го тук.
Но не това е най-важното. Това ще прозвучи страшно некоректно по отношение на военнослужещите, и на полицаи, и на всички останали.


СИМЕОН ДЯНКОВ: Коментарът излезе на Тристранния съвет в петък вечер.

АНЮ АНГЕЛОВ: Когато Тристранният съвет взима отношение по въпроси, които касаят отделните министри, господин Дянков, много Ви моля да ни поканите. Да обясним на Тристранния съвет. Аз на господин Данев десет пъти съм му обяснявал защо взимат двадесет заплати и каква е разликата между финансиста в Министерство на финансите и военнослужещи и полицаи. Десет пъти съм го обяснявал на него и той от 1999 година го предлага, не е само сега. Изведнъж ние се съгласяваме с господин Данев.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Официалното предложение дойде от КРИБ, не от господин Данев. Господин Данев го подкрепи, както го подкрепиха и всички други бизнес организации. Както напраха коментари КНСБ при положение, че парите, които са спестени1 отиват за социални нужди. В момента има неравнопоставеност, че всички останали държавни служители, митничари, НАП, които също стоят между другото на дъжда, както и някои от вашите служители, получават до десет, всичките учители получават до десет, а вие получавате двадесет. Смятам, че стъпка от двадесет до петнадесет ще покаже, че всички сме социално ангажирани.ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, искам да припомня нещо. Миналата година си спомняте, че с много усилия успяхме да сключим едно споразумение със синдикатите и с работодателите по отношение на пенсионната реформа. От 1 януари догодина с 4 месеца на всички се увеличава осигурителният стаж, който трябва да придобият за пенсиониране. И така всяка година оттук нататък.
За съжаление ние получихме доста препоръки от Европейската комисия. Една от препоръките на Европейската комисия е да предприемем някои по-бързи стъпки по отношение на ефективната възраст за пенсиониране и намаляване на случаите за ранно пенсиониране. Именно от тази гледна точка и ако погледнем бюджета на Държавното обществено осигуряване за следващата година, въпреки че леко намаляваме дефицитите спрямо миналите години, ние трябва да дадем от държавния бюджет допълнително около 2 милиарда лева, за да покрием всички разходи, които са предвидени за следващата година за пенсии.
От друга гледна точка, за да намери Министерство на финансите допълнително средства за увеличаването на най-ниските пенсии, на майчинските, ние действително трябва да предприемем някои стъпки в тази посока. Именно от тази гледна точка, това сме го коментирали и с НОИ, с НАП и с Министерство на финансите, предприемаме тези стъпки.


ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: Това със сигурност трябва да бъде обсъдено във Министерство на вътрешните работи, с нашите шест синдиката. Ние не сме по никакъв начин представени в Националния съвет за тристранно сътрудничество, не може това да става зад гърба на вътрешното министерство.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Вие не сте национално представения синдикат. За национално представени синдикати, пише в Кодекса на труда кой е национално представен и кой не. Не е зад вашия гръб, просто такива са правилата, ние следваме Кодекса на труда.

ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: Така е, господин Дянков, но това не променя правилата, че се засягат един много широк кръг работещи във вътрешното министерство.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Това е така.


ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: Без никой да чуе тяхното мнение изведнъж променяме правилата на играта. Аз ви казвам, без да съм лош пророк, ако тази разпоредба влезе в сила, паралелно с това, което ви казах преди малко – увеличаване на осигурителния стаж, за месец ноември и декември очаквам в Министерство на вътрешните работи хиляди служители да подадат заявления за напускане. Само обезщетенията ни ще бъдат над 300 милиона лева.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Винаги така се е отлагало и винаги за едните е било десет, за другите е било двадесет, защото правителство след правителство са се плашили и са казвали точно същото – ще стане огромен проблем и затова нека някои от нас да са по-привилегировани и да имат двадесет заплати, пък други като учители, като здравни работници, като еколози, като финансисти, като външни работи и какви ли не, те понеже нямат такава организацията в началото, дайте на тях десет заплати. Трябва да има социално равенство.АНЮ АНГЕЛОВ: Предлагам да бъде обратното – да увеличим на тях до двадесет заплати, защото това е нещо, което е дадено, господин Дянков. Това е дадено като компенсация за всичко онова, което те правят.СИМЕОН ДЯНКОВ: Това го казва министърът, който има около сто милиона задължения, не защото министерството по някакъв начин е длъжно за това, а защото предишни министри са ви сложили в такива задължения.АНЮ АНГЕЛОВ: Считам, повтарям, че при осигурителен стаж и възраст за пенсиониране на държавния служител (прочетете си закона, моля ви много, колеги), не става въпрос, когато го освобождавате по други причини. Нека господин Тотю Младенов да каже така ли е. Защо тогава правите тази промяна в Закона за държавния служител. Така че и за държавни служители, за финансисти, за всякакви важи същото, което важи и за военнослужещите. И сега го променяте, да – за тях дефакто те не са изконсумирали това право, тъй като от единадесет години е закона, но всички останали го консумират отдавна това право. Самият факт, че променяте Закона за държавния служител с § 9 означава точно това, за което говорим, господин Дянков.НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: От висотата на министерството с най-ниски заплати в държавата искам само да сме наясно, че въпросът е политически, не е технически, какво пише в законодателството. Системите на Министерство на вътрешните работи и на Министерство на отбраната, и на Министерство на правосъдието разбира се, са подложени на невероятен натиск за реформа и за разместване на цялата система и на начина, по който тя се управлява. Когато го взимаме това решение искам да сме наясно, че тримата министри със сигурност са в позиция, в която те ще трябва да правят много други реформи в тези системи, освен тази.Всяко едно действие, което предприемаме ограничава възможността за следваща реформа, ако кредибилността на съответния министър и на правителството се подкопае, затова нека да видим кое ни е по-важно, кое ни е ключово и да се съсредоточим върху него. В отбраната миналата година, това го казвам от личен опит, когато се чу, че ще намалим възрастта за пенсионна възраст, само се дочу, още не беше написано в текста, започнаха да летят молби.По същият начин всички неща, които са направени в предния закон по отношение на социалните придобивки не са ограничени, както твърдеше и Кунева в кампанията, а просто са преместени в други глави на закона. Но факт е, че ние имаме изключително несправедливо разпределение на заплащането в държавата, не само по отношение на Министерство на вътрешните работи и по отношение на Министерство на отбраната, по отношение на много други служители, защото – да, техните служби са особени, те са със специално натоварване, трябва да са 24 часа на разположение и т.н., но аз смятам, че всички държавни служители трябва да бъдат по-добре компенсирани за работата, която вършат, не само тези, които работят с европейски фондове и тези, които са в системата за сигурност.Затова нека да си помислим реално кои са ни ключовите реформи, които трябва да направим в момента, да се съсредоточим върху тях и тогава вече да вземем решение кое, колко пари откъде ще спестим, защото намаляването на това, което ще бъде в Министерство на отбраната и Министерство на вътрешните работи – да, наистина ще създаде много голямо напрежение в тези системи, но в същият момент ще срещне доста голямо разбиране в останалата част на администрацията, която работи при по-ниски условия. Но нека да имаме предвид всички тези фактори, да се съсредоточим кои са ни ключовите реформи в отбраната, в правосъдието, във вътрешните работи, да ги направим тях. А тези, които не са ни толкова ключови, дори и да струват малко повече пари, да ги оставим за по-късен етап, въпреки че другите също може би са подхождали по същия начин.Но това, което и Аню и Цветанов до момента направиха в тези системи, са колосални съкращения и ние трябва все пак да имаме разбиране и към това, което е направено там. Със сигурност мога да говоря за Министерство на отбраната подробно. Затова нека да видим каква е цената на тази мярка и ако цената не е прекалено висока, тогава да я платим, ако е прекалено висока – да намерим някакъв друг начин да я компенсираме.БОЙКО БОРИСОВ: Колко пари се спестяват, Дянков, от това намаление?СИМЕОН ДЯНКОВ: Почти колкото ни трябват за майчинските надбавки от 240 на 270 лева. Аз мога да го поставя и така: или ще имаме увеличаване на майчински надбавки, или ще си позволим в някои сектори да се радват на два пъти повече отколкото в други сектори, като се пенсионират. В смисъл, бюджетът е един и същи, да – това, че не е правено в много години е вярно, да – това че ще има напрежение е вярно. Но от друга страна пък винаги, когато отивам в Тристранката, излиза въпросът ние защо всички, особено от бизнеса, слагаме всички тези данъци и правим всички тези съкращения, за да може една част от държавната администрация в сектор „Сигурност” да се радва на всички тези неща, които в частния сектор въобще ги няма. И това е много труден въпрос за отговаряне, защото знаете, че освен тези неща в сектор „Сигурност” не се плащат социални осигуровки, държавата плаща социалните осигуровки. Така че като се изчисли какъв е реално бюджетът за сектор „Сигурност” в държавата, той е два пъти над средното за Европейския съюз. И заради това нямаме пари за образование достатъчно, заради това нямаме достатъчно пари за здравеопазване. Вдигаме ги за здравеопазване, тази година вижте, че успяваме да ги дигнем и за образование, но отнякъде тези пари трябва да идват.АНЮ АНГЕЛОВ: Ще кажа две думи да опровергая това, което казва господин Дянков. Аз не знам откъде той черпи тези данни за сектор „Сигурност”, но аз имам за сектор „Отбрана” и на НАТО и на Европейския съюз. Сектор „Отбрана” за Европейския съюз е 1,7, за НАТО е 1,7 от БВП.ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Ако изчислим реалните осигурителни вноски, които трябва да бъдат внесени, за да се постигне това ранно пенсиониране на кадровите военнослужещи, те трябва да са с около 30 пункта по-високи от сегашната вноска. Ако това се прекара през разхода за заплати на Министерство на вътрешните работи и на Министерство на отбраната вероятно 500-600 милиона повече разходи ще правят за осигурителни вноски, за да финансират този риск на ранно пенсиониране. Това не се прави и се нетира. Може би в следващата година ще е разумно да завишим вашият разход с действителните вноски, които трябва да правите, те ще появят в приход на НОИ, тогава ще се види, че в действителност едни 500-600 милиона се скриват от публиката и те всъщност отиват за финансиране на правата на военните. Защото това ранно пенсиониране, за да се покрие като осигурителна вноска и да се финансира по актюерския модел, и министър Младенов знае темата, вноската за военнослужещите трябва да бъде с около 30 пункта по-висока, за да може да се постигнат тези размери на пенсиите, които те в момента получават, като актюерски баланси.Тоест, това 1,7 много лесно можем да го постигнем, ако просто внесем реалните осигурителни вноски, които трябва да прави Министерство на отбраната и Министерство на вътрешните работи за предсрочното пенсиониране на тези категории лица. И упрекът на работодателите е точно в това, че за сметка на осигурителните вноски на работодателите, които те правят за своите служители, за своите работници, се плаща ранното пенсиониране на военнослужещите, въобще на всички по чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване.ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ: Бих подкрепил подхода на министър Младенов - внимателно, не ат-хок да се търси решение за един такъв чувствителен въпрос, който въпрос е бил поставен на обсъждане много пъти преди това. Тъй като ако сега в момента в системата е постигнат един баланс, а структурите работят, работят добре, ние нямаме напрежение и вие не сте запознати какво става вътре в Министерство на вътрешните работи и как овладяваме работата със синдикатите.

Нямаме нищо против да се правят реформи, напротив – ние сме за реформите и в рамките на това ръководство се направиха много реформи и считаме, че това е пътят, за да се постигне едно по-добро ниво на управление и на финансовата част, и на ресурсната част. Но това трябва да стане след детайлно обсъждане и не бива да се поддаваме на ат-хок решения и разбира се да се вземе предвид наистина коя цена е по-добре да се плати – дали майките да имат възможност, което е изключително важно да получат едно допълнително възнаграждение, или да рискуваме да имаме една по-отслабнала система за сигурност в рамките на един период. Ако това трябва да се заложи, то трябва да се направят изчисления и да се види в какъв период и колко плавно да стане.

Благодаря за вниманието!ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: Колеги, ако може и аз да добавя, да разширим темата сигурност, защото на мен това лято ми дойде малко в повече – всеки ден се палиха влакове, всеки ден инциденти.
Тук обаче забелязвам една част от колегите, които имат желание и са готови да предприемат и неформални, и не толкова лицеприятни действия. И други колеги, които желаят да пазят по някакъв начин статуквото. Считам, че ние сме дясно правителство, ние сме правителство на реформите и трябва да защитим тази позиция. Сектор „Транспорт”, няма смисъл да коментирам в какво състояние е.
До сега поне аз не съм дал нито за момент причина някой да мисли, че там няма да се осъществят реформи и се съобразявам с това, с което разполагаме.

СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: И ще разширим още малко темата, като кажем, че всички тези искания ни лежат на главата – от Спешна помощ, където също хората биват пребивани, има риск за живота им, а нямат тези правомощия и благинки. Така че е много трудно да им обясня поради каква причина те не се пенсионират на тази възраст, защо това не се случва.
Нямам нищо против, но наистина с плащането на здравните вноски също се задава въпроса защо за определени държавни служители по един начин става, а за другите по друг. Така че това са също въпроси, които тегнат в пространството от много време. И чисто политически – защо се прави сега, ако не се прави в близките шест месеца, чисто политически няма кога да се направи, преди изборите нямаше как. Така че, ако се прави политически, сега е абсолютно точният момент.


СИМЕОН ДЯНКОВ: Сега го правим, да уточня, не заради изборите, а защото в петък следобед бизнес организациите излязоха – първо КРИБ и след това с обща декларация, в която обясниха точно това, че държавата за ранно пенсиониране в сектор „Сигурност” всяка година дава 620 милиона, които обаче не се показват по вашите бюджети, те влизат в дефицита на НОИ. И всички бизнеси, и всички останали държавни служители го покриваме това, че вие не си плащате същите вноски, които плащат всички останали. Това е темата – тези скрити 620 милиона, допълнително над вашите бюджети.ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, сега обсъждаме социалната политика на правителството, това е част от нея. Аз бях на заседанието в петък, тогава заедно с министър Дянков и министър Тотю Младенов и аз декларирахме, че приоритетът на правителството в икономиката за тази година е заетостта. Но ние искаме тази заетост да я осигурим не с връчването по една метла, както понякога се е случвало, искаме да осигурим качествени работни места с високи доходи. Това може да стане само с насърчаване на инвестициите.
За 2011 година се очертават бруто преки чужди инвестиции над един милиард евро, а в същото време срещу тях стоят има няма милион и половина евро похарчени за насърчаване на инвестициите по Закона за насърчаване на инвестициите, което, според мен, ако се сравни в световен мащаб ще е абсолютен рекорд по „евтино привличане на инвестиции”, но това не е правилният път.
Затова ние предложихме в централния бюджет и сме го обсъждали и с министър Дянков и с Вас, господин премиер, да има заложена по-значителна сума, която да е за мерки за подкрепа на инвеститорите по този закон. Тя в този проект за бюджет не намира място. Надявам се, че ще можем да го добавим и да имаме тази гъвкавост, поне за 50-60 милиона лева.

СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Понеже се получи едно противопоставяне – майките от една страна, в тази демографска криза майките са ни по-важни. Това е първото, което искам да кажа.
Второ, колкото и добре да бъде подсигурена финансово системата за национална сигурност най-лесно разпад на държавност ще получим при лошо образование и лошо здравеопазване, ако тръгнем по тази линия. Така че нямаме нужда от такова противопоставяне.
Освен това системата за сигурност е и колективна. И освен това, когато се прави някаква реформа, трябва да се събере мъжество и да се направи. Иначе тя винаги ще се отлага, следващата година ще я отложим, защото ще предстоят избори…БОЙКО БОРИСОВ: Грешно, ама много грешно е да се противопоставя и да се говори кое за сметка на кое трябва да бъде дадено. Това е като човешкия организъм – една държава. Дали те боли малкият пръст на крака и може да се инфектира - може да си умреш, и от ухо може да умреш. Всеки орган за себе си е най-важният.
Много време разсъждавахме по този бюджет, много мнения чухме. И действително, за разлика от другите, които се радваха за победата на изборите, ние не сме задържали бюджета заради изборите, нито някога нещо сме правили заради избори или след избори.
В този бюджет има два проблема. Единият е, че в няколко министерства се правят реформи, но трябва още. Другият е, че европейската и нашата икономики в последното тримесечие ръста й е нула, или нула и едно, което е близко до нулата. Сиреч, ниските приходи ни притесняват. На базата на това ние трябва да вземем все пак адекватни управленски решения. Натискът, който има върху системите е огромен, защото колкото повече обедняват хората, толкова по-голям натиск има и в социалните, и в болничните заведения, и съответно на улицата.
Министър Ангелов е в правото си, защото трябва да има последователност и стабилност във взимането на решения. Но за съжаление в това министерство допреди Ангелов са се взимали най-неадекватните решения. И за съжаление той сега бере плодовете на това, което има, на тези големи разходи, на нови 82 милиона, които трябва да платим сега допълнителни.

Работата на Министерство на вътрешните работи аз я оценявам изключително високо, в много трудна среда постигнаха много добри резултати. Но не бива тук те да го приемат, че реформата означава недобре свършена работа и трябва да се реформират. Реформата означава оптимизация на това, което има и привеждането й в съответствие с другите системи. Най-много полиция, най-много назначения в Министерство на вътрешните работи има по времето на БСП и тройната коалиция, по времето на министър Румен Петков. Това че те са си лъжци и манипулатори, Стефан Данаилов обясняваше, че го срам било, че еди какво си, най-големият щат, най-много пари в Министерство на вътрешните работи са давани по време на тяхното управление. Това са цифрите, нали Вучков?ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: Така е, да.БОЙКО БОРИСОВ: Аз искам малко да ви помогна в реформата, бидейки горе долу доста време в МВР. Това, което и самите редови полицаи и редови военни ги дразни са т.нар. шапкари, чантаджии. Тези определения аз съм ги чул от колегите, с които съм работил в МВР. Голяма администрация, много началници, малко индианци, където викаше един – много вождове – малко индианци.
Затова възлагам на Дянков, Аню Ангелов и Вучков много бързо, защото ние така ще го приемем, ще влезе в парламента, в края на краищата парламентът е този, който ще каже „да”, „не” на нашите предложения. Много бързо да се направи една редукция. И според мен тези ограничения, които искаме да наложим трябва да отидат за цивилните в двете ведомства.
Аз не мога да разбера защо и ДАНС получават толкова големи заплати – в пъти повече от другите. Познавам работата им, трябва да ви кажа, че във всички случаи в БОП-а, в криминална, тези момчета, където са в задържането и надолу, работата им е много по-опасна, много по-тежка, отколкото в ДАНС, хем ДАНС е на пряко подчинение на мен.
Така че десетте милиона, които взимаме от ДАНС са първа стъпка. Прав е Младенов, прав е и здравният министър, има системи, които също имат рискове, също са на улицата, а получават и по-малко и след това по-малки обезщетения.
Много бързо, и с това ще приключим тази точка, да се прецизират двете. И навремето примерно в пожарната до 1989-1990 година точно така беше диференцирано. Тези, които са с чантите се водеха втора категория труд, където обикалят, па може да седне на бира скара да си обядва спокойно и т.н. и тези, които бяхме в бойното поделение се водехме първа категория труд и се оценяваше рискът, който го имаме.
Така че двамата министри да оценят риска, както в правосъдното министерство – охраната. Това да возиш и да охраняваш тежък криминален престъпник с убийства или с грабежи, това е потенциален риск, при опит за бягство или при опит да го освободят, да те убият. И затова ние отчитаме този риск с тези двадесет заплати или еди какво си.
Сега, знам, че не е лесно да отидеш и да кажеш в министерствата – колеги, от утре цивилните да станат униформени, ако искат. Тъкмо ще увеличим повече униформеният състав. И е правилно да разграничим. Сега аз го давам на примависта униформен – цивилен състав. Седнете веднага, незабавно, като ви освободя след малко и вижте рисковите категории. Шофьорът на началника не е рискова категория. Рисковите – тези, които са на улицата, тези, които в Катуница седяха на първа линия. Тези, които участват в масовите мероприятия. Тези, които отиват да задържат криминалните престъпници. Тези, които отиват да залавят терористи. Пожарникарите, дето гасят пожарите. Той отива днес и не знае на елементарен покрив от десет метра, ако се подхлъзне и падне, дали ще оживее.
Да, и другите държавни служители имат, но ако се изчисли степента на риска, ще е примерно две към сто разлика в полза на тези служители. Включително да се провери и да се види на базата на какво на времето са двойно и тройно увеличили заплатите на ДАНС.


ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: Формулата за изчисления на заплатите в ДАНС е различна от формулата за изчисления на заплатите в МВР, в МО и от Закона за съдебната власт, за охраната. Законът ми беше на бюрото, когато променяхме още 2009 година Закона за МВР и Закона за ДАНС. Това е огромен проблем за вътрешното министерство. В ДАНС за сродни неща, без да се напускат почти канцелариите взимат много по-висока заплата от това, което се взима в МВР. Какво предизвика това в МВР, ами страшен наплив на хора от МВР към техните служби – на по-лека работа, на много по-висока заплата. Това е абсолютно несправедливо.
Но нека все пак да кажа няколко думи за това, което се предлага в Кодекса. Ние си имаме много строен план за реформи във вътрешното министерство, включително и в частта административна реформа. Тя беше направена може би на 70% вече, защото цяло министерство закрихме и го поехме без да ни се увеличава бюджета за това.
В същото време трябва да се предприемат още няколко стъпки, това си е една много целенасочена програма. Но това предложение за намаляването на размера на обезщетението при пенсиониране не беше изобщо съгласувано с нас, аз го разбирам днес, дори не и в петък. И по-скоро това би представлявало спънка за по-нататъшната реформа.
Затова разбира се реформата трябва да продължи в МВР, най-вече за сметка на тази администрация. Аз съм категорично зад това. Но чрез този инструмент, който се предлага в този Кодекс за държавно обществено осигуряване няма да се постигне това, което се цели. Убеден съм в това, ще предизвикаме едно сътресение. В крайна сметка за месец и половина МВР опази обществения ред, не просто в Катуница, а това, което се случи след Катуница. Да не говоря за изборите, където колегите натрупаха страшно много извънреден труд, който няма как сега да им го обезщетим и те не заслужават и тази следваща стъпка.БОЙКО БОРИСОВ: Затова именно предлагам – седнете бързо и офицерите, и войниците, които са на мисия, които имат риск, това да им се запази в пълния обем. Тези в МВР, които изпълняват тези задачи, които ви казах – в пълния обем. И като ги намалим с пет ще станат петнадесет работни заплати, което пак е повече от десет. И аз си мисля, че всеки един като се замисли от тях дали да напусне сега, като знае навън как се намира работа, като знае колко е хубаво да си седи вкъщи и да дават задачи да ходи с мрежата на пазар, аз мисля че… Да, има го риска, но надали така ще се засилят да напускат, още повече, че считаме, че болшинството от тях са продиктувани, стоенето им в МВР от любов към работата. И разбира се пак остават доста от привилегиите им. А тези, които носят рисковете, включително аз съм готов и за ДАНС да се промени закона. Аз не виждам разлика дори в рисковете за ДАНС, за БОП-а, за структури на криминалната полиция и т.н., не виждам. Това че навремето Станишев я е правел за политическа служба да я гради във времето и да си назначава там съветниците, които да работят срещу мен през годините, това не значи че сега тези са същите офицери, които работеха в НСС и взимаха същите заплати, като в МВР. Те като капацитет на можене с нищо не са…. Не е да сме наели примерно двойно, тройно по-добри, а напротив – мерилото им трябва да бъде това, което е в МВР.
Така че също да се направи едно такова предложение. И то го правя аз, като ДАНС е пряко към министър-председателя. Искам да дам пример, че когато трябва да има справедливост и когато все пак като правителство, което искаме в условията на криза, максимум хора да получат по нещо от държавата, в смисъл майки, пенсионери, социално слаби. Ако направите една подобна диференциация, дори от администрацията да тръгнат да бягат много…. Именно полицаите с 20 години стаж ще им гарантирате и ще си вземат 20-те заплати. А другите, ако искат да бягат или съответно министерството – добре дошли да бягат, защото по този начин ще направите и съкращенията, към които се стремите.

Така че, Дянков, много внимателно! Горанов, Младенов, ти, под ръководството на Дянков, военно министерство, Вучков, Митко, сядате, слагате на масата и диференцирайте! По рисковете и по важностите, където казвате ще се дръпне системата. Когато има гаранция за тези хора, които са на улицата и бранят обществения ред, другите и да се дръпнат не е много страшно. И в случая ние действително ще отговорим и на бизнес организациите и на синдикатите, че търсим реална справедливост.


Приемаме точка 7 с направените предложения. Изрично обаче трябва да влязат, защото иначе в парламента ще се предизвика говорилня на тази тема. В парламента да сме готови да защитим тази диференциация на труда в системите.
katana
Синдикат
Синдикат
 
Мнения: 92
Регистриран на: 23 Дек 2009, 19:23

Re: ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на Министерския съвет 31 октомври 2011

Мнениеот katana » 02 Ное 2011, 20:51

Добре бе, то се вижда и без зачервяване, че на нашто ръководство всичко им е ясно.
Прочее, наистина Вучков и Георгиев заслужават голямо БРАВО за позицията, която са заели.
Защо тогава някъде по пътя се къса веригата?
katana
Синдикат
Синдикат
 
Мнения: 92
Регистриран на: 23 Дек 2009, 19:23

Re: ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на Министерския съвет 31 октомври 2011

Мнениеот SYNOPTIK » 02 Ное 2011, 21:05

Бойко Борисов:
"Да, и другите държавни служители имат, но ако се изчисли степента на риска, ще е примерно две към сто разлика в полза на тези служители. Включително да се провери и да се види на базата на какво на времето са двойно и тройно увеличили заплатите на ДАНС."


Ето това преобърна МВР изцяло през 2008 година. Плюс скандалите във Висшето Ръководство февруари месец,същата година.
За г-н Вучков съм убеден,че няма как да е на друга позиция-нещата са видими ! Вероятно и това е причина да не се правят реформи . Трябват много пари,за обезщетения и съответно стотици си "кютат" на топлите местенца...
Ако изобщо не се движиш, оковите почти не се усещат.
Щастието е единственото нещо, което при делене се умножава.
Аватар
SYNOPTIK
PoliceBG
 
Мнения: 1263
Регистриран на: 18 Авг 2009, 14:41
Местоположение: София Завинаги един от ВАС

Re: ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на Министерския съвет 31 октомври 2011

Мнениеот katana » 02 Ное 2011, 21:24

Извадката показва, че нашето ръководство знае проблемите и кое действие какво ще предизвика и също какво трябва да се направи.

Понеделник сутрин - платформи,
Вторник сутрин - реформи,
Сряда сутрин - псевдоформи...
katana
Синдикат
Синдикат
 
Мнения: 92
Регистриран на: 23 Дек 2009, 19:23

Re: ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на Министерския съвет 31 октомври 2011

Мнениеот osata » 03 Ное 2011, 01:10

И както "бързо" мислете, решете, изчислете.... така след някой друг ден от 20 ще падне на 15.
Веднага намесиха майчинските, или на 270, или полицаите.
Има лесно - заплатите в ДАНС от 2000 на 1000 лв и ето ти пари за майчински.
На мен някой ще ми отговори ли, защо при извънреден труд от близо 36 часа, ще ми се заплати 2/3. Или сигурно пак заради майчинските.
Иначе ми хареса горе долу писаното, доста дълго, но....
не може да сравняваш ДС от МВР и ДС от Статистическия институт. Еми смешно е бе, ама смешно. То верно и той може да си счупи нокътя на клавиатурата, ама.....
Да видим сега какво ще стане. След много говорене да не стане пак да сме от страната на булката.
http://www.vbox7.com/play:cef4ad9e
В памет на загиналите служители от МВР
Аватар
osata
КОМИСАР
 
Мнения: 4596
Регистриран на: 25 Авг 2009, 18:52

Re: ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на Министерския съвет 31 октомври 2011

Мнениеот avitohol » 03 Ное 2011, 14:36

Работата е ясна. Разделяй и владей, древно изпитано правило във нестабилни кризисни времена. Така както в момента е разделено българското общество като цяло, никога не е било...
Мвр винаги е било разделено на такива и онакива. Преди обаче линията минаваше между ЛРТП и ДС. Сега минава през средата на ДС......
Така значи, Катуница е критерия.А когато в един момент цялата страна стане една огромна катун-ица, кой ще спасява давещите се? Както винаги- самите давещи се....
avitohol
ИНСПЕКТОР
ИНСПЕКТОР
 
Мнения: 409
Регистриран на: 25 Дек 2009, 00:25

Re: ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на Министерския съвет 31 октомври 2011

Мнениеот Meteor » 03 Ное 2011, 21:15

Симеон Дянков знае ли изобщо какво е Армия и Полиция ?
Той наясно ли е изобщо с тези структури ?
"Постната пица",Е ли изобщо Пица,или е станала на Кифла ?
Аватар
Meteor
младши Полицай
младши Полицай
 
Мнения: 44
Регистриран на: 21 Ное 2009, 14:17

Re: ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на Министерския съвет 31 октомври 2011

Мнениеот Биляна » 10 Ное 2011, 01:35

цитат от Дянков : "Това предложение излезе на Тристранния съвет, който е единственият национално представителен съвет за синдикати и работодатели и излезе от работодателските организации, от КРИБ, от БСК, подкрепиха го всички останали работодателски организации. Подкрепи го и КНСБ при условие, че парите, които се спестят тук (те не са много на първа стъпка) явно отиват към социални дейности."

Работодател = собственик на частна фирма

Частна фирма = ДДС и осигуровки

ДДС и осигуровки / неплатени/ = НАП и полиция / администрация т.е.държавни служители/

И пак да се върнем ..."и излезе от работодателските организации, от КРИБ, от БСК , подкрепиха го всички останали работодателски организации" !!! За кого работи Дянков - за държавата, или за частния бизнес - отговора задръжте за себе си, аз си имам такъв за себе си...
Биляна
Нов
Нов
 
Мнения: 1
Регистриран на: 10 Ное 2011, 00:49

Re: ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на Министерския съвет 31 октомври 2011

Мнениеот Eli Zaharieva » 15 Ное 2011, 22:07

Всичко това създаде вече сериозно напрежение сред нас. Много колеги пуснаха рапорти.А как ще се работи занапред с по-малко хора, не е ясно.
Eli Zaharieva
Нов
Нов
 
Мнения: 1
Регистриран на: 15 Ное 2011, 21:42

Re: ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на Министерския съвет 31 октомври 2011

Мнениеот spoon » 09 Дек 2011, 23:10

Президентът ще наложи вето на промяната на пенсионната възраст, ако ще предприемаме нещо, то сега е момента, след дни ще е късно!
spoon
Полицай
Полицай
 
Мнения: 161
Регистриран на: 12 Авг 2011, 19:52


Назад към Синдикален Алианс "Сигурност" в МВР

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта