Факти НПС

Национален полицейски синдикат

Модератори: ribaflic, Lord, Raptor, osata

Факти НПС

Мнениеот SYNOPTIK » 20 Авг 2009, 17:57

НПС е създаден на 12 май 1990 година като НПОСБ/Независима професионална организация на служителите от милицията в България/.
През 1992 година е сменено наименованието на НПС/Национален полицейски синдикат/.
Сайт: http://nps.mvr.bg/
Ако изобщо не се движиш, оковите почти не се усещат.
Щастието е единственото нещо, което при делене се умножава.
Аватар
SYNOPTIK
PoliceBG
 
Мнения: 1263
Регистриран на: 18 Авг 2009, 14:41
Местоположение: София Завинаги един от ВАС

Re: Факти

Мнениеот Polix » 30 Авг 2009, 13:56

Нека да им припомним и това:
24 юни 2006 година - Разглеждане темата на конференцията: “Синдикалното законодателство в полицията. Правомощията на полицейските синдикати в Европа.” Докладва Тихомир Климоски – Президент на Македонския полицейски синдикат MPS :
Синдикалната дейност в Македония е регламентирана в Конституцията на страната ( Чл.20 ) – “ На гражданите им се гарантира свободата на сдружаване за отстояване и защита на техните политически, икономически, социални, културни и други права”. Синдикатите могат да образуват свои Съюзи и други форми на сдружаване за защита на своите права и интереси на по-високо ниво. В Конституцията е регламентирано и правото на стачка, което право е валидно и за полицейския синдикат. Имаме колективни трудови договори. В Закона за МВР има отделни разпоредби, регламентиращи правата на полицейските служители за упражняване на синдикална дейност. Там, например е залегнала и разпоредба, относно правото на защита на синдикалните лидери през целия период на мандата и най-малко 2 години след приключването му.
Особено внимание се обръща на колективното договаряне. Всички правоотношения са рагламентирани в колективния трудов договор (КТД), както в работно време, така и извънработно време.
> Работодателят е длъжен да предостави на най-многобройния представителен синдикат всички условия за осъществяване на дейността му.
> Председателя има 24 часов транспорт служебен за сметка на МВР. Председателите на синдикалните дружества също имат право да ползват служебен транспорт.
> Синдикалните лидери имат право на 36 часа месечно за упражняване на синдикална дейност, което им се заплаща се от министерството.
> Синдикатът участва в създаден на паритетна основа Съвет за кадрите.
> Участва във взимането на решения по всички въпроси, свързани с развитието в кариерата – от назначаването до пенсионирането.
> Синдикатът участва в Комисията за работните места.
> При провеждане на конкурсите участва и представител на Синдиката.
Права, утвърдени от Общия Колективен Договор и Колективния Договор на МВР на РМакедония:
1. Синдикатът определя условията и начина на ползване на обектите за отдих и възстановяване на министерството от страна на служителите.
2. Право на работника на платено отсъствие до 7 работни дни, на разни основания.
3. Право на работника на получаване на по-голямо възнаграждение на различни основания ( работа извън работно време, през нощта, в неделя, празнични дни, работа на смени и др.)
4. Добавката към заплатата са допълнителни коефициенти заради специфични условия на работа, съобразно категорията труд.
5. От страна на министерството – имат задължението да създадат материални условия и предоставят помещения за синдикална дейност;
В зависимост от ранга на синдикалната функция, която изпълняват синдикалните представители се освобождават от работа от 16 до 32 часа месечно. За времето, през което изпълняват синдикална дейност им се изплаща пълно месечно възнаграждение.
6. Синдикалните представители се ползват със съдебна защита през периода на целия им мандат и две години след това - не могат да бъдат уволнявани, преназначавани на друго работно място, дисциплинарно наказвани за своята дейност.
Изборът е един и нека той винаги да е правилният
Polix
ИНСПЕКТОР
ИНСПЕКТОР
 
Мнения: 311
Регистриран на: 24 Авг 2009, 23:01

Re: Факти

Мнениеот Polix » 30 Авг 2009, 13:57

или и това
Докладва Александър ЧВАР – Секретар на Словенския полицейски синдикат ( PSS).
В Словения всички условия на труд и на синдикална дейност са регламентирани в закон - Закона за представителност на работническите Съюзи. При присъединяването на Словения към ЕС, законодателството в областта на трудовите взаимоотношения и на синдикатите е 100% хармонизирано.
Дейността на Словенския полицейски синдикат е регламентирана и в следните подзаконови нормативни актове:
- Закона за Полицията;
- Закон за държавния служител;
- Колективния договор за неикономическия сектор;
- Споразумение на PSS с Министерството на вътрешните работи;
- Споразумение на PSS с Генералната дирекция на националната полиция;
- Вътрешни правила и Кодекс за поведение.
Министърът, като представител на държавата и държавната политика отговаря за финансовите средства, приемането на законодателство за дейността на полицията и служителите на МВР
Генералният директор отговаря за условията на труд, материалните средства, оборудването , МПС, непосредствените задачи и т.н.
Синдикатът работи в сътрудничество с МВР и ГДНП, но ако има недоразумения, се прибягва до арбитраж. Има строга система, в която при спорове страните са 3:
1. Синдикат
2. Представител на Министерството
3. Неутрален човек, с който се съгласява и министерството и синдиката.
Основна цел: Закрила на синдиклните членове и разработване на законодателство за условията на труд.
> Участваме в различни комисии по законотворството, гледат на нас като на равнопоставени партньори.
> Участваме в комисии:
- при назначаване на служители;
- при провеждане на конкурсите, които са публично обявени и всеки има право да участва;
> Даваме мнение при израстването в кариерата, което се взима под внимание.
В споразумението с МВР са вписани всички условия на труд:
> За всеки служител в МВР се дават по 2 часа за синдикална дейност от работното им време;
> допълнителни часове – за срещи, заседания, събрания;
> допълнителни часове за конференции - 96 часа/година
или 8 часа/седмично;
> ако активиста има повече ангажименти, часовете могат да се увеличат;
> допълнителни часове за по-малки местни, регионални групи, повече за по-големите. За активистите може да се съберат по 2-3 месеца в годината да се занимаве със синдикална дейност през работно време – признава се за трудов стаж. Ръководители и председатели на синдиката се освобождават от служебни ангажименти и са на пълен щат за синдикална дейност.
> Всички синдикални активисти, от Президента до Председателите имат имунитет през целия мандат + 2 години след изтичавено му. През този период не могат да бъдат преназначавани на друго място или друг град, или на по-ниско заплащане.
> Министъра и Генералния Директор се задълават да провеждат 1 среща месечно със синдикатлния представител. Ако не го направят – арбитраж. Нямат право да отлагат събрания или срещи на полицейския синдикат.
> Цялото техническо оборудване, от което има нужда синдиката се предоставя от министерството (коли, помещения, телефони и т.н.)
> Министерството предоставя финансови услуги – членските карти на съюза са за тяхна сметка, като едновременно с това нямат право да ползват списъка на синдикалните членове за свои нужди. Комуникацията с членовете и ПСД – не могат да я спират или цензурират.
> Полицейския синдикат има право да се сдружава с всякакви международни и национални федерации и конфедерации. PSS членува в Конфедерация, която обединява ? от държавните служители в Словения.

Ограничения:
< Имат право да организират стачки, но имат и споразумение, ако не стачкуват – увеличение с 5% на заплатите. В демонстрации могат да участват и в униформа, но без оръжие.
< Нямат право да работят на друго място.
< До скоро не са могли да бъдат политически активни, но при следващата сесия на Народното събрание ще има поправка, която ще позволи на полицая да членува в политическа партия.
Изборът е един и нека той винаги да е правилният
Polix
ИНСПЕКТОР
ИНСПЕКТОР
 
Мнения: 311
Регистриран на: 24 Авг 2009, 23:01

Re: Факти

Мнениеот Polix » 30 Авг 2009, 13:59

или и това :

Имат ли право пенсионери да членуват в синдиката?
Отговор :
Да, няма ограничения. Самият Александър е пенсионер. МВР му плаща 100% заплата като председател на профсъюза и получава от самия синдикат също 100% заплата.

Докладва Марио КОИМБРА – Заместник Генерален Секретар на СЕСП, заместник Национален Секретар на ASFIC/PJ – Португалия, Инспектор в криминалната полиция на Португалия .
В Португалия съществуват различни полицейски сили, чиято дейност се регламентира от различна нормативна уредба :
> Съдебна полиция PJ– Криминална полиция, с правомощия в национален план да се бори с криминалната престъпност , има функции да води разследването. Личен състав – около 1300 човека, чиято синдикална дейност се осъществява съгласно синдикалното законодателство, регламентирашо синдикалната дейност на всички служители в държавната администрация на Португалия. Действа Кодекса на Труда без ограничения.
> Имаме право на стачка, тъй като сме приравнени към статута на държавния служител.
> Синдикалното законодателство не налага никаква минимална
граница на представителност в преговорите с работодателя (правителството). Напр. PSP – Охранителната полиция, Министърът приема или нашите колеги от ASPP – Синдикална Асоциация на Професионалистите в Полицията ( представляваща 50 % от полицейския състав в полицията) или другите синдикални организации (7) , които взети заедно не представляват повече от 10% от целия личен състав на полицията.
> Колективно договаряне. Правителството е длъжно да преговаря със синдикатите по всички условия на труд.
> Синдикатите могат да се явяват пред Съда в защита на своите членове.
> Избраните синдикални представители се ползват с имунитет и не могат да бъдат санкционирани или премествани без съгласието на синдиката.
> Членския внос се удържа от работната заплата по закон.
> Синдикалните представители имат право да упражняват синдикална дейност по време на работа, както и да ползват отпуск за синдикална дейност, който се признава за трудов стаж. Само 4 дни /месечно са платени, но имаме право да кумулираме ( сумираме) това време, като полагаемите се дни на 3-ма човека могат да се ползват от 1 синдикален деец.
> Без ограничения могат да се правят събрания извън работното време.
>Полиция за Обществена Сигурност PSP – Охранителна полиция – охрана на обществения ред и разследване на леки престъпления в селските райони – около 21000 човека личен състав. Прилага се синдикалното законодателство с някои ограничения:
< Намат право на стачка и протести;
< Униформените не могат да правят декларации в ущърб на демократичния имидж на полицията.
> Национална Републиканска Гвардия (Жандарамерия) – охрана на обществения ред и разследване на леки престъпления в селските райони.
Военизирана структура с около 24000 човека - военизиран състав, без официално признати синдикални свободи.

Извод: Португалското синдикално законодателство за служителите в публичната администрация не е от най-добрите. Ако трябва да избираме, бихме избрали френското или испанското или комбинация от двете.

Докладва Джани Тонели – Заместник Генерален Секретар на СЕСП, Президент на Автономния Синдикт в Полицията - SAP Италия.
Не е възможно да се копира буквално законодателството от една държава в друга. Опитът обаче трябва да бъде изследван, за да се извадят положителни поуки и да бъдат включени в законодателството на България.Сферата на влияние и управление са важни. Трябва да се разработи дългосрочна стратегия, която да гарантира устойчивостта, въпреки че всичко се променя и еволюира. Затова са много важни правомощията на синдикатите. Ние навремето сгрешихме. През 1981 година участвахме в девоенизирането на полицията. Отказахме се от правото да стачкуваме, но не разменихме това право, като важен инструмент, с други правомощия, като например участие в Административните съвети, тъй като на това именно ниво се взимат решенията за развитието на системата. Вие, ако сега преговаряте, трябва да се поучите от този наш опит и да замените отказа от едно право с друго такова. Трябва да се зачита принципа на равенството, но не формално. При отнето право за полицията , трябва да придобиете друго право – като например да се конфедерирате. В нашия Кодекс на труда се съдържа текст, че на всеки 2000 члена синдиката има право на 1 председател на щатна длъжност. Същото се отнася и за броя часове за упражняване на синдикална дейност, местата за синдикална дейност и т.н.
Сега отчитаме и друга грешка, касаеща отношенията ни с политиците. Нашият синдикат е автономен , аполитичен и безпартиен – това е грешка. Затворихме се сами в себе си. Автономията не е изолация. Аполитичността не означава изолация. Автономия не означава да делегираш винаги права някому другиго – за семействата, за битовите условия, условията на труд, заплатите. Извода - да не се делегират права, а да се действа самостоятелно като надпартийна структура.
> Член на синдиката можеш да бъдеш само ако си действащ, не пенсионер, но ние искаме да променим тази норма.
> Министерството плаща на лидера на синдиката пълна заплата.
В Италия има 7 полицейски служби:
5 национални, от които :
- 2 военизирани
- 3 цивилни
- 2 регионални / провинциални.
Съгласно Трудовия договор за социално осигуряване за 5-те има една обща част и за всички останали има специална част в Закона. Те са различни. Всеки отделен полицай от тези служби има различни условия на труд и всяка служба определя :
- броя на почивните дни;
- различни са ставките при работа в празнични дни в различните служби.
Имат ли право да членуват в политически партии?
Отговор :
Конституцията предвиждаше една забрана за категориите – полицаи и магистрати, имаше препратка към друг специален Закон.
От 1981 – 1998 закона не даваше право да тези категории да членуват в политически партии.
От 1999 падна тази забрана. Сега полицаите могат да членуват, да биват избирани и да избират, но не могат да заемат щатни длъжности в политически партии и да правят пропаганда на тези партии, извън случаи когато са избрани на различни нива – национално, регионално, парламентарно.
Каква е подсъдността за полицая – военен или граждански съд?
Отговор :
Обикновени съдилища (граждански) съдят полицаите. Премахнаха се специалните съдилища, остана да действа военен съд само в случай на война, но не за полицаите, а за военните при нарушение на военния устав. Военната полиция също е подсъдна на граждански съд.

Докладва Инаки ЗУРБАНО – SPР Испания.
SPР е пионер на СЕСП – нашата организация е учредена преди 32 години. По онова време държавата искаше да сложи ръка на синдиката, но това не се получи. От създаването си Испанския полицейски синдикат е напълно независима организация.
Испанската Конституция регламентира всички синдикални права, включително и правото на стачка.
Синдикалната дейност се регламентира от Съвет за социално партньорство в МВР на паритетна основа. Разглеждат се всички въпроси , свързани с професионалната дейност на полицаите. Представени са всички нива – национални, регионални.
Заседават 3 Комисии:
1. Личен състав
2. Икономическа Комисия
3. Законодателна Комисия – разглежда
дисциплинарните преписки.

> Имаме право да се конфедерираме, но само в рамките на полицията.
> Имаме право да сключваме договорености с други синдикати на държавни служители, което дава възможност да постигаме по-добри условия за нашите членове.
> Синдиката получава средства от държавната администрация – за 12 делегати.
> Имаме право на 40 часа / месечно за синдикална дейност
> Председателите имат специална възможност за използване на обществените сгради за синдикална дейност.
Предложение на Инаки ЗУРБАНО :
Да се изготви доклад, който да запознае Европейския Парламент с начина по който работят нашите организации.
Изборът е един и нека той винаги да е правилният
Polix
ИНСПЕКТОР
ИНСПЕКТОР
 
Мнения: 311
Регистриран на: 24 Авг 2009, 23:01

Re: Факти

Мнениеот Polix » 30 Авг 2009, 14:02

А може би и това
Как се избират членовете за Съвета за социално партньорство?
Отговор :
Избират се директно от служителите по 4-те скали на йерархията – от Националния Полицейски Корпус до полицаите с най-ниски звания. Полицаите са по-малко и тяхното представителство е най-ниско. Съвета работи в Комисии, които заседават 1 път месечно, а всяка година се свиква конгрес.

Докладва Хамдо МЕЛЕЗ – Президент на USSPF BiH - Босна и Херцеговина.
Имаме много сложна организация и административно деление, което се отразява и върху работата на полицията. Държавата ни се състои от Босна и Херцеговина, които са разделени на кантони. Всички те имат собствена полиция. Имаме 15 министерства, 1 обща Агенция полиция и 15 автономни Агенции.
Нямаме национален или друг закон за синдикалната дейност. Кодекса на Труда регламентира тази дейност, включително и за организациите с нестопанска цел. Социалният статут на полицая се урежда и в Закона за държавния служител.
> Конфедерацията на независимите профсъюзи на Босна и Херцеговина и като такава нямаме огранечения на правото да се обединяваме в Конфедерации и
ползваме Колективното Трудово Договаряне. Сключваме и секторни трудови договори на различни нива.
> Няма регламентация за правото на стачка в полицията, но това право заложихме в Колективния трудов договор.
През 2002 година имахме 14 дневна стачка, но нещата за участващите полицаи доста се усложниха. Правителството се държа не достатъчно отговорно и наруши собствените си закони.
> Всяка организация има собствен юрист, платен от членския внос, който се занимава с трудовоправните спорове в Съда. Всеки член на синдиката има право на безплатна адвокатска защита. Спечелени са над 5000 дела и над 1 милион Евро са изплатените компенсации. Много често изплащането на компенсации блокират бюджета и не стигат пари за заплати.
> В момента тече РЕФОРМА, която трябва да подобри цялостната система. В тази връзка имаме за цел да създадем програма за социална защита за тези, които ще загубят работата си при реформата. Трябва да се подпише един КТД с 1 Министерство, а не с всички кантони.
> Ние сме секторна организация, не представляваме държавната администрацията на страната.
Предложение за решение:
Да се направят необходимите изводи в СЕСП.
Всички ние, Босна и Херцеговина, Литва, Португалия очакваме много от СЕСП. Имаме 3 основни групи проблеми в СЕСП, които трябва да ги решаваме по 3 различни начина.
1. Общи синдикални проблеми, касаещи всички организации.
2. Проблемите на по-развитите икономически държави.
3. Синдикалните проблеми в страните с по-ниско икономическо развитие и слаба демокрация.
> Трябва да определим минималните стандарти за работа и условия на труд
> Трябва да определим работната политика на СЕСП и развитието на СЕСП.
> До следващия Изпълнителен Комитет трябва да се готвим за реформа в СЕСП и начина по който ще функционира.
> Трябва да бъдем по-активни. Международния Валутен Фонд и Световната Банка отменят КТД и отричат правата на синдикатите, икономистите ни алармират за това в бъдеще.

Докладва Понго ГЕЗА – Президент на FRSZZ - Унгария.
В Унгария има ново правителство и през последните 2 седмици МВР бе реорганизирано и полицейските служби преминаха на друго подчинение. Полицията се раздели и регионализира – създадоха се регионални полицейски служби. Гранична полиция също се обедини с полицията. При тези драстични промени е много важно да устоим и запазим правомощията си. Конституцията на Унгария гарантира силната роля на синдикатите.
От 1966 година има Закон за Полицията и другите категории служители (пожарникарите), който регламентира правата на полицаите, израстването в кариерата, правото на сдружаване и др.
> Имаме договорености за правата на синдикалните организации.
> Имаме сключен договор с Директора на Националната полиция за предоставяне на помещения.
> Участваме в СЪВЕТ на ниво Министерство на ВР, в който са представени всички категории служители (полиция, гранична полиция, пожарна).
> Членове сме на ЛИГА – Организация в която членуват Неправителствените организации.
> Имаме право на 3 часа/месечно за синдикална дейност, което е обвързано с броя на членовете.
> Имаме юристи по трудово право на щат. Ако има наказателно дело, имаме право да назначаваме нещатни адвокати. Нашите юристи са спечелили около 90% от заведените дела.
Всичко това е възможно, защото е записано в Закона – имаме добро законодателство.
> По отношение на полицейската кариера също има разпоредби за израстване в служебната кариера от най-ниското стъпало до най-високото.
> Комисията по условията на труда прави проверки и ако се окаже, че те са лоши, има право да затвори тази служба.
< Полицаите нямат право на стачка;
< Нямат право да членуват в политически партии.
В кое министерство е Пожарната?

Отговор :
Няма МВР. Пожарната е в Министерството на публичната администрация. Полицията и Гранична полиция са в Министерството на правосъдието.
Докладва Ефстатиос МИТРОПОУЛОС – POAXIA - Гърция
Цяла Европа трябва да разбере, че НПС се бори за по-добри условия за българската полиция и за по-добра полиция. Синдикалните свободи в моята страна се дължат на постоянна борба. Просперитетът на една държава е признак за добре функционираща полиция.
От 1994 година имаме Закон, който призна правата на трудещите се да се сдружават в синдикати, които да защитават синдикалните им интереси. Този закон ни дава всички синдикални свободи:
> Да правим форуми
> Право на изява в медиите;
> Право на комуникация с други синдикати
< Но без право на СТАЧКА.
В Гърция има 13 полицейски синдикати и 1 Федерация от всички синдикати. Наш най-важен приоритет е : действия за правото на стачка, като единствен, силен инструмент на синдикалната борба.

Бранко ПРАХ – Президент на СЕСП.
Радвам се, че се проведе тази Конференция. Беше много важно да бъдат обсъдени и двете теми. Първата засяга нашите колеги в София, дано да не е късно провеждането й. С пристигането си тук доказахме, че можем да работим заедно и да ги подкрепим в борбата им.
Втората тема се обсъди с високо качество на изказванията. Има нови елементи и конкретни предложения. Трябва да подготвим нов документ за бъдещата ни работа - да подготвим документите и да създадем Комисия.
Ние ще ви подкрепяме при решаване на всичките ви проблеми. Повреме на срещата ми с Министъра помолих да прояви чувствителност към проблемите на синдикатите в България.
Всичко при тях е добре уредено ,А у нас ?
Изборът е един и нека той винаги да е правилният
Polix
ИНСПЕКТОР
ИНСПЕКТОР
 
Мнения: 311
Регистриран на: 24 Авг 2009, 23:01

Re: Факти

Мнениеот Lord » 05 Сеп 2009, 18:10

:roll: Благодаря Polix! Интересни нови факти, които поне аз не знаех.
________________________________________________________________
Нищо не е добро или зло. Мисълта го прави такова.” - Хамлет , по точно Шекспир;-)
Аватар
Lord
КОМИСАР
 
Мнения: 5861
Регистриран на: 19 Авг 2009, 01:21

Re: Факти

Мнениеот SFS » 05 Сеп 2009, 19:46

V Canada imat pravo na simvoli4na sta4ka.
Ревизор - Одитор

"Комунистът е семе от дявола.Трудно ще бъде изкоренено".
Аватар
SFS
ИНСПЕКТОР
ИНСПЕКТОР
 
Мнения: 1307
Регистриран на: 30 Авг 2009, 17:26
Местоположение: Земята,С.Америка,Канада, Квебек,Монтреал, Ласал H8R 2Z4

Re: Факти

Мнениеот Lord » 05 Сеп 2009, 19:48

SFS написа:V Canada imat pravo na simvoli4na sta4ka.

Какво означава това? Ходят на работа, но си поставят някакъв символ или нещо по-сериозно?
________________________________________________________________
Нищо не е добро или зло. Мисълта го прави такова.” - Хамлет , по точно Шекспир;-)
Аватар
Lord
КОМИСАР
 
Мнения: 5861
Регистриран на: 19 Авг 2009, 01:21

Re: Факти

Мнениеот SFS » 05 Сеп 2009, 19:53

Ami slagat si dqnki vmesto uniformen pantalon...ako se zadqlbo4i krizata i ne se podpi6e noviq KTD si smenqt i 6apkite i taka dokato zaprili4at na civilni s pistoleti i kolani.


Стони, моля пиши на кирилица! - Lord
Ревизор - Одитор

"Комунистът е семе от дявола.Трудно ще бъде изкоренено".
Аватар
SFS
ИНСПЕКТОР
ИНСПЕКТОР
 
Мнения: 1307
Регистриран на: 30 Авг 2009, 17:26
Местоположение: Земята,С.Америка,Канада, Квебек,Монтреал, Ласал H8R 2Z4

Re: Факти

Мнениеот MasterCop » 06 Сеп 2009, 08:46

Че как им позволяват да работят така - ако не са униформени кой ще им обърне внимание на разпорежданията? Например ако опитат да спрат някой и той не се подчини, лесно ще се аргументира в съда, че са го спирали някакви полу-полицаи... :)
По-добре гладен, от колкото какво да е,
по-добре сам, отколкото с кого да е!
Аватар
MasterCop
Нов
Нов
 
Мнения: 1
Регистриран на: 06 Сеп 2009, 08:04

Следваща

Назад към НПС

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта